Alfabet confesional (II)

Alfabet confesional (II)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (1) Sminteli au existat întotdeauna, încă de la începuturile creştinismului, dar niciodată ele n-au fost atît de numeroase şi de ofensive ca în zilele noastre. În pragul mileniului trei, dreapta credinţă este subminată şi asaltată de peste 6000 de secte existente în lume, dintre care unele … [Mai mult…]

Alfabet confesional (I)

Alfabet confesional (I)

Principalele diferențe între Catolicism și Ortodoxie* Dintre numeroasele deosebiri dogmatice şi cultice care-i separă pe catolici de ortodocşi, le indicăm aici, foarte pe scurt, doar pe cele mai pregnante şi mai pline de consecinţe în ordinea vieţii creştine: 1. FILIOQUE: Catolicii învaţă că Duhul Sfînt purcede nu numai de la Tatăl, ci „şi de la … [Mai mult…]

De Sfinții Împărați Constantin și Elena

De Sfinții Împărați Constantin și Elena

Constantiniada Bizantină Gloria numelui de CONSTANTIN – de la lat. „constans, constantis” („constant”, „statornic”, „ferm”) – se leagă, într-o măsură parcă providenţială, de istoria de mai bine de o mie de ani a Bizanţului ortodox şi imperial – Constantinopolul întemeiat de un Constantin, într-o lună mai, şi căzut sub un alt Constantin, tot într-o lună … [Mai mult…]

Profeția lui Daniel

Profeția lui Daniel

Data exactă a venirii Mîntuitorului a fost profețită cu cinci secole înainte! În Vechiul Testament există peste 300 de referințe profetice distincte privitoare la venirea Mîntuitorului și la viața Sa pămîntească. Între toate acestea, profeția lui Daniel ocupă un loc aparte, uimind pînă astăzi și lăsînd fără replică chiar și spiritele cele mai circumspecte… Duhul … [Mai mult…]

Pentru un creștinism dezideologizat

Pentru un creștinism dezideologizat

«Război» și «Pace» Dimensiunea războinică a istoriei, dintotdeauna şi de pretutindeni, provoacă o seamă de nedumeriri în conştiinţa creştină. Este oare „pacea” evanghelică, la care ne cheamă Hristos, opusul războiului ca înfruntare armată? Este compatibil războiul cu spiritul creştin, în vreo măsură oarecare? Îi este îngăduit creştinului să ridice „sabia”, arma în general? Întrebările acestea … [Mai mult…]

Sensul toleranței

Sensul toleranței

Ideea de toleranţă este o obsesie a lumii moderne; ea a fost supralicitată mai întîi de ideologia „iluministă” a secolului al XVIII-lea (încheiat în baia de sînge a Revoluţiei franceze!) şi se află în strînsă legătură cu alte idei-lozincă (în numele cărora s-au comis cele mai cumplite orori „revoluţionare” de mai bine de două secole … [Mai mult…]

Eveniment istoric la Chicago. A fost întronizat primul Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi (VIDEO)

Eveniment istoric la Chicago. A fost întronizat primul Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi (VIDEO)

În Duminica Mironosiţelor 2017 IPS Nicolae a fost întronizat Mitropolit al nou înfiinţatei Mitropolii Ortodoxe Române a celor două Americi. Ceremonia de întronizare a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată în 30 aprilie 2017 la Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chicago de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, împreună cu trei ierarhi din … [Mai mult…]

O perspectivă integratoare

O perspectivă integratoare

Avînd conştiinţa sau numai intuiţia deosebirii esenţiale între religie şi cultură, lumea ortodoxă de astăzi, abia ieşită de sub teroarea ateismului comunist, manifestă tendinţa unui anume radicalism religios, mergînd pînă la diabolizarea globală şi apriorică a culturii moderne, pe care o receptează (într-o oarecare măsură îndreptăţit) ca pe un factor dizolvant, căruia este nepregătită să … [Mai mult…]

Despre mînie

Despre mînie

„… soarele să nu apună peste mînia voastră. Nici nu daţi loc diavolului…” (Efeseni 4, 26-27). Din experienţa mea personală, de duhovnic şi de observator al societăţii, constat că unul dintre păcatele endemice este astăzi mînia. Păcatul acesta poate avea aspecte personale, dar şi aspecte de grup. Pentru că una este mînia individului şi alta … [Mai mult…]

Ortodoxia românească și rezistența anticomunistă (I)

Ortodoxia românească și rezistența anticomunistă (I)

Ideea fericită a culegerii intitulate „Sfinții închisorilor în «Lumea Credinței»” (2014) a avut-o prietenul Răzvan Bucuroiu, întemeietorul şi directorul revistei „Lumea Credinţei” (iniţial: „Credinţa ilustrată”) şi al editurii omonime. Am primit cu bucurie să mă ocup de alcătuirea şi îngrijirea ei, atît pentru că am simţit-o ca foarte necesară pe fondul discuţiilor din ultimii ani … [Mai mult…]