Adaos la sinaxarul românesc

În anul 2016 Biserica Ortodoxă Română a canonizat alți opt sfinți români.

În ședința de lucru din data de 25 februarie 2016, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărît canonizarea a patru pustnici trăitori în Oltenia secolului XVI: Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stînişoara (cu ziua de prăznuire pe 3 septembrie) și Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu (cu ziua de pomenire pe 5 octombrie).

„Aceşti mari nevoitori şi iubitori de Dumnezeu din Mănăstirea Cozia, a vestitului Voievod Mircea cel Mare, după ce s-au dăruit cu totul vieţii pustniceşti şi au ajuns la desăvîrşire, au primit de la Duhul Sfînt darul sfătuirii şi al călăuzirii sufletelor pe calea mîntuirii. Fiind lucrători încercaţi ai rugăciunii inimii, ei au fost cinstiţi împreună cu marii isihaşti ai monahismului românesc, numiţi şi sihaştri. Astfel, ei au rămas în memoria vie a Bisericii, în evlavia ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi mirenilor, ca pilde de iubire jertfelnică, de înfrînare, de smerenie şi de iscusită povăţuire duhovnicească”, stă scris în Tomosul sinodal.

În 6-7 iunie 2016, membrii Sfîntului Sinod au hotărît și trecerea în rîndul sfinților a patru personalități reprezentative ale vieții duhovnicești din Moldova secolului XVIII: Mitropolitul Iacob Putneanul al Moldovei (cu ziua de prăznuire pe 15 mai) și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei (cu ziua de prăznuire pe 16 mai). 

Mitropolitul Iacob Putneanul s-a născut la 20 ianuarie 1719 în Bucovina. S-a remarcat prin tipărirea de cărți bisericești și de manuale școlare în limba română. A trecut la Domnul în data de 15 mai 1778. 

Sfîntul Cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în ținutul Botoșanilor. Ca stareț, a înnoit viața duhovnicească a Mănăstirii Sihăstria Putnei. A trecut la cele veșnice în data 23 aprilie 1783. 

Sfîntul Cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de timpuriu în viața monahală. A primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii. S-a mutat la Domnul în data de 16 decembrie 1784. 

Sfîntul Cuvios Natan s-a născut în anul 1717, fiind de loc din Pașcani. A fost părintele duhovnicesc al Mitropolitului Iacob Putneanul (v. mai sus). A trecut la Domnul în data de 26 decembrie 1784.

Sinaxar românesc

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Un comentariu la „Adaos la sinaxarul românesc”

Comentariile sunt închise.