Ultima predică de Rusalii a Părintelui Galeriu (2001)

Ultima predică de Rusalii a Părintelui Galeriu (2001)

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Amin. Vrednicilor de iubire dreptmăritori creştini în Sfînta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos, astăzi prăznuim dumnezeiasca Pogorîre a Duhului Sfînt, făgăduinţă a Tatălui prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu şi om, Care, înainte de pătimirea Lui, în noaptea cînd i-a împărtăşit pe … [Mai mult…]

Rusaliile: Nașterea Bisericii

Rusaliile: Nașterea Bisericii

Ca şi în cazul Floriilor (Intrarea Domnului în Ierusalim), o altă mare sărbătoare creştină legată de ciclul pascal, cea a Pogorîrii Duhului Sfînt, se întîmplă să poarte în popor o denumire de origine păgînă: RUSALIILE. Numele popular al acestei sărbători stă în legătură, desigur, cu vechea sărbătoare romană „Rosalia” (cu care s-a învecinat calendaristic), cînd … [Mai mult…]

Alfabet confesional (VIII)

Alfabet confesional (VIII)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (7) De unde se trag şi ce învaţă CREȘTINII DUPĂ EVANGHELIE* Creştinii după Evanghelie au pretenţia că sînt singurii care înţeleg cum se cuvine şi pun în practică învăţătura evanghelică a Mîntuitorului. Armonia cu „litera” Evangheliei este una dintre ideile generale de bază ale protestantismului, radicalizată … [Mai mult…]

Alfabet confesional (VII)

Alfabet confesional (VII)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (6) De unde se trag şi ce învaţă POCĂIȚII* Pocăiţii absolutizează pocăinţa ca fundament al mîntuirii şi socotesc că numai pocăinţa lor este cea adevărată, tradusă în rigorismul unei vieţi puritane şi pietiste. Restul lumii merge spre pierzanie. Bisericile tradiţionale sînt numai anticipări stîngace şi pervertite … [Mai mult…]

„Noul Adam” și „Noua Evă”

„Noul Adam” și „Noua Evă”

O altă paradigmă a diviziunii sexuale Conştiinţa creştină comună nu sesizează îndeajuns „revoluţia antropologică” adusă de creştinism prin convergenţa mîntuitoare a BĂRBĂȚIEI HRISTICE şi a FEMINITĂȚII MARIANICE. Ipostaza feminină a umanului, cîndva aducătoare de pierzanie, se deschide „astăzi” (în prezentul etern al lucrării dumnezeieşti) de bunăvoie Duhului Sfînt, ca o poartă a mîntuirii, devenind co-biruitoare … [Mai mult…]

Alfabet confesional (V)

Alfabet confesional (V)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (4) De unde se trag şi ce învaţă PENTICOSTALII* Penticostalii îşi trag numele de la termenul grecesc care desemnează Cincizecimea (Pogorîrea Duhului Sfînt peste adunarea Apostolilor, la 50 de zile de la Înviere): „pentecosta”. De altfel, invocarea în comun a Duhului Sfînt, cu gesticulaţie extatică (la … [Mai mult…]