Asociația Rost

O lume mai bună prin educaţie şi cultură!

Asociaţia Rost este o organizaţie cultural-educativă şi socială, nepartinică, neguvernamentală şi non-profit, înfiinţată în anul 1994.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la renaşterea moral-spirituală şi social-culturală a românilor de pretutindeni.

Prin proiectele noastre culturale urmărim promovarea valorilor naţionale, valorificarea creatoare a tradiţiei româneşti, prezervarea identităţii naţionale şi trezirea spiritului civic.

Prin proiectele noastre sociale vizăm prevenirea şi înlăturarea cauzelor unor drame sociale, precum şi (re)integrarea socială a unor persoane aflate în dificultate, şi, de asemenea, oferim perspectivele formării şi dezvoltării personale a unor largi categorii de români.

 

Activităţi

Edităm şi publicăm cărţi, reviste, broşuri şi articole, pe suport de hârtie şi în format digital, prin Editura Rost şi platforma electronică Rost Online.

Proiectăm, organizăm şi susţinem conferinţe, seminarii, dezbateri, lansări, expoziţii, ateliere meşteşugăreşti, cursuri de formare profesională şi dezvoltare personală, prin Casa cu Rost.

Producem şi difuzăm filme documentare, artistice şi de publicitate, precum şi albume muzicale.

Organizăm tabere tematice, şcoli de vară şi concursuri.

Participăm la dezbateri pe domeniile noastre de expertiză, organizate de mass media sau de diferite organizaţii civice.

Iniţiem şi derulăm parteneriate cu instituţii de stat, organizaţii neguvernamentale şi mijloace de comunicare în masă, pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei.

Asumăm, sprijinim, programăm şi desfăşurăm acţiuni civice revendicative, de protest, de protejare a drepturilor cetăţeneşti, de apărare a valorilor în care credem şi propunem politici publice, atît ca entitate independentă, cît şi ca parte a unor alianţe şi coaliţii, formale sau informale.

 

Finanţare

Fondurile Asociaţiei provin din cotizaţii ale membrilor, donaţii, sponsorizări, finanţări nerambursabile prin programele speciale ale unor instituţii şi din activităţi economice proprii.

Pentru donaţii, puteţi folosi contul Asociaţiei Rost, deschis la UniCredit Bank:

IBAN: RO25BACX0000000107363250

Cod fiscal: 12495302

 

Contact

Sediul nostru se află în Bucureşti, Str. Traian, nr. 168, sector 2, București

 

Telefon:

0740.10.36.21

0727.72.26.32

0734.13.13.77

 

E-mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

Website:

www.rostonline.ro

www.editurarost.ro

www.casacurost.ro

www.rostonline.org


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost