Teologia mistică și dogmatică (3)

3. Dumnezeu – Sfînta Treime Învățătura revelată despre Sfînta Treime reprezintă dogma de căpătîi și misterul cel mai înalt al religiei creștine. Ea se întemeiază pe Sfînta Scriptură și pe Sfînta Tradiție, fiind axa oricărei mărturisiri a credinței adevărate. „Nu avem altă alegere – scrie Vl. Lossky – decît Treimea sau iadul! Aceasta este o … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Teologia mistică și dogmatică (2)

2. Teologie și dogmă Dogmele (de la gr. dogma, „hotărîre”, cu pluralul dogmata) constituie învățăturile de credință fundamentale ale creștinismului bisericesc, pe ele înălțîndu-se întregul edificiu al teologiei creștine. Partea teologiei care se ocupă în mod direct cu stabilirea, formularea și sistematizarea dogmelor se numește teologie dogmatică. Dogmele au caracter revelat și au fost statornicite … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Teologia mistică și dogmatică (1)

1. Teologie și mistică După ce am arătat care sînt temeiurile și izvoarele creștinismului, a venit vremea să pătrundem, în mod mai sistematic și mai apropundat, în doctrina creștină. Capitolul pe care-l deschidem acum este cel mai important al acestui curs elementar, el constituindu-se într-un compendiu de teologie dogmatică ortodoxă, dar și cu elemente de … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Temeiurile și izvoarele creștinismului (6)

4. Sfînta Tradiție Biblia nu este însă, cu toată uriașa ei importanță, singurul izvor al credinței și practicii creștine. Ortodoxia și catolicismul acordă un respect egal Sfintei Tradiții, deosebindu-se prin aceasta de vechile sau noile secte eretice, de orice formă de protestantism sau neoprotestantism. Noul Testament nu este, de altfel, decît consemnarea în scris a … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Temeiurile și izvoarele creștinismului (5)

3. Biblia sau Sfînta Scriptură (urmare) NOUL TESTAMENT. Partea canonică din Sfînta Scriptură a Vechiului Testament se încheie cu aceste cuvinte ale profetului Maleahi, adevărată punte mesianică spre Noul Legămînt: „Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților către fii … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Temeiurile și izvoarele creștinismului (4)

3. Biblia sau Sfînta Scriptură Sfînta Scriptură și Sfînta Tradiție sînt cele două mari izvoare de credință ale religiei creștine. În ele își au temeiurile doctrina și cultul Bisericii tradiționale. Ele străjuiesc și luminează căile vieții creștine, cu autoritatea eternă a revelației dumnezeiești. În capitolul de față ne vom referi la Sfînta Scriptură, rezervînd Sfintei … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Temeiurile și izvoarele creștinismului (3)

2. Iisus Hristos (urmare) Maria, logodnica neprihănită a teslarului Iosif, a primit, prin Arhanghelul Gavriil, Buna Vestire, avînd să nască prunc de la Dumnezeu (fără mijlocire bărbătească), al Cărui nume va fi Iisus, „căci El va mîntui poporul Său de păcate” (Matei 1, 21). Și mai departe se explică: „Acestea toate s-au făcut ca să … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Temeiurile și izvoarele creștinismului (2)

2. Iisus Hristos O posibilă definiție de lucru a creștinismului, simplă și concisă, ar fi aceasta: creștinismul este religia monoteistă și revelată a lui Iisus Hristos, Domnul și Mîntuitorul lumii. Creștinismul își trage numele chiar de la dumnezeiescul său întemeietor. Hristos înseamnă Mesia, Unsul lui Dumnezeu (grecescul Χριστός este echivalentul exact al ebraicului Mașiah). Latinii … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost