Programul de guvernare al AUR

Ieri, joi, 11 mai 2023, AUR a publicat programul său de guvernare. Pe o mulțime de site-uri au apărut tot felul de critici care-l califică a fi „monstruos”, „populist”, „bolșevic și legionar” în același timp etc. Îl publicăm mai jos pentru cei interesați să-l parcurgă și să-și facă o idee despre cât de „periculos” este:

1. REDUCEREA TAXĂRII MUNCII ȘI A COMPANIILOR. OPTIMIZARE FISCALĂ, SIMPLIFICARE, PREDICTIBILITATE ȘI DEBIROCRATIZARE A STATULUI

Creștem gradual, în primii patru ani de guvernare, salariul minim brut până la valoarea de 5.000 lei. Salariul minim brut se va indexa automat cu rata anuală a inflației.

Reducem contribuțiile la sistemul de pensii, asigurări sociale și de sănătate până la un nivel maxim cumulat de 25% din salariul angajatului pentru primii 5.000 lei din salariul brut.

Sprijinim pensionarii activi. Persoanele care aleg voluntar să muncească în mediul privat după atingerea vârstei de pensionare vor fi scutite de contribuții și impozitul pe veniturile din salarii. Măsura va încuraja companiile să angajeze persoane vârstnice în locurile de muncă și pozițiile potrivite seniorilor.

Stabilim nici un salariu de bugetar sau din companiile la care statul este acționar majoritar nu poate fi mai mare decât cel al Președintelui României.

Reducem presiunea asupra mediului de afaceri. Instituțiile statului nu vor putea controla mai mult de o dată pe an același agent economic, în lipsa constatării unor nereguli, pentru a permite mediului de afaceri să se concentreze pe activitatea economică.

Simplificăm politica fiscală. Pentru companiile cu o cifră de afaceri mai mică de 5 milioane de euro stabilim un impozit pe cifra de afaceri de 2%. Pentru companiile cu cifra de afaceri egală sau mai mare de 5 milioane de euro se va aplica un impozit pe profit de 16%.

Taxăm companiile care nu își declară profiturile în România. Societățile comerciale cu o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro vor plăti anual impozit pe profit de 16%, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri.

Respectăm cu strictețe calendarul fiscal: măsurile care conduc la creșterea taxelor sau introducerea de noi taxe trebuie introduse în calendarul fiscal cu cel puțin doi ani înainte de a fi implementate, pentru a oferi predictibilitate.

Promovăm munca în țară. Completăm aplicația Revisal cu o secțiune în care companiile își pot prezenta întregul necesar de forță de muncă. Platforma va fi publică și se va promova la nivel local, județean, național, precum și pentru românii care lucrează în străinătate.

Punem contributivitatea la baza sistemului de pensii. Nimeni nu va beneficia de pensie până în momentul atingerii vârstei standard de pensionare. Vârsta de pensionare nu va crește. Obiectivul nostru este eliminarea pensiilor speciale. Se vor elimina excepțiile din lege care permit acordarea acestor privilegii pentru categoriile de persoane care ies la pensie de la momentul modificării legii. La calculul pensiilor bazate pe contributivitate se vor lua în considerare toate veniturile obținute în calitate de salariat, pentru acestea plătindu-se taxele și impozitele aferente ca și în cazul venitului salarial. Pentru pensiile speciale aflate în plată cu venituri lunare cumulate mai mari decât salariul președintelui țării, se va impozita cu 90% partea care depășește salariul președintelui și care nu este bazată pe contributivitate.

2. ROMÂNII – DEMNI ÎN EUROPA ȘI ÎN LUME

Scopul guvernării AUR în următorii 10 ani este să ridice standardul de viață din țara noastră la nivelul mediu din Uniunea Europeană.

Impunem respectarea întocmai a Tratatelor în vigoare de către partenerii europeni și euro-atlantici și recunoașterea rolului României ca aliat și stat membru cu drepturi egale în UE și NATO.

Românii sunt egali cu ceilalți cetățeni ai statelor Uniunii Europene, beneficiind de toate drepturile aferente, inclusiv de apartenența la spațiul Schengen.

Contracarăm, prin toate intrumentele democratice, legale și instituționale, directivele externe care pot afecta interesul național. Interesul național trebuie să fie axul central în relațiile internaționale ale României.

Respingem tendințelor de centralizare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

Protejăm și promovăm interesele comunităților românești istorice și ale românilor din diaspora. Totodată, stimulăm relațiile diplomatice, economice și comerciale cu alte state și prin intermediul românilor din străinătate, ca unul dintre mijloacele de mare preț ale întăririi cooperării pe arena mondială.

3. VALORIFICAREA ÎN INTERESUL ROMÂNILOR A RESURSELOR NATURALE ȘI A COMPANIILOR STRATEGICE

Înființăm un program național în cadrul căruia vor fi prelucrate și fructificate bogățiile naturale, cum ar fi mineralele, apele, petrolul, gazele, aurul și alte metale rare, pădurile, plantele și alte resurse ale solului și subsolului.

Resursa financiară produsă de fiecare bogăție în parte va fi evidențiată public, zi de zi, ca parte a Fondului Suveran de Investiții, după modelul Norvegiei.

Fondul Suveran de Investiții va fi responsabil pentru administrarea resurselor naturale ale României, plasarea sumelor colectate în investiții cu risc scăzut în afara țării, acoperirea deficitului la fondul de pensii din câștigurile obținute și investiții în domenii cheie de interes național (energie, siderurgie, metalurgie șamd). Fondul Suveran de Investiții va fi organizat sub forma unui fond de stat ce poate fi capitalizat din banii contribuabililor români, permițându-le acestora să devină acționari.

Statul român va fi deținătorul pachetului acțiunilor de control la companiile din domeniile strategice, precum și la cele care prelucrează bogățiile naturale, iar cetățenii români vor avea acces facil și drept de preempțiune la cumpărarea de acțiuni în aceste companii.

Pachetele majoritare de acțiuni OMV-Petrom și ale altor companii strategice vor fi recuperate treptat, prin intermediul unei despăgubiri corecte, după ce se va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, inclusiv a celor de la vânzare.

4. ASIGURAREA SECURITĂȚII ENERGETICE ȘI REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI

România trebuie să-și asigure suveranitatea energetică. Prin urmare, AUR va impune continuarea folosirii combustibililor fosili și hidrocarburilor (cărbune, gaz, petrol), energiei hidro, nucleare, eoliene și solare. Prioritatea strategică va fi extragerea gazelor naturale și a țițeiului din zăcămintele existente.

Finalizăm proiectele de modernizare a sistemului energetic național de transport al energiei electrice (Transelectrica), pentru a crește capacitatea de preluare a puterii generate de sursele regenerabile (biomasă, fotovoltaice, eoliene, hidro și pe bază de hidrogen). Construim hidrocentrala de pompaj Tarnița (1000 MWh), finalizăm lucrările la toate hidrocentralele în curs de construire și dublăm capacitatea de înmagazinare în depozitele subterane.

Finalizăm lucrările la centralele pe gaze de la Iernut și Brăila în primii patru ani de guvernare și construim capacități noi pe gaze în ciclu combinat la Ișalnița, Turceni și Mintia în următorii trei ani, pentru a asigura o producție excedentară de energie electrică cu o putere netă disponibilă de cel puțin 10 000 de MW. De asemenea, finalizăm investiția la cele două noi reactoare de la Cernavodă în următorii 4-6 ani și păstrăm funcționale capacitățile de producție pe cărbune de la Rovinari și Turceni.

Industriile petrochimică, siderurgică, producătoare de materiale de construcții, mijloace de transport, utilaje agricole și industriale vor beneficia de facilități fiscale, în timp ce exportul unor resurse va fi interzis temporar, iar prelucrarea materiilor prime va fi obligatorie.

Condiționăm achizițiile de echipamente și tehnică militară de mecanisme off-set viabile, pentru a relansa industria națională de apărare.

Principalul scop al acestor măsuri și acțiuni, împreună cu stimularea industriei farmaceutice naționale, promovarea tehnologiilor industriale de înaltă performanță și a produselor cu valoare adăugată ridicată este crearea de locuri de muncă bine remunerate.

Economia națională trebuie să fie una circulară. Ministerul Economiei va gestiona deșeurile organice și anorganice ca pe orice altă resursă a României.

Separăm distribuția de utilități (eliminăm monopolul) de furnizare, inclusiv prin interzicerea deținerii de către același acționar majoritar, dacă nu este statul. Multe abuzuri ale firmelor străine care dețin distribuția ar fi astfel înlăturate.

5. FABRICAT ÎN ROMÂNIA

Ținta principală a guvernării AUR este dezvoltarea capacităților de producție autohtone. Pentru a atinge acest scop vom lua măsuri care să:

protejeze producătorii autohtoni;

asigure un tratament egal în relația cu statul, la fel cu cel de care beneficiază acționariatul străin; această măsură se va aplica, în afară de firmele românești, tuturor profesiilor liberale practicate de cetățenii români;

promoveze vânzarea de produse autohtone, inclusiv obligând comercianții să aibă pe rafturi cel puțin un produs românesc similar, dacă acesta există în România, în aceleași condiții oferite și pentru celelalte companii partenere;

stimuleze consumul produselor care poartă eticheta „Fabricat în România”, atât în piața internă, cât și externă, favorizând exporturile.

Asigurăm angajatorilor posibilitatea de a recompensa angajații pentru contribuția lor la profitul firmei prin distribuția de dividende către salariați în aceeași condiții de taxare cu distribuția de dividende către acționari.

Creăm bănci noi – precum Banca de Dezvoltare, Banca Agricolă și Banca Românească pentru Locuințe și Consolidarea Clădirilor, pentru a asigura creditarea afacerilor autohtone și a populației.

Extindem CEC Bank în comunitățile românești din diaspora pentru a oferi finanțare românilor care doresc să deschidă magazine și depozite cu produse românești.

6. OPRIREA DECLINULUI DEMOGRAFIC – ÎNCURAJAREA NATALITĂȚII ȘI FAMILIEI

Stimulăm natalitatea și sprijinim familia naturală prin lansarea Planului Național pentru Protejarea Familiei, cu o durată de 20 de ani.

Acordăm împrumuturi cu dobândă subvenționată și garanții de stat familiilor cu trei sau mai mulți copii pentru achiziționarea de locuințe.

Acordăm împrumuturi cu dobândă subvenționată de până la 10 000 de euro pentru cumpărarea unui autovehicul nou familiilor cu trei sau mai mulți copii minori.

Scutim de impozit pe autovehicule, terenuri și locuințe, familiile cu trei sau mai mulți copii, cu condiția ca valoarea totală a proprietăților să nu depășească 500.000 de lei pentru o singură proprietate.

Pentru fiecare copil minor din cadrul unei familii majorăm alocația la ¼ din valoarea salariului minim pe economie.

Indemnizația pentru creșterea copilului va fi egală cu media veniturilor salariale din ultimele 24 luni.

Companiile vor beneficia de o deducere din taxe și impozite pentru cheltuielile de înființare a creșelor în incinta sediilor acestora.

Acordăm mamelor cu trei sau mai mulți copii un tichet valoric pentru a acoperi cheltuielile școlare ale copiilor, până la finalizarea studiilor.

Familiile cu patru sau mai mulți copii vor beneficia de locuințe de stat cu chirie zero, dacă cel puțin unul dintre părinți lucrează. Până în momentul în care numărul de unități locative deținute de stat va fi suficient pentru aceste situații, plata chiriilor va fi asigurată de la bugetul de stat.

7. SĂNĂTATEA NAȚIUNII

Construim spitale județene prin Programul „Ana Aslan”. Acest program se va finanța prin intermediul Companiei Naționale de Investiții pe baza unor proiecte-tip, folosind fonduri europene.

Relansăm Institutul Cantacuzino.

Trecem toate Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) din subordinea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în coordonarea Ministerului Sănătății.

Rolul medicului de familie va fi extins, astfel încât să fie degrevat de sarcini suplimentare medicul specialist.

Restabilim rolul policlinicilor și asigurăm decontarea serviciilor medicale furnizate. Elaborăm un program național de dotare, modernizare și construire de noi policlinici, pe bază de proiecte tip, astfel încât să existe cîte o policlinică la 25.000 de români.

Asigurăm accesul la o alimentație sănătoasă, în cantitate suficientă și de calitate, în special pentru copii. Promovăm activitățile fizice pentru toate categoriile de vârstă, alături de furnizarea de resurse materiale care să permită acest lucru.

Stimulăm diagnosticarea timpurie, creăm un program de prevenție pentru bolile față de care românii prezintă un risc ridicat, care include un set de analize și controale gratuite adaptate pe grupe de vârstă.

Reducem timpul de acces la serviciile medicale de urgență prin creșterea și înnoirea parcului de ambulanțe și asigurarea necesarului de personal medical specializat, astfel încât timpul de intervenție la fiecare caz să nu depășească 10 minute.

8. CUM ARATĂ ASTĂZI ȘCOALA, VA ARĂTA MÂINE ȚARA!

Redăm demnitatea cadrelor didactice. Programul național „DOMNUL TRANDAFIR” are ca scop redarea demnității cadrelor didactice prin salarizare și stimulente adecvate, oferirea de locuințe, statut, dotări și echipamente, precum și reducerea sarcinilor birocratice pentru a permite dascălilor să se concentreze pe activitățile didactice.

Creăm sau extindem liceele pedagogice și vocaționale, precum și școlile de arte și meserii.

Dezvoltăm învățământul dual.

Încurajăm creșterea numărului de studenți cu 50% în următorii 10 ani, în special în domeniile în care există o lipsă de specialiști pe piața internă.

Eliminăm subvenționarea învățământului exclusiv în funcție de numărul de elevi/studenți, iar criteriul de finanțare va fi mutat spre performanță și competență profesională, și utilitatea economică, culturală și socială a proiectelor educaționale și de cercetare.

Toți elevii vor beneficia de o masă caldă preparată din produse locale în următorii cinci ani.

Reintroducem obligativitatea purtării uniformelor școlare.

Implementăm programul „Școala de după Școală”, care include programe realizate în mod organizat prin intermediul unităților de învățământ, asociațiilor sportive, culturale, de mediu, de protecție socială, inginerie și știință.

Promovăm o politică națională de susținere a sportului de masă, care include sportul școlar, studențesc, Daciadele și, implicit, sportul de performanță.

Susținem creșterea numărului de unități de învățământ, astfel încât, în decurs de 10 ani, să se poată desfășura activitatea educațională într-un singur schimb. Elaborăm un Program național pentru modernizarea, extinderea și construirea, în următorii 10 ani, a 500 de clădiri destinate învățământului primar, gimnazial și liceal.

Majorăm bursa socială pentru elevi la o valoare de cel puțin ¼ din salariul minim pe economie.

9. UNIȚI DE LA NORD LA SUD, DE LA EST LA VEST

Unim România prin proiectele de infrastructură. AUR susține conectarea rapidă a regiunilor țării prin construirea de autostrăzi și linii de cale ferată de mare viteză.

Susținem implementarea Strategiei Naționale a Dunării în vederea îmbunătățirii condițiilor de navigare, a creșterii rolului în transportul european de mărfuri, dezvoltarea turismului fluvial, modernizarea și construirea de noi porturi și poduri.

Creștem viteza de circulație a mărfurilor și eficientizăm capitalul productiv, micșorăm decalajele dintre regiunile țării, facilităm contactele sociale printr-o infrastructură modernă.

Ducem la îndeplinire proiectele autostrăzilor nefinalizate (Giurgiu-București-Suceava-Cernăuți, respectiv Bârlad-Chișinău, Iași-Cluj, Brașov-Ploiești, Pitești-Sibiu, Satu Mare-Botoșani) cu constructori români, independent sau prin asocieri cu consorții străine.

Folosim corect și eficient banii europeni. Fondurile europene alocate pentru programele de protecție a mediului trebuie redirecționate de urgență de la proiectele pentru piste de biciclete către infrastructura feroviară.

Asigurăm securitatea feroviară în infrastructura critică. Ulterior, vom susține construirea liniilor de mare viteză București-Cluj, Timișoara-Cluj-Iași și București-Suceava.

Realizăm un nou aeroport cu scopul de a deveni un hub regional în zona metropolitană București-Ilfov și finalizăm proiectul Canalului București-Dunăre.

Demarăm modernizarea și extinderea capacității logistice a Portului Constanța.

10. EFICIENTIZARE ADMINISTRATIVĂ: GUVERN SUPLU ȘI PUTERNIC, PARLAMENT CU CEL MULT 300 DE PARLAMENTARI

Respectăm voința românilor: Parlamentul României va avea maximum 300 de parlamentari.

Guvernul României va avea cel mult 12 ministere, ale căror sedii centrale vor fi transferate treptat în Palatul Parlamentului. Guvernul va avea un număr maxim de 50 de secretari de stat.

Reducem drastic numărul de membri de partid din administrația publică locală și centrală prin scăderea cu două treimi a numărului total de unități administrativ-teritoriale și a numărului instituțiilor publice. Bucureștiul va avea o singură administrație, care va include și actualele localități din Ilfov. Pentru fiecare localitate cu mai mult de 1 000 de persoane se va menține un birou informatizat de lucru cu cetățenii.

Transformăm în Direcții din cadrul altor structuri ale statului organisme de control precum ASF, ANRE, Consiliul Concurenței etc.

Majorăm salariile cadrelor didactice, ale cadrelor medicale, ale angajaților din Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Apărării Naționale astfel încât acestea să fie la același nivel cu cele din mediul privat. Sporurile și alte suplimente salariale se vor include în salariul de bază, iar acestea se vor lua în considerare la determinarea pensiei bazate pe contributivitate.

Promovăm o relație mai bună între cetățeni și instituțiile statului prin integrarea tehnologiei în toate procedurile administrative disponibile cetățenilor români.

Depolitizăm administrația publică locală și centrală.

Impunem obligativitatea reală ca prefecțiii și alte categorii de funcționari să nu aibă afiliere politică.

Implementăm un sistem de recrutare a conducerii instituțiilor și întreprinderilor publice pe bază de concurs. Stopăm fenomenul interimatelor în aceste unități.

Implementăm programe de formare și dezvoltare profesională obligatorii pentru funcționarii publici, adaptate la nevoile postului, precum și evaluarea periodică a acestora.

11. DOMNIA LEGII

Nimeni nu este mai presus de lege, iar legile nu trebuie să încalce drepturile și libertățile fundamentale. Susținem implicarea activă în viața Cetății a românilor.

Asigurăm instrumentele judiciare și administrative pentru garantarea unei practici unitare și celeritate în judecarea cauzelor.

Introducem răspunderea profesională a magistraților pentru erorile judiciare, pe modelul răspunderii profesionale existente în sistemul medical sau în sectorul construcțiilor.

Accesul la funcția de judecător se va putea face după o experiență de minimum 10 ani în celelalte profesii juridice.

Limităm influența factorului politic în justiție prin alegerea direct de către populație a judecătorilor Curții Constituționale, a conducerii Parchetelor și a conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Promovăm formula curților cu jurați, formate din cetățeni români majori și cu capacitate deplină de exercițiu.

Analizăm, revizuim și asanăm legislația

Sprijinim forțele de ordine și forțele armate prin acordarea unor salarii adecvate, precum și dotarea acestora cu echipamente, tehnică și tehnologii utile pentru a lupta împotriva infracționalității și terorismului.

Comasăm instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice și serviciilor de informații.

Stimulăm efectuarea de către fiecare cetățean român a unui stagiu de trei luni, în intervalul de vârstă 18 – 22 ani, fie în cadrul unei asociații non-profit, fie în pregătirea militară.

12. OCROTIREA CELOR VULNERABILI

Dezvoltăm servicii sociale pentru femeile și copiii victime ale violenței în familie și pentru românii traficați. Aceste persoane trebuie să beneficieze de sprijin din partea statului prin asigurarea unui mediu de viață sigur și non-violent. Serviciile asigurate de stat vor fi de cazare și asistență socială, psihologică și de integrare pe piața muncii.

Majorăm valoarea indemnizației acordate persoanelor cu handicap. Pentru a le îmbunătăți calitatea vieții, aceasta va fi cel puțin egală cu valoarea pensiei minime pe economie pentru persoanele cu handicap grav, care nu permite desfășurarea de activități remunerate.

Eliminăm controlul anual în cazul persoanelor cu boli incurabile sau dizabilități irecuperabile.

Modernizăm/construim în următorii 10 ani a 250 de centre de asistență socială pentru bătrâni și centre mixte de copii și seniori, pentru crearea unui mediu de dezvoltare sănătoasă pentru cei mici și redarea demnității celor vârstnici.

Persoanele cu risc social, care nu pot munci din motive obiective și nu înregistrează venituri, vor beneficia de un venit minim garantat. Ajutoarele sociale vor fi asigurate pe un termen limitat și numai în cazurile în care acestea reprezintă unica soluție pentru asigurarea supraviețuirii.

Implicăm statul în construirea de locuințe sociale pe care le repartizăm pe criterii obiective.

În guvernarea AUR, nu vom renunța la plățile în numerar, nu vom trece la moneda Euro sau la alt tip de monedă fizică sau digitală, nu vom adopta mecanisme digitale de control și inginerie socială.

Sprijinim toate eforturile Bisericii ca instituție ce desfășoară și servicii sociale. Biserica va avea prioritate în efectuarea de opere de caritate, întrucât nu are cheltuieli suplimentare cu personalul.

Protejăm românii în fața abuzurilor economice! Autoritățile statului trebuie să asigure o relație justă și etică între bănci, IFN-uri, cazinouri, alte forme de jocuri de noroc, agenții comerciali și populație. Bunurile imobiliare, case și terenuri, nu vor putea fi executate decât în cazul în care acestea constituie obiectul finanțării sau datoriei.

Limităm diferențialul de dobândă dintre dobânda plătită pentru depozite și cea încasată pentru credite la cel mult 2,5 puncte procentuale.

Ministerul Afacerilor de Externe va sprijini familiile de români cărora instituții ale statelor în care aceștia locuiesc le-au luat copiii pe motive neîntemeiate. Statul român nu va avea politici de acest tip pentru familiile care trăiesc în țară.

13. ROMÂNIA – ȚARA AGRICULTURII ȘI TURISMULUI

România poate hrăni întreaga Europă și ar putea fi o destinație importantă pentru turiști. Din păcate, nu reușim să ne asigurăm nici măcar necesarul intern de hrană și nici nu ne bucurăm de ceea ce avem în țară.

De aceea trebuie luate măsuri concrete:

Majorăm cu 100% subvențiile acordate exploatațiilor agricole cu suprafețe mai mici de 500 de hectare.

Sprijiniim producția și achiziția de tractoare și alte echipamente agricole și pentru creșterea gradului de prelucrare a produselor agricole (magazine locale, fabrici locale pentru industria alimentară) prin fonduri naționale și europene nerambursabile.

Investim în sectorul industriei alimentare! Sprijinim sectorul alimentar în vederea creșterii gradului de prelucrare a produselor agricole, a dezvoltării zootehniei (bovine pentru reproducere, carne și lactate, porcine pentru reproducere și carne), dar și pentru dezvoltarea pisciculturii, prin acordarea de finanțare rambursabilă și nerambursabilă, cu dobânzi subvenționate și garanții de stat.

Asigurăm finanțare nerambursabilă pentru construirea de 50 unități regionale de preluare și depozitare a produselor agricole, stimulăm și dezvoltăm microindustrii prelucrătoare la nivel local. Încurajăm asocierea de tip cooperativă.

Susținem realizarea de insule și peninsule artificiale prin acceptarea de investiții private în zona Mării Negre (precum în Dubai).

Atragem finanțări nerambursabile sau rambursabile, cu dobânzi subvenționate de stat, pentru turismul românesc și pentru investiții în facități de agrement sau tratament.

Facilităm acordarea voucherelor de vacanță și în mediul privat, însă cu condiția limitării perioadelor de aplicare prin excluderea perioadelor aglomerate.

Promovăm turismul istoric prin finanțarea masivă a cercetărilor arheologice și istorice. Implementăm Programul național „SĂPTĂMÂNA ISTORICĂ” pentru clasele I – XII, în cadrul căruia vor fi organizate excursii și tabere la obiective istorice, precum și alte activități de cunoaștere și înțelegere a istoriei naționale.

14. RENAȘTEREA SATULUI ROMÂNESC ȘI A GOSPODĂRIEI ȚĂRĂNEȘTI

Repopulăm satul românesc prin:

a) refacerea infrastructurii critice din mediul rural (irigațiile, amenajările funciare, drumurile, depozitele de legume și fructe); dezvoltarea componentelor principale ale infrastructurii rurale, care vor avea un impact direct asupra calității vieții; redeschiderea târgurilor pentru desfacerea mărfurilor locale.

b) implementarea Programului „Case la 1 leu” pentru tineri.

c) acordarea de locuințe, stimulente financiare și asigurarea transportului pentru profesorii, medicii, asistenții medicali și polițiștii care doresc să lucreze în mediul rural.

Protejăm specificul rural românesc prin:

Sisteme noi de finanțare pentru gospodăria țărănească și promovarea patrimoniului imaterial al satului.

Facilitarea accesului la produsele alimentare românești BIO și distribuirea lor în mediul urban. Acordarea de finanțare nerambursabilă, total sau parțial, cooperativelor, asociațiilor agricole și firmelor pentru a asigura colectarea produselor agricole de la micii fermieri, precum ouă, lapte și carne, cu respectarea condițiilor sanitar-veterinare.

Acordarea de finanțare nerambursabilă, total sau parțial, pentru colectarea laptelui de la țărani și distribuirea acestuia la nivel regional, astfel încât distanța maximă de parcurs până la primul centru de colectare să nu depășească 50 de kilometri.

Promovarea Punctelor Gastronomice Locale și implementarea unei Strategii naționale pentru Agropensiuni, care să includă un circuit complet de valorificare a produselor agricole.

Reînvierea și extinderea industriilor tradiționale românești de in, lână și cânepă ca materii prime pentru alte industrii.

15. PROTEJAREA IDENTITĂȚII ȘI A MEDIULUI NOSTRU NATURAL

Apărăm familia naturală și luptăm împotriva ideologiei de gen, curentelor WOKE și Cancel Culture.

Milităm pentru supremația suveranității statelor în arhitectura mondială.

În guvernarea AUR, identitatea noastră națională, tradițiile, precum și limba română vor reprezenta liniile directoare ale instituțiilor de cultură, iar libertatea religioasă va rămâne garantată de stat. Limba română reprezintă principalul element de identitate. Ambasadele, consulatele, institutele culturale și centrele comunitare, alături de viitoarele școli de limbă, cultură și civilizație românească din diaspora vor reprezenta baza politicii noastre naționale pentru păstrarea identității românești. Românii care vor alege să locuiască peste hotarele țării vor fi principalul liant între statul român și țările gazdă.

Promovăm patrimoniul istoric, cultural și național prin intermediul filmelor românești, festivalurilor, taberelor, concursurilor și artiștilor români de mare prestigiu, precum și prin colaborarea cu studiouri cinematografice din străinătate. Promovăm, de asemenea, elementele identității naționale și încurajăm tinerii să le însușească prin intermediul unor metode moderne și atractive, inclusiv digitale.

Susținem artiștii români. Acordăm burse artiștilor premiați la nivel național și internațional. Cultura românească trebuie să se impună din nou în lume, iar identitatea românească să fie respectată pe toate meridianele.

Adoptăm și aplicăm ferm legislație care să includă protecția mediului în procesul de luare a deciziilor economice și sociale, în conformitate cu interesele naționale. Considerăm mediul înconjurător ca făcând parte din Creație, în interdependență cu viața omului, nu în opoziție cu ea.

Prin toate măsurile legislative necesare la nivel național, regional și internațional, protejăm și conservăm Rezervația Biosferei Delta Dunării. Trebuie să apărăm această lume aparte a Deltei, la fel ca și civilizația Muntelui, din Munții Carpați, cu toate elementele sale.

Împădurim România! În următorii 10 ani vom planta 1 000 000 de hectare de pădure, în paralel cu măsuri drastice pentru oprirea tăierilor ilegale. Asigurăm distribuirea judicioasă a zonelor împădurite pe toată suprafața României.

Demarăm decolmatarea lacurilor artificiale și naturale, a iazurilor, râurilor și pârâurilor și folosirea lor pentru dezvoltarea pescuitului sportiv sau economic.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


5 comentarii la „Programul de guvernare al AUR”

 1. Da , este un program interesant , de vreo 30 si ceva de ani , este ” prezentat ” de fiecare partid care doreste sa ” guverneze ” , dar ca un simplu cetatean care a trait in Romania , de vreo 60 de ani si pe vremea partidului unic , si pe vremea ” partidului unic ” , dar cu mai multe ” variante la voatare din 4 in 4 ani ” , am numai doua mari intrebari pentru mine , nu pot sa ma ii intreb pe cei care propun programul politic , neffind in masura ca ” MARE ANALIST POLITIC , SPICHER TELEVIZAT ” dar cum facem cu numai doua puncte din program , adica :
  1.reducerea taxelor , care inseamna reducerea ” APRATULUI BUGETAR ” , care de vreo 30 si ceva de ani incoace a fost , ” masa de vot ” conditionata de partidul politic in favoarea lui , avand in vedere de ” alesul politic ” , care decide ” alesul bugetar ” , pe vremuri erau vreo 3 milioane ” de membrii de partid ” votanti reali ” , dupa 90 , Bruckan ,cu tov.Iliescu a ” patentat ” aparutul ” bugetar ” votant ” decisiv , determinant ” de interes financiar , loc de munca” , cu ” explozia anagajatilor bugetari ” de atunci , recte pensionari de acum . Deci cum facem cu acesti ” tovarasi ” ? Vreo doua miliane si ceva ” bugetari la stat ” si vreo cinci milioane si ceva ” Pensionari ” care trebuiesc platiti din ” TAXE SI IMPOZITE LA STAT ” Dei pe romaneste de unde banii ? ca la americanii , din ” deficit ” ? sau poate dansii au alta ” propunere reala ”
  2.Punctul 11, Legislatia , Cum facem cu interesul de partid ? Fiindca de vreo 30 si ceva de ani , ” legislatia bugetara ,( recte cei 40 si ceva dinainte pe vremea partidului unic ” legislatie dependenta de partid ” , a practicat si va practica ” legea ” in folosul ” alesului politic ” , fiindca ” el ” o plateste si atunci ce facem ” cu firmele mai mult sau mai putin ” evazioniste ” care ” sprijina financiar alesul politic si gruparea lui ? ceea ce se intampla de vreo ” 30 si ceva de ani ” cu „varianta democratica ” repet valabila in orice ” mare tara asa zis democratica ” ? Deci cum vom face cu ” finantarea politica pentru alesul politic , daca ” Justitia aplica legea ” ? In vremuri fiind paritdul unic , aia erau mai putin cu ” evaziunea si finantarea de parid in interes propriu din 4 in 4 ani ” fiindca ei stiau ca sunt ” acolo pentru totdeauna ” si nu au ” concurenta ” si nici termende 4 ani , pentru ” castigul propriu , in functia de ales ” politic ” . Deci suntem curiosi cum va fii cu noua schema ” JUSTITIA CORECTA ” SI CINE VA RENUNTA LA MARE AFEACERE POLITICA ” JUSTITIA”
  3.Despre ” RLEATIILE INTERNATIONALE ” SI MARE ” IZBANDA ROMANEASCA PE PLAN INTERNATIONAL ” O STIM DE VREO 30 SI CEVA DE ANI INCOACE ” adica ” SERVILISM SI COOPERATIE INTERNATIONALA FINANCIAR -POLITICO -MILITARA ” IN INTERES DE GRUP . NOI CA TARA DE VREO 30 SI CEVA DE ANI INCOACE ” Suntem la coada grupului si acolo vom ramane poate defintiv , sau pentru inca o suta de ani ” ca in trecut. Dar ” SPERANTA ” moare ultima si dorim sa vedem ” marile realizari politice internationale ” in favoarea ” Tarii si a cetatenului ei ” si nu ” a intersului de moment de grup politic financiar-militar ” , a PARTIDULUI IN CAUZA ,sau A ORICARUI PARTID GUVERNANT IN CAUZA.

 2. Distribuiti acest Program de Guvernare al AUR, întâi , ACADEMIEI ROMANE, ca for stiintific de cercetare, de cultură, de analiză a întregii activităti socio-culturale si învătământ în România. Cereti să studieze acest program si să formuleze propuneri si actiuni în corectitudinea acestui program. După primirea răspunsului, puteti să – l distribuiti la judete prin filialele AUR existente.
  Programul poate fi îmbunătătit prin formarea de opinii ale cetătenilor.
  Deocamdată atât ! Mult succes !

Comentariile sunt închise.