Sfinţi încă necanonizaţi: părintele arhimandrit Sofronie Saharov

Biserica Ortodoxă –atât din România, cât şi din întreaga lume- îşi cinsteşte oamenii înduhovniciţi şi mărturisitorii, adică cei care s-au dovedit a fi repere ale credinţei şi sprijin pentru urcuşul spiritual al multor altor creştini. O asemenea cinstire nu poate decât să premeargă momentului, care mai devreme sau mai târziu va veni negreşit, de includere … [Mai mult…]