Patimile după Dante

Patimile după Dante

„Divina Comedie” – Nepotrivită în școli? Un ONG din Italia, Gherush92 (cum vă sună?), a solicitat maian eliminarea poemului lui Dante Alighieri din programele şcolare sau folosirea lui cu mai multe precauţii. Reprezentanţii organizaţiei menţionate au susţinut că opera respectivă, scrisă în secolul al XIV-lea, ar fi antisemită, islamofobă şi discriminatoare. Pasajele care sînt date … [Mai mult…]

Criza modernă a autorității

Criza modernă a autorității

Există în lumea modernă – şi mai ales în spaţiul euro-american – o vădită criză a autorităţii, ducînd la un întreg complex de manifestări anarhice, atît în plan spiritual, cît şi în plan politic. AUTORITATEA principială, de tip monarhico-eclesial, care ordona firesc societăţile tradiţionale, a fost înlocuită treptat, în ultimele trei veacuri (dar mai ales … [Mai mult…]

După 40 de ani

După 40 de ani

Se împlinesc 40 de ani de cînd, în mai 1977, cu Biserica Enei din București, a început dementa campanie ceaușistă de dărîmare a sfintelor locașuri. Numai în București, în perioada 1977-1989, au fost demolate sau „translate” peste 20 de biserici… Pe atunci, cu excepția părintelui Gheorghe Calciu (cele „Șapte cuvinte către tineri” – 1978), nimeni … [Mai mult…]

Pentru un creștinism dezideologizat

Pentru un creștinism dezideologizat

«Război» și «Pace» Dimensiunea războinică a istoriei, dintotdeauna şi de pretutindeni, provoacă o seamă de nedumeriri în conştiinţa creştină. Este oare „pacea” evanghelică, la care ne cheamă Hristos, opusul războiului ca înfruntare armată? Este compatibil războiul cu spiritul creştin, în vreo măsură oarecare? Îi este îngăduit creştinului să ridice „sabia”, arma în general? Întrebările acestea … [Mai mult…]

Automistificarea la români

Automistificarea la români

Dacă am paria pe „vulgata bunului român” şi ar fi „să ne culcăm pe urechea” sondajelor, statisticilor şi recensămintelor din ultimii 27 ani (cum au şi făcut unii dintre oamenii Bisericii, la rînd cu flaşnetarii naţionalismului populist de toate nuanţele), n-ar exista motive serioase de îngrijorare: în ţara Mioriţei şi a Meşterului Manole, în „eterna … [Mai mult…]

Democrație și demagogie

Democrație și demagogie

O minciună de serviciu Aud tot mai frecvent, nu o dată de la oameni care se pretind serioşi, oneşti şi avizaţi, ba chiar sînt ţinuţi drept „analişti” de profesie ai vieţii publice (politologi, sociologi, istorici, jurişti, oameni de presă etc.), afirmaţia că „votul este esenţa democraţiei”. De unde pînă unde?! Iată o mare şi perfidă … [Mai mult…]

Sensul toleranței

Sensul toleranței

Ideea de toleranţă este o obsesie a lumii moderne; ea a fost supralicitată mai întîi de ideologia „iluministă” a secolului al XVIII-lea (încheiat în baia de sînge a Revoluţiei franceze!) şi se află în strînsă legătură cu alte idei-lozincă (în numele cărora s-au comis cele mai cumplite orori „revoluţionare” de mai bine de două secole … [Mai mult…]

Ortodoxia românească și rezistența anticomunistă (IV)

Ortodoxia românească și rezistența anticomunistă (IV)

Crucea laicatului ortodox Aceşti „păstori” jertfelnici (preoţi, arhierei, monahi şi monahii) au fost urmaţi pe Golgota istoriei contemporane de „turma” vajnicilor şi încă mai numeroşilor purtători de cruce din rîndurile largi ale laicatului (ortodox şi numai), care au umplut, timp de aproape două decenii, închisorile, lagărele de muncă şi cimitirele fără cruci ale celui mai … [Mai mult…]

Micul nostru mititel

Micul nostru mititel

I Acum cîțiva ani, Europa, bătrîna Europă, hoaşca dracului, ca măsură la pachet împotriva bicarbonatului de sodiu (E-500 – aditiv alimentar folosit încă de pe la jumătatea secolului al XIX-lea), habar neavînd la ce-i bun, ci numai la ce-i rău, a vrut (dar n-a reușit, pentru că mai există totuși un Dumnezeu care a căutat … [Mai mult…]

Ortodoxia românească și rezistența anticomunistă (III)

Ortodoxia românească și rezistența anticomunistă (III)

Memorialistica mărturisitoare Există astăzi şi o uriaşă literatură memorialistică despre închisorile comuniste, iar ea este plină de figuri exemplare de preoţi sau călugări ce au înfruntat, în numele lui Dumnezeu şi al poporului român dreptcredincios, „fiara roşie”, majoritatea fiind condamnaţi cu sentinţa formală de „uneltire împotriva ordinii sociale”. Ba mai mult: mulţi dintre aceşti slujitori … [Mai mult…]