Mărturisitorul Ioan Ianolide, comemorat la Paris

Este tipul de manifestare care ar trebui să aibă loc, deopotrivă, în fiecare şcoală şi în fiecare parohie. Este a patra conferinţă organizată de către Departamentul Cultural al Mitropoliei Româneşti de la Paris, o acţiune realizată cu dragoste şi jertfă deopotrivă, dedicată de această dată lui Ioan Ianolide. Primele întâlniri au fost închinate memoriei altor trei mari personalităţi ale rezistenţei ortodoxe anticomuniste: Mircea Vulcănescu, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa şi Valeriu Gafencu, iubitul său frate întru Hristos. Să reţinem (pentru calendarul nostru ortodox) că astăzi (5 februarie) se împlinesc 27 de ani de când mărturisitorul Ioan a trecut în Ţara Sfinţilor Români.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintelui Mitropolit Iosif, sâmbătă 9 februarie 2013, va continua ciclul de conferinţe comemorative „Martor”, dedicat martirilor mărturisitori din temniţele comuniste. Programul întregii zile va fi consacrat memoriei lui Ioan Ianolide, celui care a fost prietenul de suferinţă şi rugăciune, precum şi biograful lui Valeriu Gafencu (Sfântul Închisorilor).

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Iosif va oficia parastasul de veşnică pomenire pentru Ioan, mort la 5 februarie 1986 şi va deschide ziua comemorativă.
Alături de Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide a luptat pentru apărarea credinţei ortodoxe, făcând parte din grupul misticilor (nume dat chiar de Securitate) din temniţa Aiudului şi mai tarziu din cea de la Târgu Ocna.

După ieşirea din puşcărie, într-o atmosferă unde domnea frica şi teroarea, scrie cartea memoriilor, predanie a mărturisitorilor români din inchisori: „Intoarcerea la Hristos – document pentru o lume nouă” (ediţie îngrijită la mănăstirea Diaconeşti, editura Christiana), ascunzându-şi, de altfel, manuscrisul de frica Securităţii. El însuşi se destăinuie cititorilor: „Am scris aceste pagini tensionat de frică…dar nu pot muri fără a mărturisi tuturor oamenilor, cinstit şi obiectiv, cele ce am trăit, am văzut şi am suferit…”

Invitaţi: foştii deţinuţi politic Pr. Nicolae Ioan Bordaşiu (Biserica Sf. Silvestru din Bucureşti), Marcel Petrişor (scriitor) şi Dionisie Stoenescu (medic).

Locul de desfăşurare: Cripta Puţului – Parohia Sf. Parascheva şi Sf. Genoveva (biserica St. Sulpice, 35 rue Saint-Sulpice, 75006 Paris, M 4 St. Sulpice, St. Placide).

Mediatorul evenimentului va fi părintele Emilian Marinescu.
Mai multe informaţii: www.mitropolia.eu


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost