Alfabet confesional (IV)

Alfabet confesional (IV)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (3) De unde se trag şi ce învaţă ADVENTIȘTII* Secta adventiştilor a luat fiinţă în Statele Unite, în zorii secolului XIX, avîndu-l ca fondator pe fermierul William Miller (născut în familie de baptişti). Obsedat de a doua venire („adventus”) a Domnului şi aplicînd libertatea protestantă de … [Mai mult…]

Alfabet confesional (III)

Alfabet confesional (III)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (2) De unde se trag şi ce învaţă BAPTIȘTII* Întemeietorul sectei baptiste este englezul John Smith (1611), pe care-l continuă aşa-numiţii „baptişti generali”. Tot un englez, Roger Williams, refugiat pe pămînt american, este întemeietorul ramurii mult mai viguroase a „baptiştilor americani” (1631). Baptiştii absolutizează importanţa botezului … [Mai mult…]

Alfabet confesional (II)

Alfabet confesional (II)

Erezii și secte contemporane: Mic ghid de pază ortodoxă (1) Sminteli au existat întotdeauna, încă de la începuturile creştinismului, dar niciodată ele n-au fost atît de numeroase şi de ofensive ca în zilele noastre. În pragul mileniului trei, dreapta credinţă este subminată şi asaltată de peste 6000 de secte existente în lume, dintre care unele … [Mai mult…]

Alfabet confesional (I)

Alfabet confesional (I)

Principalele diferențe între Catolicism și Ortodoxie* Dintre numeroasele deosebiri dogmatice şi cultice care-i separă pe catolici de ortodocşi, le indicăm aici, foarte pe scurt, doar pe cele mai pregnante şi mai pline de consecinţe în ordinea vieţii creştine: 1. FILIOQUE: Catolicii învaţă că Duhul Sfînt purcede nu numai de la Tatăl, ci „şi de la … [Mai mult…]

De Sfinții Împărați Constantin și Elena

De Sfinții Împărați Constantin și Elena

Constantiniada Bizantină Gloria numelui de CONSTANTIN – de la lat. „constans, constantis” („constant”, „statornic”, „ferm”) – se leagă, într-o măsură parcă providenţială, de istoria de mai bine de o mie de ani a Bizanţului ortodox şi imperial – Constantinopolul întemeiat de un Constantin, într-o lună mai, şi căzut sub un alt Constantin, tot într-o lună … [Mai mult…]

Profeția lui Daniel

Profeția lui Daniel

Data exactă a venirii Mîntuitorului a fost profețită cu cinci secole înainte! În Vechiul Testament există peste 300 de referințe profetice distincte privitoare la venirea Mîntuitorului și la viața Sa pămîntească. Între toate acestea, profeția lui Daniel ocupă un loc aparte, uimind pînă astăzi și lăsînd fără replică chiar și spiritele cele mai circumspecte… Duhul … [Mai mult…]

Un „studiu de caz”

Un „studiu de caz”

„Lumina vine de la Răsărit” „Demitizarea” este una dintre obsesiile culturii postmoderne, marcînd şi o anumită direcţie a istoriografiei contemporane, printre ai cărei corifei se numără şi istoricul Lucian Boia (autor, între multe altele, al unor lucrări precum „La mythologie scientifique du communisme” [1] sau „Istorie şi mit în conştiinţa românească” [2]). Cum trăim într-o … [Mai mult…]

Cultul monștrilor la români

Cultul monștrilor la români

După 50 de ani de la moarte, rămăşiţele pămînteşti ale lui Carol II – „regele «playboy»” ce a apucat să domnească 10 ani între două dezertări, pierzînd fără luptă o treime din teritoriul ţării, decimînd elita unei generaţii (peste 300 de asasinate politice numai între 1938 şi 1940!), desfiinţînd democraţia cu 7 ani înainte de … [Mai mult…]

Cine-i sănătos, să se caute!

Cine-i sănătos, să se caute!

Călătorie în „Buricul Pămîntului” Că poporul român se trage din daci şi din romani – iată un lucru pe care astăzi nu-l mai contestă aproape nimeni. Contestabil devine că, în halul în care am ajuns, la coada întregii Europe, sub nivelul bulgarilor şi la paritate cu albanezii (fraţii noştri traci!), mai păstrăm ceva din acele … [Mai mult…]