Adaos la sinaxarul românesc

În anul 2016 Biserica Ortodoxă Română a canonizat alți opt sfinți români. În ședința de lucru din data de 25 februarie 2016, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărît canonizarea a patru pustnici trăitori în Oltenia secolului XVI: Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stînişoara (cu ziua de prăznuire pe 3 septembrie) … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfîntul Mucenic Hermes

31 decembrie – Sfîntul Mucenic Hermes Deşi istoria martirajului său nu-i prea bine cunoscută şi nu se află consemnată încă în ediţia românească a Vieţilor Sfinţilor, iar numele lui este greu de găsit şi prin dicţionare, se cuvine să nu-l uităm nici pe Sfîntul Mucenic Hermes, prăznuit în ultima zi a anului calendaristic (deci în ajunul … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfîntul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana

26 decembrie – Sfîntul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana Cuviosul Nicodim, întemeietorul Mănăstirii Tismana, a trăit în secolul al 14-lea şi s-a năs­cut în Serbia, din creştini aromâni. De tînăr s-a lepădat de lume şi a vieţuit ani înde­lungaţi în Sfîntul Munte Athos. Smerenia, evlavia, dar şi ştiinta sa de carte l-au făcut … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfîntul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

22 decembrie – Sfîntul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului Petru Movilă (1596-1646), Mitropolitul Kievului, era os de domn din familia Mo­vileştilor, dar îşi petrecuse copilăria şi tinereţea printre străini, în Polonia, unde învăţase carte şi de­prinsese mînuirea armelor. Înclinat spre rugăciune şi reculegere, s-a călugărit de timpuriu, intrînd în obştea renumitei Mănăstiri a Peşterilor – Lavra … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Cuviosul Daniil Sihastrul

18 decembrie – Cuviosul Daniil Sihastrul Cuviosul Daniil Sihastrul (numit şi Daniil cel Nou de la Voroneţ) a trăit în zilele Binecredinciosului Voievod  Ştefan cel Mare şi Sfînt, căruia i-a fost duhovnic şi sfetnic de taină, iar la îndemnul lui se spune că a ridicat vodă multe lăcaşuri de închinare în Ţara Moldovei, printre care … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfîntul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

13 decembrie – Sfîntul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei Pionier al trecerii poeziei românești de la versificația populară la cea cultă (a se vedea mai ales Psaltirea în versuri, Uniev, 1673 – prima tălmăcire în versuri a Psalmilor biblici din întreg Răsăritul ortodox), dar și harnic hagiograf (a se vedea Viața și petrecerea sfinților, 4 vols., … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfînta Muceniță Filofteia de la Argeș

7 decembrie – Sfînta Muceniță Filofteia de la Argeș Născută în părţile Tîrnovei (Bulgaria), mica Filofteia era prigonită de mama sa vitregă, care mereu îşi asmuţea bărbatul împotriva ei. Trimisă zi de zi la cîmp, să ducă merinde tatălui, fetei îi ieşeau în cale mulţime de oameni sărmani, iar ea nu se în­du­ra să nu-i miluiască, … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfîntul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

3 decembrie – Sfîntul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani Sîmbătă 3 decembrie 2005, la Mănăstirea Cernica, în prezența Părintelui Patriarh Teoctist, s-a oficiat proclamarea canonizării Cuviosului Gheorghe de la Cernica și Caldărușani (1730-1806), ardelean din Săliștea Sibiului, intrat în monahism la Sfîntul Munte Athos (1752), ca ucenic al Cuviosului Paisie Velicikovski (pe atunci … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfîntul Apostol Andrei, cel Întîi Chemat, Ocrotitorul României, și Sfîntul Ierarh Andrei Șaguna

30 noiembrie – Sfîntul Apostol Andrei, cel Întîi Chemat, Ocrotitorul României, și Sfîntul Ierarh Andrei Șaguna În pragul mileniului III, prin hotărîre sinodală, în virtutea unei vechi tradiţii, Sfîntul Apostol Andrei (fratele Sfîntului Apostol Petru şi cel dintîi chemat de Hristos la propovăduire) a fost declarat oficial Ocrotitorul României, ziua prăznuirii sale devenind sărbătoare bisericească … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Sinaxar românesc – Sfîntul Cuvios Antonie de la Iezerul Vîlcii

23 noiembrie – Sfîntul Cuvios Antonie de la Iezerul Vîlcii Cuviosul Antonie a trăit pe vremea lui Matei Basarab și a lui Constantin Brâncoveanu, fiind probabil de origine aromână (Ianina, Grecia). Alții susțin că s-ar fi tras dintr-o familie oltenească. Oricum va fi fost, a intrat de timpuriu ca frate la Iezer și se pare … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost