În fond, ce este parastasul?

„Parastas” vine dintr-un cuvînt grecesc, παρίστημι, care însemnează „a sta alături”.

Parastasul este o slujbă prin care cei vii cu trupul se roagă pentru cei care au murit trupului. Iar din pricină că nu este şi nu a fost nicicînd un om fără păcat (în afară de Hristos-Omul) şi pentru că măsura mîntuirii nu o ştie decît Dumnezeu, noi, de aici, avem datoria de a ne ruga pentru cei care sînt deja dincolo.

Rugăciunile pentru cei morţi, rugăciuni particulare sau rituale, sînt un ajutor mare pentru sufletele celor trecuţi din lumea aceasta, iar dragostea celor care se roagă sporeşte efectul mistic al parastasului. Aşa încît, la parastas nu coliva ori lumînarea sînt esenţale, deşi foarte trebuincioase, ci participarea, chiar dacă, la limită, ca şi în cazul liturghiei, prezenţa unei singure persoane şi prezenţa preotului sînt îndeajuns pentru săvîrşire.

Participarea nu va să zică plătirea preotului ori organizarea pomenilor, deşi au şi acestea rostul lor, ci participarea înseamnă împreună-slujirea celor care sînt prezenţi la parastas, care „stau alături”, în comuniune mistică.

De altfel, parastasul are, dintre slujbe, cea mai elocventă imagine pentru darul preoţiei universale participative, întrucît, spre sfîrşitul rînduielii, toţi cei de faţă intră, împreună cu preotul, în încercuirea simbolică a unui explicit şi dinamic contact mistic în jurul colivei sau, în Ardeal, în jurul colacului (paosului). Căci întîlnirea celor chemaţi, mediul în care Duhul lucrează deopotrivă pentru cei morţi şi pentru cei vii, este o combinaţie inseparabilă a preoţiei sacramentale şi a preoţiei universale – cu alte cuvinte, a preotului şi a laicatului ortodox.

Mai mult, parastasul nu-i o slujbă pe care preotul să o facă „din oficiu”, cum s-ar putea spune despre o parte dintre celelalte slujbe, ci parastasul ţine de iniţiativa participanţilor. Aşadar, se poate spune că A FI ALĂTURI e începutul şi sfîrşitul parastasului. […]

Bineînţeles, un parastas poate fi făcut în orice loc, nefiind cu nimic mai presus parastasul slujit în proximitatea mormîntului faţă de cel de la sute de kilometri distanţă sau de pe alt continent…

Lucian D. Popescu

About Lucian D. Popescu


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost