Strofe sau versuri din „Prohodul Domnului” cenzurate ideologic de Biserica Ortodoxă Română

Alcătuire a Fericitului Theodor Studitul (759-826), stareţ al Mănăstirii Studion din Constantinopol, Prohodul există în traduceri româneşti începînd din sec. al XVIII-lea (Triodul de la Rîmnic, 1731), melodiile fiind însă cu mult anterioare. Versiunea care s-a impus (primind îmbunătăţiri succesive pînă azi) este cea din 1836, realizată de Macarie Ieromonahul şi de Episcopul Chesarie al … [Mai mult…]

Dimensiunile jertfei hristice

Perioada pascală, premergătoare sărbătorii culminante a creştinătăţii, este una de rememorare şi profundă conştientizare a sensurilor condiţiei umane. Taina mântuirii este cuprinsă în jertfa şi învierea Fiului lui Dumnezeu Care şi-a asumat firea omenească spre a o restaura la adevărata ei menire. Acum două mii de ani omenirea era pregătită să primească revelaţia deplină a … [Mai mult…]