Unitatea de limbă, credință și neam. Sensul culturii române

COLOCVIU – PUTNA, 23-26 AUGUST 2018. EDIȚIA A XII-A, DEDICATĂ MARELUI CENTENAR AL UNIRII  (1918-2018)

Rectorul colocviului:
acad. Ștefan Afloroaei,
prof. univ. Facultatea de filosofie,
Universitatea „Al I Cuza”, Iași

P R O G R A M

JOI, 23 august 2018

Ora 16:00 – Te Deum în Biserica Mănăstirii Putna
• Cuvânt de binecuvântare al IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
• Cu o floare și o lumânare, la mormântul Maicii Benedicta
Ora 16:30 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

– Deschiderea Colocviului:
• Cuvânt de întâmpinare – Arhimandrit Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna,acad. Ștefan Afloroaei, rectorul colocviului, Teodora Stanciu, președinte interimar FundațiaCredință și Creație
• Expoziție de pictură –„Dulce Bucovină”: Constantin Flondor, Dacian Andoni, Matei Lăzărescu, Andreea Palade, Dan Palade – Prezintă: criticii de artă Ruxandra Garofeanu și Doina Mândru.
• Expoziție de carte: Editura Vremea și Editura Spandugino. Prezintă Silvia Colfescu și Lavinia Spandonide
• Prezentare Caietele de la Putna, nr 11/2018– Protosinghel Dosoftei Dijmărescu
• Lansare de carte: Portret – Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ed. Nicodim Caligraful, 2018 – Protosinghel Dosoftei Dijmărescu
• Lansare DVD: „Secolul 20. Ediție digitizată (1961-1991). In memoriam Dan Hăulică” – Prezintă Oana-Georgiana Enăchescu și Cătălin-Teodor Dogaru

Ora 18:00 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna
Sesiunea I – Moderator: prof. univ. Cornel Ungureanu

1. Acad. Ștefan Afloroaei – Despre sensul culturii (cu referire la câteva „intervaluri” din cultura filosofică românească)
2. Acad. Ion Pop – „Țara” lui Lucian Blaga
3. Prof. univ. Lucia Cifor – Unitate și ipseitate prin limbă, în viziunea lui Eminescu
4. Prof. univ.Dan Mohanu – Transmiterea modelelor, între credință și secularizare
5. Dr. Adrian Alui Gheorghe, scriitor – Simboluri creștine, purtătoare ale unității
6. Acad. Alexandru Zub – Unitatea națională: de la idee la act

Dezbateri, comentarii, intervenții

VINERI, 24 august 2018 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

Ora 09:30 – Sesiunea a II-a – Moderator: prof. univ. Eugen Munteanu

1. Prof. univ. Virgil Ciomoș– Națiune și revoluție. De la identificare la identitate
2. Prof. univ. Maria Șleahtițchi – „Limbă! Alfabet!”; realități istorice, realități literare
3. Sorin Lavric, scriitor – Condiția peltastică a limbii
4. Protosinghel Teofan Popescu – Unitatea românească în publicistica lui Eminescu
5. Prof. univ. Andrei Ionescu – Stareț și străjer
6. Prof. univ. Gheorghiță Geană – Limbă, rudenie și națiune în retorica profundă a patriotismului

Dezbateri, comentarii, intervenții

Pauză de cafea/ceai – 11:15 – 11:30

Ora 11:30 – Sesiunea a III-a – Moderator: acad. Ion Pop

1. Prof. univ. Cornel Ungureanu – Cărțile Unirii. Operele întemeietoare ale anilor 20
2. Cercet. dr. Adrian-Nicolae Petcu – Rolul preoților în înfăptuirea Marii Uniri și destinul lor în comunism.
3. Dimitrie Țopa, inginer– O familie cu multiple rădăcini în România, parcurgând suta de ani de la Marea Unire
4. Prof. univ. Mircea A. Diaconu – Cum e cu putință identitatea? O introducere în literatura din Bucovina
5. Monah Iustin Taban – Chipul de legendă al lui Ștefan cel Mare în destinul Bucovinei și al unității naționale a românilor
6. Ștefan Nicolae, ambasador – Meritele și limitele diplomației românești în înfăptuirea Marii Uniri

Dezbateri, comentarii, intervenții

Sesiunea a IV-a – Moderator: prof. univ. Dan Mohanu

1. Ruxandra Garofeanu, critic de artă – De la artizanatul derizoriu la opera care vizează originile
2. Matei Lăzărescu, pictor și restaurator – Dicționare și semne de carte – instrumente punând în lumină izvoarele limbilor și culturii europene
3. Arhitect Alecu Beldiman – Scrisoare către Olga
4. Silvia Colfescu, scriitoare și editoare – Cuvântul scris – temelia culturii
5. Dr. Raluca Prelipceanu – Maestrul Simion Silaghi Sălăgeanu: un iconar pe Valea Arieșului
6. Ieromonah Gherasim Soca – Rolul duhovnicilor români din secolul XX în păstrarea unității naționale

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 18:15 – Sesiunea a V-a – Moderator:  prof. univ. Gheorghiță Geană

1. Doina Mândru, critic de artă – Reconstituind tradiția
2. Conf. univ. George Enache – Creștinismul popular românesc, de la studiile folclorice la explorările teologice
3. Lect. univ. dr.Adrian Jicu – Centenarul între festivism și luciditate. Fascinația răului în romanele lui Eugen Uricaru
4. Prof. univ. Eugen Munteanu – Despre principiile filologice ale editării vechilor texte românești
5. Lansare – Sf. Augustin, Confesiuni, traducere Eugen Munteanu. Prezintă: Ioan Pintea și Ștefan Afloroaei

Dezbateri, comentarii, intervenții

SÂMBĂTĂ, 25 august 2018 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

Ora 09:30 – Sesiunea a VI-a – Moderator: dr. Adrian Alui Gheorghe

1. Conf. univ. Ioan Milică – Biblismele lui Creangă
2. Dr. Constantin Parascan – Ecouri în presa vremii la restaurarea și inaugurarea Primului Muzeu Memorial Literar din România – Bojdeuca „Ion Creangă” din Țicău, Iași, la 15 aprilie 1918
3. Prof. dr. Adrian G. Romila – „Pădurea spânzuraților”: cartea și filmul, lumina și tăcerea (fragmente din filmul Pădurea spânzuraților, 1964. Regia: Liviu Ciulei)
4. Prof. univ. Vasile Spiridon – „Generația care și-a trădat idealurile” (Cezar Petrescu)
5. Florina Nicolae, scriitoare – Traducerile și conștiința lingvistică națională la români

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 11:30 – Sesiunea a VII-a – Moderator:prof. dr. Adrian G. Romila

1. Preot Ioan Pintea, scriitor –Pe românește: N. Steinhardt și „sufletul național”
2. Dr. Marin Gherman, politolog – Românii din Nordul Bucovinei: între concepția lumii ruse și noua concepție a lumii ucrainene
3. Drd. Cristina Paladian – Structuri ritmice în poezia română de la începutul secolul 20
4. Lucian Vasiliu, scriitor și editor – Grigore Vieru al limbii materne
5. Lansare – Grigore Vieru, Creangă de măr și Eugen Simion, Eminesciana. Prezintă: LucianVasiliu

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 16:00 – Sala Domnească a Mănăstirii Putna

Sesiunea a VIII-a – Moderator: prof. univ. Maria Șleahtițchi

1. Conf. univ. Eugenia Bojoga – Alexei Mateevici (1888-1917) despre limba română în Basarabia
2. Prof. dr. Theodor Codreanu – Limba română pe Golgota basarabeană
3. Conf. univ. Ala Sainenco – Unitatea imaginarului lingvistic în spațiul românesc (în baza structurilor asociative)
4. Prof. Gheorghe Simon – Eminescu: statornicie și neatârnare
5. Cercet. șt. Adina Hulubaș – Despre unitatea credințelor legate de jertfa zidirii la români
6. Prof. univ. Doina Modola – Dramaturgia lui Valeriu Anania

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 18:15 – Sesiunea a IX-a – Moderator: acad. Alexandrina Cernov

1. Acad. Alexandrina Cernov – Personalitățile Unirii prezentate de Sextil Pușcariu în memoriile sale
2. Prof. univ. Viorica Moisuc – Marea Unire a Românilor din 1918 și interesele Marilor Puteri. Cazul Bucovina
3. Cercet. dr. Marian Olaru – Bucovina în timpul Primului Război Mondial. Aspecte ale vieții cotidiene
4. Cercet. dr. Valentin Fușcan – Memorialistica Primului Război Mondial – sursă a investigației istorice.
5. Drd. Delia Voicu –Diplomați români ai Marii Uniri
6. Lansare – Generația Marii Uniri a Românilor de la 1918. Repere istorice, coord. Viorica Moisuc. Prezintă: editor Odilia Roșianu
7. Vasile Asandei, jurist – Gânduri pentru următoarea sută de ani

Dezbateri, comentarii, intervenții

Ora 20:30 – Cuvinte de închidere a colocviului
• IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
• Arhim. Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna
• Acad. Ștefan Afloroaei, rectorul colocviului

DUMINICĂ, 26 august 2018 – Excursie Cernăuți

Mulțumiri din suflet susținătorilor acestui Colocviu:
Ing. Radu Marinescu
Av. Lucia Cherecheș
Editor Lavinia Spandonide
Sc. Prod Alcar Impex SRL, Piatra Neamț
SC Dolinex SRL, Piatra Neamț
Obștea Mănăstirii Putna


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost