350.000 de români pot face o minune! Cu un singur leu de om

La Vința, în Alba, există o biserică veche de 258 de ani, închinată Sfîntului Arhanghel Mihail. Mai există încă. Pe zidurile, catapeteasma și turla ei se păstrează, în mod impecabil, pictura unui maestru al genului, Simion Silaghi Sălăgeanu de la Abrud, din ale cărui lucrări nu au mai rezistat pînă astăzi multe.

Acum cîteva luni, am aflat că acest monument al geniului național românesc este pe cale de a fi înghițit de valurile de steril scurse din exploatarea minieră de la Roșia Poieni. Am fost convinși că nu se mai poate face nimic. Apele reziduale erau deja în pragul bisericii. Deplîngeam atunci indiferența noastră, a tuturor, față de o moștenire atît de prețioasă din punct de vedere cultural și spiritual.

Un om însă nu s-a lăsat bătut. Raluca Prelipceanu, iconar și publicist, a mers acolo, a făcut fotografii după toate scenele pictate și le-a cuprins într-o expoziție, care a fost deschisă în București, la ”Casa cu Rost”, și în Alba Iulia, la ”Museikon”. Prin strădaniile sale și cu ajutorul unor creștini, Raluca a tipărit și un album cu acele fotografii, care a fost lansat, în prezența unor personalități culturale, politice și antreprenoriale, la Clubul Țăranului Român din Capitală. Aceste evenimente par că să fi deschis posibilitatea înfăptuirii unei minuni. Muzeul ASTRA din Sibiu s-a oferit să suporte o parte din cheltuielile necesare strămutării bisericii în curtea sa. Conducerea firmei CupruMin, care exploatează la Roșia Poieni, a acceptat să plătească o sumă și mai consistentă în același scop. Fundația ProPatrimonio, coordonată de arhitectul Șerban Sturdza, a promis să ofere consultanță de specialitate. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și-a dat acordul pentru mutarea bisericii din calea dezastrului.

Devizele pentru extragerea și transportul frescei, demontarea și transportul bisericii, consolidarea, restaurarea și remontarea picturii pe lemn se cifrează la 278.000 de lei. Acești bani sînt asigurați în proporție de 80% de către CupruMin, iar restul de către ASTRA. Dar mai este nevoie de încă aproximativ 350.000 de lei pentru reconstrucția bisericii în spațiul muzeal al ASTRA și remontarea și restaurarea picturii murale.

Asociația ROST a hotărît să contribuie la strîngerea, din donații și sponsorizări, a acestei sume. Nu e nevoie decît ca 350.000 de români să dea cîte un leu! În această țară sîntem milioane de creștini. Să o demonstrăm prin fapte!

Așadar, vă îndemnăm pe toți cei care ne citiți, ne urmăriți acțiunile, ne apreciați, ne simpatizați și aveți încredere în noi: donați, fiecare după puteri, în acest scop nobil!

Avem și un termen: 1 Octombrie 2018. Pînă atunci, biserica trebuie mutată, altfel va fi prea tîrziu, mîlul toxic o va fi acoperit.

Aveți la dispoziție un cont destinat special acestei campanii, deschis de Asociaţia ROST la Unicredit Bank: RO82BACX0000000107363000.

Asociația are sediul social în București, sector 6, str. Săndulești nr. 9, iar codul fiscal: 12495302. Alte informații despre Asociația noastră găsiți pe www.rostonline.ro.

Puneți umărul la salvarea unei biserici și vă veți face casă în cer! Așa să ne ajute Dumnezeu!

Claudiu Târziu

About Claudiu Târziu

Jurnalist, scriitor şi editor; cea mai recentă carte publicată: ”Rostul generației noastre. O perspectivă conservatoare asupra României postcomuniste” (Ed. Rost, București, 2019)

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost