Mitropolia Basarabiei: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat decizii decisive pentru a clarifica și proteja statutul canonic al credincioșilor și clerului din Republica Moldova

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat măsuri decisive pentru a clarifica și proteja statutul canonic al credincioșilor și clerului din Republica Moldova, a transmis, printr-un comunicat de presă, Mitropolia Basarabiei.

Reacția vine în contextul ședinței de joi a Sfântului Sinod, în cadrul căreia au fost luate mai multe hotărâri, inclusiv referitoare la clerul și credincioșii din Basarabia.

Redăm integral comunicatul transmis de Mitropolia Basarabiei:

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a emis o hotărâre de mare importanță în cadrul ședinței de lucru desfășurate joi, 29 februarie 2024, la Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. Alături de cei trei ierarhi ai Mitropoliei Basarabiei, ÎPS Petru, PS Antonie și PS Veniamin, Sfântul Sinod a luat măsuri decisive pentru a clarifica și proteja statutul canonic al credincioșilor și clerului din Republica Moldova.

Printre hotărârile deosebit de semnificative adoptate în cadrul acestei reuniuni, una a captat atenția credincioșilor din Republica Moldova și nu numai. Aceasta se referă la:

„Reafirmarea faptului că toți clericii ortodocși români și păstoriții lor din Republica Moldova care revin în Mitropolia Basarabiei sunt clerici canonici și credincioși binecuvântați, iar orice sancțiune disciplinară îndreptată împotriva lor pe motivul apartenenței lor la Biserica Ortodoxă Română este considerată nulă și neavenită, potrivit hotărârii sinodale nr. 8090 din 19 decembrie 1992.”

Această hotărâre constituie un punct de referință incontestabil și indiscutabil, ilustrând poziția fermă a Bisericii Ortodoxe Române, printr-un act de consolidare a identității și apartenenței credincioșilor din Republica Moldova la Biserica Ortodoxă Română, în ciuda presiunilor și provocărilor venite din partea structurilor bisericești rusești de la Chișinău.

Decizia nu doar reiterează claritatea canonică, dar și respinge orice încercare de discreditare sau manipulare împotriva clerului și credincioșilor care aleg să rămână sub ascultarea Mitropoliei Basarabiei. Sfântul Sinod aduce în prim-plan faptul că atacurile asupra acestora sunt neavenite și că orice structură ecleziastică locală ar trebui să se abțină de la acțiuni calomnioase și destabilizatoare, îndreptate împotriva comunităților ei.

Sfântul Sinod evidențiază clar că orice acțiune de sancționare sau denigrare a clerului și comunităților care își exprimă apartenența la Biserica Ortodoxă Română este lipsită de validitate canonică și este respinsă categoric.

Hotărârea constituie o apărare neclintită a identității și canonicității Bisericii Ortodoxe Române în fața influențelor nefavorabile pentru întreaga societate basarabeană. Prin aceasta, Sfântul Sinod nu numai că oferă un sprijin ferm clericilor, ci și transmite un mesaj clar către întreaga societate din Republica Moldova, arătând că orice tentativă de a submina canonicitatea și identitatea Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova este respinsă categoric.

Într-un context în care structurile bisericești rusești din Republica Moldova recurg la diverse metode de propagandă și atacuri asupra imaginii Bisericii Ortodoxe Române, această hotărâre vine să apere integritatea Bisericii, afirmându-se ca un bastion al adevărului canonic, istoric și spiritual, evidențiind autoritatea și poziția Patriarhiei Române în această „controversă”.

Mitropolia Basarabiei, prin ÎPS Petru, PS Antonie și PS Veniamin, a demonstrat de-a lungul timpului angajamentul jertfelnic față de credincioșii săi, depunând eforturi considerabile în opera sa misionară, pastorală, socială și filantropică. Această hotărâre reprezintă, așadar, un pas solid în direcția protejării credinței, identității și canonicității Bisericii Ortodoxe Române în această regiune.

În fața provocărilor lansate de structurile bisericești rusești de la Chișinău, Biserica Ortodoxă Română, prin Sfântul Sinod, transmite un mesaj puternic de unitate și apărare a valorilor spiritualității ortodoxe, care, nădăjduim că va pune punctul final oricăror discuții și dispute.

Cu rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru pacea și unitatea Bisericii Ortodoxe din Basarabia și cu nădejdea că această hotărâre va aduce limpezime, liniște și siguranță tuturor credincioșilor, Mitropolia Basarabiei reiterează angajamentul său ferm față de păstori și turma lor, într-o misiune comună de apărare a credinței ortodoxe strămoșești și a unității Bisericii noastre.”

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost