Unitatea de limbă, credință și neam. Sensul culturii române

COLOCVIU – PUTNA, 23-26 AUGUST 2018. EDIȚIA A XII-A, DEDICATĂ MARELUI CENTENAR AL UNIRII  (1918-2018)

Rectorul colocviului:
acad. Ștefan Afloroaei,
prof. univ. Facultatea de filosofie,
Universitatea „Al I Cuza”, Iași

P R O G R A M

JOI, 23 august 2018

Ora 16:00 – Te Deum în Biserica Mănăstirii Putna
• Cuvânt de binecuvântare al IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
• Cu o floare și o lumânare, la mormântul Maicii Benedicta
Ora 16:30 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

– Deschiderea Colocviului:
• Cuvânt de întâmpinare – Arhimandrit Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna,acad. Ștefan Afloroaei, rectorul colocviului, Teodora Stanciu, președinte interimar FundațiaCredință și Creație
• Expoziție de pictură –„Dulce Bucovină”: Constantin Flondor, Dacian Andoni, Matei Lăzărescu, Andreea Palade, Dan Palade – Prezintă: criticii de artă Ruxandra Garofeanu și Doina Mândru.
• Expoziție de carte: Editura Vremea și Editura Spandugino. Prezintă Silvia Colfescu și Lavinia Spandonide
• Prezentare Caietele de la Putna, nr 11/2018– Protosinghel Dosoftei Dijmărescu
• Lansare de carte: Portret – Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ed. Nicodim Caligraful, 2018 – Protosinghel Dosoftei Dijmărescu
• Lansare DVD: „Secolul 20. Ediție digitizată (1961-1991). In memoriam Dan Hăulică” – Prezintă Oana-Georgiana Enăchescu și Cătălin-Teodor Dogaru

Ora 18:00 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna
Sesiunea I – Moderator: prof. univ. Cornel Ungureanu

1. Acad. Ștefan Afloroaei – Despre sensul culturii (cu referire la câteva „intervaluri” din cultura filosofică românească)
2. Acad. Ion Pop – „Țara” lui Lucian Blaga
3. Prof. univ. Lucia Cifor – Unitate și ipseitate prin limbă, în viziunea lui Eminescu
4. Prof. univ.Dan Mohanu – Transmiterea modelelor, între credință și secularizare
5. Dr. Adrian Alui Gheorghe, scriitor – Simboluri creștine, purtătoare ale unității
6. Acad. Alexandru Zub – Unitatea națională: de la idee la act

Dezbateri, comentarii, intervenții

VINERI, 24 august 2018 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

Ora 09:30 – Sesiunea a II-a – Moderator: prof. univ. Eugen Munteanu

1. Prof. univ. Virgil Ciomoș– Națiune și revoluție. De la identificare la identitate
2. Prof. univ. Maria Șleahtițchi – „Limbă! Alfabet!”; realități istorice, realități literare
3. Sorin Lavric, scriitor – Condiția peltastică a limbii
4. Protosinghel Teofan Popescu – Unitatea românească în publicistica lui Eminescu
5. Prof. univ. Andrei Ionescu – Stareț și străjer
6. Prof. univ. Gheorghiță Geană – Limbă, rudenie și națiune în retorica profundă a patriotismului

Dezbateri, comentarii, intervenții

Pauză de cafea/ceai – 11:15 – 11:30

Ora 11:30 – Sesiunea a III-a – Moderator: acad. Ion Pop

1. Prof. univ. Cornel Ungureanu – Cărțile Unirii. Operele întemeietoare ale anilor 20
2. Cercet. dr. Adrian-Nicolae Petcu – Rolul preoților în înfăptuirea Marii Uniri și destinul lor în comunism.
3. Dimitrie Țopa, inginer– O familie cu multiple rădăcini în România, parcurgând suta de ani de la Marea Unire
4. Prof. univ. Mircea A. Diaconu – Cum e cu putință identitatea? O introducere în literatura din Bucovina
5. Monah Iustin Taban – Chipul de legendă al lui Ștefan cel Mare în destinul Bucovinei și al unității naționale a românilor
6. Ștefan Nicolae, ambasador – Meritele și limitele diplomației românești în înfăptuirea Marii Uniri

Dezbateri, comentarii, intervenții

Sesiunea a IV-a – Moderator: prof. univ. Dan Mohanu

1. Ruxandra Garofeanu, critic de artă – De la artizanatul derizoriu la opera care vizează originile
2. Matei Lăzărescu, pictor și restaurator – Dicționare și semne de carte – instrumente punând în lumină izvoarele limbilor și culturii europene
3. Arhitect Alecu Beldiman – Scrisoare către Olga
4. Silvia Colfescu, scriitoare și editoare – Cuvântul scris – temelia culturii
5. Dr. Raluca Prelipceanu – Maestrul Simion Silaghi Sălăgeanu: un iconar pe Valea Arieșului
6. Ieromonah Gherasim Soca – Rolul duhovnicilor români din secolul XX în păstrarea unității naționale

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 18:15 – Sesiunea a V-a – Moderator:  prof. univ. Gheorghiță Geană

1. Doina Mândru, critic de artă – Reconstituind tradiția
2. Conf. univ. George Enache – Creștinismul popular românesc, de la studiile folclorice la explorările teologice
3. Lect. univ. dr.Adrian Jicu – Centenarul între festivism și luciditate. Fascinația răului în romanele lui Eugen Uricaru
4. Prof. univ. Eugen Munteanu – Despre principiile filologice ale editării vechilor texte românești
5. Lansare – Sf. Augustin, Confesiuni, traducere Eugen Munteanu. Prezintă: Ioan Pintea și Ștefan Afloroaei

Dezbateri, comentarii, intervenții

SÂMBĂTĂ, 25 august 2018 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

Ora 09:30 – Sesiunea a VI-a – Moderator: dr. Adrian Alui Gheorghe

1. Conf. univ. Ioan Milică – Biblismele lui Creangă
2. Dr. Constantin Parascan – Ecouri în presa vremii la restaurarea și inaugurarea Primului Muzeu Memorial Literar din România – Bojdeuca „Ion Creangă” din Țicău, Iași, la 15 aprilie 1918
3. Prof. dr. Adrian G. Romila – „Pădurea spânzuraților”: cartea și filmul, lumina și tăcerea (fragmente din filmul Pădurea spânzuraților, 1964. Regia: Liviu Ciulei)
4. Prof. univ. Vasile Spiridon – „Generația care și-a trădat idealurile” (Cezar Petrescu)
5. Florina Nicolae, scriitoare – Traducerile și conștiința lingvistică națională la români

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 11:30 – Sesiunea a VII-a – Moderator:prof. dr. Adrian G. Romila

1. Preot Ioan Pintea, scriitor –Pe românește: N. Steinhardt și „sufletul național”
2. Dr. Marin Gherman, politolog – Românii din Nordul Bucovinei: între concepția lumii ruse și noua concepție a lumii ucrainene
3. Drd. Cristina Paladian – Structuri ritmice în poezia română de la începutul secolul 20
4. Lucian Vasiliu, scriitor și editor – Grigore Vieru al limbii materne
5. Lansare – Grigore Vieru, Creangă de măr și Eugen Simion, Eminesciana. Prezintă: LucianVasiliu

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 16:00 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

Sesiunea a VIII-a – Moderator: prof. univ. Maria Șleahtițchi

1. Conf. univ. Eugenia Bojoga – Alexei Mateevici (1888-1917) despre limba română în Basarabia
2. Prof. dr. Theodor Codreanu – Limba română pe Golgota basarabeană
3. Conf. univ. Ala Sainenco – Unitatea imaginarului lingvistic în spațiul românesc (în baza structurilor asociative)
4. Prof. Gheorghe Simon – Eminescu: statornicie și neatârnare
5. Cercet. șt. Adina Hulubaș – Despre unitatea credințelor legate de jertfa zidirii la români
6. Prof. univ. Doina Modola – Dramaturgia lui Valeriu Anania

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 18:15 – Sesiunea a IX-a – Moderator: acad. Alexandrina Cernov

1. Acad. Alexandrina Cernov – Personalitățile Unirii prezentate de Sextil Pușcariu în memoriile sale
2. Prof. univ. Viorica Moisuc – Marea Unire a Românilor din 1918 și interesele Marilor Puteri. Cazul Bucovina
3. Cercet. dr. Marian Olaru – Bucovina în timpul Primului Război Mondial. Aspecte ale vieții cotidiene
4. Cercet. dr. Valentin Fușcan – Memorialistica Primului Război Mondial – sursă a investigației istorice.
5. Drd. Delia Voicu –Diplomați români ai Marii Uniri
6. Lansare – Generația Marii Uniri a Românilor de la 1918. Repere istorice, coord. Viorica Moisuc. Prezintă: editor Odilia Roșianu
7. Vasile Asandei, jurist – Gânduri pentru următoarea sută de ani

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 20:30 – Cuvinte de închidere a colocviului
• IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
• Arhim. Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna
• Acad. Ștefan Afloroaei, rectorul colocviului

DUMINICĂ, 26 august 2018 – Excursie Cernăuți

Mulțumiri din suflet susținătorilor acestui Colocviu:
Ing. Radu Marinescu
Av. Lucia Cherecheș
Editor Lavinia Spandonide
Sc. Prod Alcar Impex SRL, Piatra Neamț
SC Dolinex SRL, Piatra Neamț
Obștea Mănăstirii Putna

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!