O alegorie tragi-comică a lumii de azi

VINERI 20 FEBRUARIE 2015, DE LA ORA 19.00,
LA TEATRUL ELISABETA DIN BUCUREȘTI

(detalii: www.teatrul-elisabeta.ro / 0727.703.703)

afis Lazar rgb_mic

Amintind de teatrul absurdului – şi mai ales de piesa lui Eugen Ionescu Ucigaş fără simbrie, cu celebrul dis­curs electoral al Coanei Pipa –, pie­sa lui Mihail Gavril este o parabolă parodică a democraţiei demago­gi­ce, dar şi a alienării existenţiale a o­­mului rămas fără memorie şi fără transcendenţă. Creştinul este familiarizat cu ale­go­ria trecută în Pidalion a Biseri­cii ca o corabie ce străbate talazu­rile lumii spre limanul mîntuirii. Cînd se pierde însă relaţia vie cu Dumnezeu, „nodul divin care leagă lucrurile”, şi la nivel personal, şi la nivel comunitar, Arca Învierii devi­ne Corabie a Nebunilor (pe coperta cărții: Oskar Laske, Corabia nebunilor, 1923), iar restul mesianic de umanitate, întruchipat aici de Lazăr, smeritul vindecător (de la numele evanghelic Lazăr vi­ne şi cuvîntul lazaret), retrăieşte drama răstignirii. Dar jertfa şi plîn­­sul sînt început al vindecării/mîn­tuirii: „Corabia aceasta este un spi­­tal în care trăiesc oameni în curs de vinde­care. Cine ştie – scapă!”, sună încheierea piesei. Îm­părăţia este, de fapt, înlăuntrul fie­căruia, iar descoperirea ei este ma­rele pariu perpetuu al veacului cu veşnicia.

Lazar COP1

Piesa a fost tipărită la Editura Christiana și poate fi achiziționată, în seara respectivă, de la locul premierei.

The following two tabs change content below.
Răzvan Codrescu
Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).
Răzvan Codrescu

Ultimele articole de Răzvan Codrescu (toate)

Spune-ți părerea