Asistentul social și legea educației

Adela Ioana Târziu, în calitate de președinte al Organizației pentru femei AUR și de asistent social, suștine demersul președintelui Asociației Asistenților Sociali (ASproAS) și al Federației Internaționale a Asistenților Sociali/Europa (IFSW Europe), Ana Rădulescu.

Familiile și copiii care au nevoie de suport vor fi afectați direct de această situație.

Așa cum pentru sănătatea trupească mergi la medic, pentru sănătatea sufletească la preot și pentru apărarea drepturilor tale la jurist, pentru integritatea persoanei tale ai nevoie de un asistent social pregatit.

Forma adoptată de Senatul României in data de 11 februarie 2020, prevede la art. 250, litera g):

„pentru funcţia de asistent social – absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licenţă ori de absolvire, sau a unei şcoli sanitare postliceale sau a liceului pedagogic, specializarea mediator şcolar”

Precizăm că în baza Legii 466/2004, funcția de asistent social poate fi ocupată doar de către o persoană care deține titlul de ASISTENT SOCIAL dobândit în urma absolvirii unui program universitar acreditat, cu specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ.

Acest lucru se impune pentru a asigura copiilor/elevilor/ familiei cu cerințe educaționale speciale asistența și suportul profesional necesar pentru participarea și integrarea în școală.

Forma actuală a art. 250, litera g) nu face diferența între nevoile sociale, nevoile educaționale și nevoile de sănătate ale copilului și va introduce o practică neunitară în ocuparea funcției de asistent social.

Prin urmare, Domnule Președinte, vă rugăm să NU PROMULGAȚI modificările la Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (L159/2019 – plx720/2018/08-04-2019) și să trimiteți către Senatul României solicitarea de revizuire a art. 250, litera g) în forma următoare:

„g) pentru funcţia de asistent social – absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, program universitar acreditat de lungă sau scurtă durată, cu specializarea asistență socială”

Nu, nu spune: eu nu voi avea niciodată nevoie de asistența sociala! Pentru că asistența socială nu se ocupă doar de împărțitul ajutoarelor de stat pentru categorii defavorizate, nici numai cu salvarea unor naufragiați social, căzuți în diferite patimi, ca aceea a consumului de droguri, de exemplu, ori doar de recuperarea unor persoane căzute din sine și din lume în autodesconsiderare și ocupații ignobile.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost