Românii din Ucraina solicită Kievului să renunțe la sintagma de „limba moldovenească” (MEMORIU). Promisiunile NU au fost respectate până acum

Consiliul Național al Românilor din Ucraina solicită conducerii politice ucrainene să ia măsuri urgente pentru rezolvarea problemei distincției artificiale dintre limba română și așa-zisa limbă „moldovenească” în Ucraina, care nu a fost rezolvată după o serie de promisiuni ale părții ucrainene din cadrul întâlnirilor bilaterale recente, anunță Agenția BucPress.

Anunțul vine în contextul în care și RostOnline a semnalat, vineri, că Ucraina nu și-a respectat promisiunile față de România în ceea ce privește „limba moldovenească” și drepturile românilor din Ucraina.

În contradicție cu declarațiile oficiale despre „urgența” acestor schimbări, pe teren – în instituțiile de învățământ din regiunea Odesa nu s-a schimbat absolut nimic în ultimele 30 de zile în ce privește eliminarea sintagmei „limba moldovenească” din procesul de învățământ din clasele de limbă română, iar o editură didactică națională continuă să tipărească manuale în așa-zisa limbă „moldovenească”, în baza vechilor comenzi de stat ale Ministerului Educației de la Kiev, arată CNRU într-un memoriu.

Potrivit sursei citate, după întâlnirea dintre președinții Volodimir Zelenski și Klaus Iohannis și premierii Denis Șmîhal și Marcel Ciolacu, CNRU consideră că promisiunile făcute de Ucraina trebuie transformate în pași politici concreți de interzicere a folosirii sintagmei „limba moldovenească” la nivel oficial în Ucraina.

Această sintagmă este „o atitudine disprețuitoare față de limba română și minoritatea națională (comunitatea) românească din Ucraina și un veritabil instrument, armă hibridă și componentă a propagandei sovietice, comuniste și ruse, având scopul de divizare artificială a cetățenilor vorbitori de limbă română din Ucraina după criterii de apartenență națională și lingvistică”, arată CNRU.

Redăm integral Memoriul CNRU, trimis conducerii ucrainene:

Președintelui Ucrainei

VOLODIMIR ZELENSKI

Primului ministru al Ucrainei

DENIS ȘMÎHAL

Ministrului Educației și Științei al Ucrainei

OKSEN LISOVÎI

M E M O R I U

Noi, reprezentanții Uniunii Civice „Consiliul Național al Românilor din Ucraina”, care reunește peste 20[1] de societăți național-culturale și organe de presă a comunității românești din Ucraina (regiunile Cernăuți, Transcarpatică, Odesa și Kiev) ne adresăm către dumneavoastră cu solicitarea de a rezolva oficial și definitiv problema legată de predarea în „limba moldovenească” în instituţiile de învăţământ secundar general din regiunea Odesa şi de a asigura revenirea la predarea în limba română în aceste școli, după o singură programă școlară cu instituțiile de învățământ similare, care activează în regiunile Transcarpatică și Cernăuți.

Reieșind din evenimentele ultimei luni din relațiile bilaterale ucraineano-române, precum și din cele privind procesul de integrare europeană a Ucrainei, și anume:

 1. Prima vizită oficială a Președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski în România la 10 octombrie 2023 și Declarația comună a președinților României și Ucrainei referitor la mandatul dat guvernelor de a rezolva, fără întârziere, problema distincției artificiale dintre limba română și așa-zisă limbă „moldovenească” în Ucraina;
 2. Declarația comună a prim-miniștrilor Ucrainei și României, în urma rezultatelor primei reuniuni a guvernelor celor două țări de la Kiev, la 18 octombrie 2023, potrivit căreia guvernele „țin cont de faptul, că limba de stat a Republicii Moldova este limba română; bazându-se pe discuțiile fructuoase ale președinților Ucrainei și României (Bucureşti, 10 octombrie 2023), partea română salută decizia (…) Guvernului Ucrainei de a rezolva, fără întârziere, problema distincției artificiale dintre limba română și așa-zisă limbă „moldovenească” prin implementarea măsurilor practice corespunzătoare, cu respecectarea tuturor aspectelor legale”;
 3. Publicarea de către Comisia Europeană a concluziilor decisive privind Ucraina și recomandarea de începere a negocierilor de aderare la UE din 8 noiembrie 2023, inclusiv recomandările cu privire la problema accesului la educația în limbile minorităților naționale, conform cărora Ucraina trebuie să implementeze complet recomandările Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei privind legile educației și limba de stat, precum și să îndeplinească alte recomandări ale concluziilor Comisiei de la Veneția din iunie și octombrie 2023, rămânând în același timp sub monitorizare în temeiul Secțiunii 23 privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale ale omului,

și subliniind faptul că, în contradicție cu declarațiile oficiale despre „urgența” acestor schimbări, pe teren – în instituțiile de învățământ din regiunea Odesa nu s-a schimbat absolut nimic în ultimile 30 de zile, în ce privește eliminarea sintagmei „limba moldovenească” din procesul de învățământ din clasele de limbă română, iar Întreprinderea de Stat „Editura panucraineană de specialitate „SVIT” chiar continuă să tipărească manuale în așa-zisa limbă „moldovenească”, în baza vechilor comenzi de stat ale Ministerului Educației și Științei din Ucrainei,

ne adresam tuturor autorităților centrale competente și înalților oficiali ai Ucrainei, cu următoarele vechi și noi solicitări:

 1. Să recunoască oficial și public identitatea așa-zisei limbi „moldovenești” cu limba română pe teritoriul Ucrainei și să înceteze folosirea denumirii „limba moldovenească” la nivel de stat şi în spațiu public al Ucrainei, în semn de respect pentru denumirea oficială, științifică a limbii române ca fiind limba maternă a peste 400.000 de cetățeni ai Ucrainei, limbă de stat a două ţări vecine şi prietene Ucrainei – România şi al Republicii Moldova și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, în spiritul și litera acordurilor bilaterale recente încheiate la cel mai înalt nivel în chestiune;
 2. Să dispună înlocuirea urgentă a sintagmelor „limba moldoveneasc㔺i „literatura moldovenească”în documentaţia şcolară internă şi în anexele la certificatele de studii medii generale incomplete și certificatele de studii medii generale complete cu sintagmele „limba română” şi „literatura română”, în documente care vor fi eliberate de instituţiile de învăţământ secundar din regiunea Odesa (raioanele Bolgrad, Ismail și Cetatea Albă) la finalul anului școlar curent, 2023-2024;
 3. Urgent, pe parcursul anului școlar curent 2023-2024, să implementeze în instituțiile de învățământ în limba română din regiunea Odesa programa școlară pentru instituţiile de învăţământ mediu general cu predare în limba română în locul actualelor programe educaţionale pentru instituţiile de învățământ mediu general cu predare în aşa-zisa limbă „moldovenească”. Să ordoneze instituțiilor de învățământ în care există clase cu așa-zisa limbă de predare ”moldovenească” să efectueze modificările statutare necesare și să treacă, fără întârziere, la predarea după programa școlară aprobată de Ministerul Educației și Științei din Ucraina pentru instituțiile de învățământ cu predare în limba română;
 4. Ministerul Educației și Științei din Ucraina să dispună redenumirea imediată a Olimpiadei școlare la așa-zisa ”limbă și literatură moldovenească” din regiunea Odesa în Olimpiada de limba şi literatura română şi să admită la toate etapele Olimpiadei școlare de limbă și literatura română din Ucraina elevii vorbitori de limbă română din instituțiile de învățământ sau clasele cu predare în limba română din regiunea Odesa;
 5. Să asigure, în regim de maximă urgență, cu toate manualele necesare și alte materiale educaționale în limba română toți elevii care studiază în limba română în școlile din regiunile Odesa, Cernăuți și Transcarpatică. Să anuleze sau să retragă toate comenzile curente pentru tipărirea manualelor școlare în așa-zisa în limbă „moldovenească” (editurile „Svit”, „Bukrek” și altele);
 6. Să anuleze prevederile Ordinului Ministrului Educației și Științei din Ucraina nr. 1201 din 17.09.2019, privind aprobarea Listei specializărilor pentru pregătirea solicitanților de studii superioare de licență și masterat pentru specialitatea 014.02 „Învăţământ secundar. Limba și literatura (cu indicarea limbii)”, conform căreia se formează și se plasează comanda de stat în ceea ce privește actuala specializare„014.027 Limba și literatura română/moldovenească”, și să restabilească denumirea anterioară a specializării, și anume: „014.027 Limba și literatura română”.

Să elaboreze și să implementeze modificările legislative necesare privind înlocuirea de urgență a denumirii „limba moldovenească” cu „limba română” în toate documentele oficiale, proiectele, evenimentele culturale și educaționale și programele de nivel local, regional sau național, precum și în documentele statutare ale instituțiilor de cultură și învățământ, precum și ale organizațiilor non-guvernamentale;

Să interzică folosirea sintagmei „limba moldovenească” la nivel oficial în Ucraina, ca fiind o atitudine disprețuitoare față de limba română și minoritatea națională (comunitatea) românească din Ucraina și un veritabil instrument, armă hibridă și componentă a propagandei sovietice, comuniste și ruse, având scopul de divizare artificială a cetățenilor vorbitori de limbă română din Ucraina după criterii de apartenență națională și lingvistică.

Pe această cale vă informăm că poziţia Consiliului Naţional al Românilor din Ucraina reflectă, de asemenea, cerințele a trei asociații pedagogice care sunt membre ale consiliului nostru: Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa, Asociația Științifico-Pedagogică din Ucraina „Aron Pumnul”.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră prompt la apelul nostru, din cauza caracterului urgent al obligaţiilor asumate de autorităţile executive centrale de a rezolva fără întârziere problema distincţiei artificiale dintre limba română şi aşa-zisa în limba „moldovenească” în Ucraina, și din necesitatea de a preveni îngustarea drepturilor existente ale tinerilor cetățeni vorbitori de limbă română din Ucraina la educație în limba maternă, precum și în contextul general și arealul de bună vecinătate din Sud-Vestul Ucrainei.

Cu respect,

membrii Comitetului Coordonator al Consiliului Național al Românilor din Ucraina,

Eugen Patraș,

vicepreședinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

Vasile Bâcu,

președinte al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți

Marin Gherman,

președinte al Centrului Media BucPress din Cernăuți

Mihai Mecineanu,

președinte al Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa

[1]  Centrul Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, Societatea pentru Cultură Românească ”Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, Centrul Media „BucPress”, Uniunea Scriitorilor Români din orașul Cernăuți, Asociația Național-Culturală a Românilor din regiunea Odesa ”Basarabia”, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa, Liga Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți, Societatea pentru Cultură Românească ”Grigore Nandriș”, Societatea ”Golgota”, Asociația Științifico-Pedagogică din Ucraina ”Aron Pumnul”, Fundația de Binefacere din regiunea Cernăuți ”Casa Limbii Române”, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți, Societatea ”Anastasia” din Ciudei, Editura ”Alexandru cel Bun”, Revista „Glasul Bucovinei”, Societatea pentru Cultură Românească „Petru Movilă” din Kiev, Asociația Național-Culturală a Românilor din raionul Tatarbunar ”Valul lui Traian”, Liga Tinerilor Români din Transcarpatia, Societatea Bibliotecarilor din Bucovina, Organizația Publică ”Malanca de la Crasna”.

 

Raluca Oanță

About Raluca Oanță

Jurnalist cu peste 10 ani de experiență. A lucrat în presa scrisă și în televiziune. A absolvit Facultatea de Sociologie din cadrul Universității București; ulterior, a urmat un master de Antropologie și Dezvoltare Comunitară.

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


2 comentarii la „Românii din Ucraina solicită Kievului să renunțe la sintagma de „limba moldovenească” (MEMORIU). Promisiunile NU au fost respectate până acum”

 1. Daca citesti putina istorie , referitor la documente in cauza , ” Romanii din Odessa ” , aspect mentionat si in proclamatia lui ” ANTONECU ” din 1940 , constati ca ” Romanii din Odessa ” LA FEL CA SI ALTI ” Romani din Moldova ” de peste Prut , ERAU MAJORITARI DE CETATENIE ROMANA , DAR CA ” ETNICI EVREI ” atunci poti intelege de ce acesta asa zisa lupta ” PARLAMENTARA ” pentru asa zisa ” LIMBA MOLDOVENEASCA ” ( in MOLDOVA SIIN UKRAINA ) este asa de ” ACERBA ” , deoarece cine controleaza ” LIMBA ” controleaza ” EDUCATIA ” si ” informatia ei „, CONTROLEAZA ” ORIGINEA ” .PARADOXAL este ca nu sunt inca luati in consideratie ” ROMANII DIN BUCOVINA DE NORD SI LANTUL TRANSCARPATIC ” cu toate ca ei sunt chiar ” ROMANII ADEVARATI ” din tinutul de mii de anii al getilor si al dacilor liberi in LANTUL TRANSCARPATIC UKRAINIAN DIN NORDUL ROMANIEI . ( putem proba prin mii de texte autentice istorice , cultura , scrierea AL grupul etnic privind ” ROMANII DIN BUCOVINA DE NORD pe lantul CARPATILOR pana la LVOVsi pana la ” raul Bug de Sud ” , VORBA RAPOSATULUI ( executat ca si altii ) , PATRIOT ROMAN ” MARESAL ANTONESCU „

 2. Cea mai simpla solutie este retrocedarea teritorilor romanesti furate de Ucraina in urma Dictatului de la Viena dintre Hitler si Stalin.

Comentariile sunt închise.