Codul Urbanismului. Dreptul de proprietate și spațiile verzi în „Orașul de 15 minute”

Chestiunea spațiilor verzi, așa cum rezultă din Codul Urbanismului, proiect de lege aflat în prezent în dezbatere, aduce în discuție o problemă de maximă actualitate privind dreptul de proprietate.

Potrivit proiectului de lege, autoritățile locale sunt obligate să identifice terenurile pe care sunt amplasate spații verzi, astfel încât „să asigure accesul cetățenilor la spații verzi publice la maximum 15 minute de mers pe jos față de zonele de locuit”.

Mai mult, în proiectul de lege se menționează că este interzisă schimbarea destinației spațiilor verzi „indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra spațiului verde”.

Astfel, se poate ajunge la situația în care autoritățile locale să decidă că pe anumite terenuri trebuie să se amenajeze spații verzi, chiar dacă terenurile respective se află în proprietate privată.

Ce prevede proiectul de lege:

Cap II Spații verzi

Art.210. Obligațiile autorităților administrației publice locale referitoare la spațiile verzi

1.Autoritățile administrației publice locale delimitează și evidențiază la nivelul documentațiilor de urbanism terenurile pe care sunt amplasate spații verzi, reglementează utilizarea acestora și identifică zone pentru pentru crearea de noi spații verzi, astfel încât să asigure accesul cetățenilor la spații verzi publice la maximum 15 minute de mers pe jos față de zonele de locuit.

2.Prin Planul urbanistic general se delimitează și se prevăd rezerve de teren pentru spații verzi publice de uz cotidian, respectiv scuaruri urbane, parcuri de buzunar sau grădini corespunzătoare zonelor rezidențiale, spații verzi din incinta unităților de învățământ, unităților sanitare, centrelor comunitare, terenuri de sport, locuri de joacă adiacente zonelor rezidențiale.

3.Prin planurile urbanistice zonale de introducere în intravilan sau planurile urbanistice zonale de reconversie a zonelor industriale în zone de locuit este obligatorie amenajarea unor suprafețe de spații verzi publice.

Art.211 Construcții pe spații verzi

1.Pe suprafața spațiilor verzi nu este permisă amplasarea și executarea de construcții permanente și/sau provizorii.

2.Prin excepție de la prevederile alin. 1, pe suprafața spațiilor verzi este permisă realizarea de rețele subterane de telecomunicații prin fibră optică, fără schimbarea destinației spațiilor respective.

3.Prin excepție de la prevederile alin.1, pe suprafața spațiilor verzi este permisă amplasarea aleilor pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică,grupuri sanitare, spații pentru întreținere, în baza unui proiect urbanistic de detaliu pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața construită cumulată a acestor obiective să nu depășească indicatorii stabiliți prin legea specială.

Art.212. Schimbarea destinației spațiilor verzi

Este interzisă schimbarea destinației spațiilor verzi, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra spațiului verde, cu excepția lucrărilor de utilitate publică prevăzute de Legea nr.24 /207 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în intravilanul localităților, art.18, alin.6 și fără a se reduce procentul total de suprafețe ale spațiilor verzi la nivelul unităților administrativ teritoriale.

Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor (CATUC) este un proiect de lege aflat la ora actuală în dezbatere la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

 

 

Raluca Oanță

About Raluca Oanță

Jurnalist cu peste 10 ani de experiență. A lucrat în presa scrisă și în televiziune. A absolvit Facultatea de Sociologie din cadrul Universității București; ulterior, a urmat un master de Antropologie și Dezvoltare Comunitară.

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost