Legea Educației din România, modificată pentru refugiați. Numărul maxim de elevi dintr-o clasă, majorat dacă cei înscriși peste limită sunt ucraineni (proiect)

Legea Educației va fi modificată prin Ordonanță de Urgență, anunță Ministerul Educației, pentru a putea înscrie în orice clasă, ca elevi, refugiații ucraineni, potrivit unei adrese trimise inspectoratelor școlare vineri seara, obținută de Edupedu.ro.

„Conform prevederilor proiectului de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea  instituirii unor măsuri de sprijin și asistență umanitară se va acorda o excepție de la prevederile art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât elevii ucraineni să poată fi integrați în grupe/clase indiferent de efectivele de elevi”, potrivit adresei nr. 9109/04.03.022.

Aceasta este una dintre măsurile pe care inspectoratele școlare sunt obligate să le ia, potrivit comunicării de la minister, „pentru cuprinderea tuturor copiilor, cetățeni ucraineni, în sistemul de învățământ preuniversitar românesc”.

Copiii ucraineni se vor putea înscrie în orice clasă din România ca „audienți”, transmite ministerul.

În documentul oficial trimis inspectoratelor școlare se arată că în contextul „conflictului militar” din Ucraina „în vederea respectării dreptului la educație și al egalității de șanse, elevii ucraineni sosiți pe teritoriul României vor putea fi înscriși în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar ca audienți în conformitate cu prevederile art 125, alin. 2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEN nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Elevii audienți sunt prevăzuți în Articolul 125 din ROFUIP, iar acesta este un stadiu incipient de înscriere la școală pentru elevii din altă țară, înaintea echivalării nivelului de studii al acestora.

O nouă comisie se organizează în toate cele 42 de inspectorate școlare județene – Comisia pentru refugiații din Ucraina. Inspectoratele școlare vor asigura resursa umană pentru cuprinderea tuturor copiilor, cetățeni ucraineni, în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, prin următoarele măsuri:

  • elevii ucraineni vor fi înscriși ca audienți la cursurile unităților de învățământ, la cererea părintelui sau reprezentantului legal, respectiv a persoanei desemnate de către DGASPC pentru copiii cetățeni străini ucraineni neînsoțiți;
  • dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale;
  • conform prevederilor proiectului de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea  instituirii unor măsuri de sprijin și asistență umanitară se va acorda o excepție de la prevederile art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât elevii ucraineni să poată fi integrați în grupe/clase indiferent de efectivele de elevi;
  • asigurarea resursei umane necesare desfășurării activităților didactice; în situația în care resursa umană adecvată nevoilor de comunicare ale copiilor ucraineni este insuficientă/ inexistentă, prin derogare de la prevederile art. 247, art. 248, art. 254, art. 262 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată și de către studenți din universitățile de stat/particulare din România sau de către cadre didactice pensionare;
  • elevii ucraineni pot participa la activități educative în cadrul unităților de învățământ precum și în cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor. Participarea la activitățile extracurriculare nu este condiționată de calitatea de audient;
  • la intrarea în colectivitate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar minorii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ conform legislației în vigoare și li se va elibera un document medical pentru înscrierea în colectivitate. În situația în care minorii nu sunt vaccinați, aceștia pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății;
  • dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
  • dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost