Un memorial paideic al istoriei bizantine (330-1453)

Un memorial paideic al istoriei bizantine (330-1453)

Întemeiat sub semnul crucii lui Hristos (arătat pe cer marelui Constantin: „In hoc signo vinces”) şi aşezat la cumpăna lumilor (între proto-Europa civilizaţiei greco-latine şi fabuloasa „Asie a neamurilor”), Bizanţul ortodox şi imperial a dăinuit mai bine de 11 veacuri, mărturisind în eternitate gloria aurorală a Răsăritului creştin şi constituind adevărata „piatră unghiulară” a întregului … [Mai mult…]

Alfabet confesional (VIII)

Alfabet confesional (VIII)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (7) De unde se trag şi ce învaţă CREȘTINII DUPĂ EVANGHELIE* Creştinii după Evanghelie au pretenţia că sînt singurii care înţeleg cum se cuvine şi pun în practică învăţătura evanghelică a Mîntuitorului. Armonia cu „litera” Evangheliei este una dintre ideile generale de bază ale protestantismului, radicalizată … [Mai mult…]

Alfabet confesional (VII)

Alfabet confesional (VII)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (6) De unde se trag şi ce învaţă POCĂIȚII* Pocăiţii absolutizează pocăinţa ca fundament al mîntuirii şi socotesc că numai pocăinţa lor este cea adevărată, tradusă în rigorismul unei vieţi puritane şi pietiste. Restul lumii merge spre pierzanie. Bisericile tradiţionale sînt numai anticipări stîngace şi pervertite … [Mai mult…]

„Noul Adam” și „Noua Evă”

„Noul Adam” și „Noua Evă”

O altă paradigmă a diviziunii sexuale Conştiinţa creştină comună nu sesizează îndeajuns „revoluţia antropologică” adusă de creştinism prin convergenţa mîntuitoare a BĂRBĂȚIEI HRISTICE şi a FEMINITĂȚII MARIANICE. Ipostaza feminină a umanului, cîndva aducătoare de pierzanie, se deschide „astăzi” (în prezentul etern al lucrării dumnezeieşti) de bunăvoie Duhului Sfînt, ca o poartă a mîntuirii, devenind co-biruitoare … [Mai mult…]

Alfabet confesional (V)

Alfabet confesional (V)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (4) De unde se trag şi ce învaţă PENTICOSTALII* Penticostalii îşi trag numele de la termenul grecesc care desemnează Cincizecimea (Pogorîrea Duhului Sfînt peste adunarea Apostolilor, la 50 de zile de la Înviere): „pentecosta”. De altfel, invocarea în comun a Duhului Sfînt, cu gesticulaţie extatică (la … [Mai mult…]

Povestea unei vorbe proaste

Povestea unei vorbe proaste

„Antisemitismul” din perspectivă creștină Semiţii, rasă străveche şi prolifică, avîndu-şi leagănul în Orientul Apropiat, cu numeroase ramuri de-a lungul istoriei (de la vechile popoare mesopotamiene pînă la arabii şi evreii de astăzi), îşi trag numele generic de la legendarul lor strămoş comun, biblicul Sem, unul dintre cei trei fii ai lui Noe. Unitatea rasială a … [Mai mult…]