Ora de religie şi mărturisirea credinţei

O rocadă aparent minoră, dar implicând consecinţe de o amploare evidentă: de acum înainte participarea, iar nu neparticiparea la orele de religie, va fi condiţionată de o cerere explicită în acest sens. Decizia din noiembrie trecut a Curţii Constituţionale de a schimba modalitatea de înscriere a elevilor la orele de religie a dat naştere la vii dezbateri în societatea românească. A însemnat totodată o nouă repliere a unei majorităţi orientată mai degrabă tradiţionalist şi conservator în faţa asaltului agresiv al secularismului, dus practic printr-o minoritate de activişti care joacă rolul unui vârf de lance. Asaltul nu se duce însă numai pe planul juridic, ci şi pe cel propagandistic, şi e menit să pregătească terenul pentru paşii următori, spre alte posibile modificări legislative. E o strategie de înaintare pas cu pas. Toată campania acestor cercuri militante respiră impregnarea evidentă cu ură şi resentiment la adresa credinţei creştine, având drept ţel final evacuarea acesteia din spaţiul public în sfera exclusiv privată. O spun explicit numeroasele luări de poziţie pe internet, multe sub formă de comentarii ample, cu argumente evident pregătite dinainte, la subsolul tuturor articolelor care apar pe acest subiect. Nici nu ştim cât de numeroasă e în realitate această adevărată armată de “postaci” zeloşi, căci apare cât se poate de evidentă strategia de a folosi mai multe pseudonime de către acelaşi individ.

Decizia CCR trebuie fără îndoială respectată. Deşi trebuie spus că nici modalitatea de până acum, pe care această decizie o răstoarnă, nu reprezenta de fapt o încălcare a libertăţii de conştiinţă a cetăţenilor. S-a argumentat însă pe principiul necesităţii exprimării active a acesteia din partea celor care solicită un drept constituţional, în dauna unui pretins acord prezumat. Datele Institutului Naţional de Statistică de la recensământul din 2011 indică totuşi faptul că 86,45% din populaţia României s-a declarat de confesiune ortodoxă, 4,62% romano-catolică, 3,19% reformată, 0,8% greco-catolică, pe lângă numeroase alte culte creştine, la final fiind de altă religie 0,16%, atei 0,11% şi fără religie 0,1% . Din păcate, aceste date au doar un caracter statistic şi nu nominal. Existenţa unei asemenea baze de date în care declararea apartenenţei religioase să fie totodată şi o mărturisire oficială a acesteia, ar fi generat o serie de consecinţe fireşti, printre care şi acordul implicit al participării copiilor la ora de religie corespunzătoare cultului respectiv. În abordarea de până acum s-a mers pe ideea realităţii acestor statistici, care însă au dovedit a nu poseda suficientă rigoare pentru a acoperi fiecare situaţie individuală. Cum întocmirea unei asemenea evidenţe nu se întrevede prea curând, rămâne de a se duce mai departe lupta pe cele două fronturi posibile: cel al cadrelor legislaţiei existente dar totodată şi cel al mărturisirii credinţei.

Mai întâi bătălia din cadrul legislativ. Consiliul Consultativ al Cultelor din România a adoptat recent o declaraţie comună prin care propune o formulă menită să respecte integral hotărârea CCR. „Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei opţiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor”. Adică o opţiune de bun-simţ pentru o exprimare activă a libertăţii de conştiinţă, cu valabilitate permanentă, până când eventual opinia personală suferă o schimbare. Nu e nevoie nici de mai mult, nici de mai puţin. La polul opus se situează cazuistica militanţilor atei, care argumentează necesitatea reînnoirii acestei cereri odată cu fiecare an şcolar.  Adică o hărţuire birocratică având ţeluri cât se poate de evidente, motivată de o interpretare dusă la extrem a modalităţii de exprimare activă a propriilor opţiuni religioase. Credem că statul, dacă îl privim ca pe o instanţă neutră din punct de vedere religios, trebuie să asigure o poziţie de echilibru şi să garanteze pacea şi stabilitatea socială. Statul nu poate fi nici confesional, dar nici agresiv-ateu, ci trebuie să garanteze cadrul spre manifestarea în mod liber a tuturor convingerilor personale care ţin de sfera religiei (incluzând aici şi ateismul), fără avantajarea sau dezavantajarea uneia sau alteia dintre ele. Dar mai ales el trebuie să ţină cont de o realitate socială evidentă, documentată statistic, iar nu de teorii abstracte. Cu o formulă asemeni celei propuse de Consiliul Cultelor, acest deziderat este fără îndoială realizat şi nimeni nu se poate considera dezavantajat pe seama altora.

Chiar mai importantă este însă celalată latură a luptei cu secularismul agresiv. În fond, acum nu s-a produs decât o schimbare aparent minoră, care ţine mai degrabă de o procedură formală. Statutul predării religiei în şcoli a rămas mai departe neschimbat. Numai că, în vremuri în care suntem loviţi de virulenţa unei campanii ostile la adresa valorilor credinţei, se cere din partea fiecărui creştin adevărat o atitudine mărturisitoare şi o poziţionare fără echivoc. E o atmosferă care trebuie să ne trezească din comoditate şi lâncezeală. Trăirea credinţei nu presupune nicidecum confort sufletesc, ci mai ales luptă spirituală cu duhurile negării şi ale apostaziei şi a uneltelor lor umane. De cele mai multe ori ea nu se poate duce pe terenul sofismelor şi a argumentelor raţionale, ci numai pe planul mărturisirii. Un prim gest mărturisitor poate fi făcut de fiecare părinte care îşi înscrie copilul la ora de religie, aşa cum au îndemnat ierarhii noştri. Dar să ne gândim mai departe, să ne amintim şi de mărturisitorii din infernul temniţelor comuniste, cu care ne mândrim atât. Insuficient însă, dacă nu le călcăm pe urme, fie şi cât ne permit puterile.

E semnificativ câtă energie se consumă în dezbaterile pe tema predării religiei în şcolile publice, deşi de fapt s-a schimbat doar un amănunt formal. În aparenţă aşa stau lucrurile, dar miza este mult mai amplă, aşa cum am arătat la început. De aceea orice pledoarie pentru necesitatea păstrării statutului actual al orei de religie (indiferent cum arată formalităţile aferente) nu este numai un demers în numele solidarităţii cu o largă şi anonimă majoritate statistică care şi-a declarat confesiunea la recensământ, ci mai ales un gest de mărturisire.

Astfel, e de salutat implicarea unor personalităţi intelectuale şi artistice în campania lansată de Biserică pentru înscrierea copiilor la orele de religie. Sau luări de poziţie precum cea a lui Adrian Papahagi care, deşi e situată pe lângă subiectul deciziei CCR (aceasta se limita de fapt la o procedură formală) e de fapt un act de credinţă, dar în acelaşi timp şi o pledoarie de un ridicat nivel intelectual pentru necesitatea şi importanţa cultivării unei sensibilităţi  şi formarea unei culturi religioase ca element indispensabil în formarea unei personalităţi depline şi armonioase. “Nu înseamnă nicidecum că religia creștină, sau oricare alta, trebuie evacuate din orice aspect al vieții cetății și izgonite între cei patru pereți ai spațiului privat. Religia nu este doar credința subiectivă a fiecăruia, ea este și o parte obiectivă a identității și a culturii națiunii, precum limba, literatura, istoria sau arta. De aceea, predarea ei este utilă, nu deranjantă. Dincolo de articolele de credință, pe care fiecare le poate îmbrățișa sau nu, așa cum fiecare poate practica sau nu cunoștințele de biologie sau de fizică după terminarea școlii, religia comportă conținuturi culturale pe care elevii trebuie să le posede pentru a fi cetățeni educați. (…) Cei care protestează împotriva predării religiei în școli în numele laicității nu folosesc argumente logice, obiective, ci ideologice, sau – paradoxal – chiar (anti)teologice. În măsura în care predarea religiei nu înseamnă o practică religioasă impusă tuturor (rugăciuni, spovedanie, împărtășanie), ci conținuturi de cunoaștere, de alfabetizare religioasă, ea este utilă oricărui copil pe care hazardul l-a făcut să se nască într-o cultură de neînțeles fără creștinism.”

O poziţie demnă de apreciat, ne întrebăm doar cum se împacă aceasta cu implicarea semnatarului ei în proiectul de partid al Monicăi Macovei, a cărei atitudine faţă de rolul religiei în spaţiul public în general e mai degrabă cea a “corectitudinii politice” pe filieră occidentală? Numai Dumnezeu ştie. Aşa că nu ne mai obosim să căutăm răspunsuri, căci e binecunoscut faptul că România e ţara paradoxurilor şi a tuturor posibilităţilor.

Dl. Andrei Pleşu susţine la rândul său predarea religiei în şcoli, dar ridică totodată şi ştacheta exigenţelor.  “Cred că orice alcătuire lumească, fie şi cea care stă sub protecţia harului, e pîndită de primejdii conjuncturale şi limite omeneşti şi că înţelept este să nu dormităm în suficienţă, cuminţenie flască, sau, mai rău, în slavă deşartă. Să nu lăsăm Biserica să devină simplă administraţie.” Andrei Pleşu se declară –pe bună dreptate- nemulţumit cu anumite stări de lucruri din Biserică. “E vreo problemă cu Biserica?” se întreabă chiar din titlul articolului său. Da, sunt probleme, sună concluzia la care ajunge orice creştin conştient şi implicat. Iar aceasta nu înseamnă că ne putem culca pe o ureche, amăgindu-ne că “totul e bine”sau că “totul va fi bine” datorită unui prezumtiv ajutor divin, sosit sub forma unui dar necondiţionat, a unei pronii gratuite, fără ca noi să depunem vreun efort. Mediocritatea masei, reală şi evidentă, trebuie luminată şi transformată prin implicarea elitelor autentice: “O ţară merge în direcţia bună prin elitele ei. Nu prin argeşanul mediu, ci prin Brătieni, nu prin ardeleanul de rînd, ci prin Iuliu Maniu, nu prin parohii ei de duzină, ci prin părinţi ca Ilie Cleopa, Arsenie Papacioc, Dumitru Stăniloae, Constantin Galeriu. Să nu întoarcem lucrurile pe dos! Să nu aşteptăm de la enoriaşi ceea ce avem de aşteptat de la preoţi! Restul e retorică adormitoare.” Chiar dacă dl Pleşu nu e în general omul formulărilor tranşante, de data aceasta transpare limpede pledoaria fermă a domniei sale pentru o elită creştină mărturisitoare şi a unui cler care să-şi înţeleagă adevărata vocaţie.

E de remarcat că articolul său nici măcar nu aminteşte decizia CCR, care luată în sine e doar un amănunt birocratic, fie şi de necontestat. Dar intelectualii noştri au sesizat care este adevărata miză precum şi faptul că masa de români aşteaptă din partea lor o poziţionare mărturisitoare, cu un rol catalizator şi exemplar. Şi iată că aceste mărturisiri încep să apară. După puterile şi temperatura spirituală a fiecăruia, dar în fond Dumnezeu asta cere de la fiecare dintre noi. Toate aceste gesturi sunt de salutat, cu speranţa că pildele lor vor fi urmate şi de alţi reprezentanţi ai elitelor româneşti.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


49 de comentarii la „Ora de religie şi mărturisirea credinţei”

 1. „Să nu aşteptăm de la enoriaşi ceea ce avem de aşteptat de la preoţi! Restul e retorică adormitoare.”

  Parerea mea este ca da, avem nevoie de cat mai multi Staniloae,sau Galeriu,dar avem nevoie de si mai multi enoriasi neadormiti,sau care nu dorm pe o ureche somnul de veci, incepand inca din aceasta viata.Caci un Staniloae,sau un Ilie Moldovan,sau un Sofian Boghiu sunt buni mai ales pentru ei insisi, insa ce ne facem cu noi insine ?Este o intrebare pe care ar trebui sa ne-o punem in fiecare dimineata, astfel ca cei numiti mai sus sa devina casnici ai familiei noastre, nu printr-o exemplificare, sau numire obositoare si agasanta de zi cu zi, ci printr-o prezenta duhovniceasca in sufletele fiecaruia.
  Caci si Hristos a spus : „Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga”(Luca 19,40).

 2. Manipulare pe paine! CCR a clarificat un subiect limpede: este libertatea de credinta respectata? DA Este libertatea de confesiune respectata? DA Este libertatea familiei de a decide in privinta educarii confesionale a copilului? DA Este dreptul copilului la educatie „calificata” in domeniu respectat? DA Atunci ce anume nu este respectat? Dreptul la a spune NU catehizarii cu forta, unor manuale stupide si aberatiei de a masura cu nota un subiect care trebuie sa tina doar de sufletul individului. Suntem doar cifra statistica? La fel erau si la Auschwitz! Sunt om liber si independent si optiunea ta subiectiva de a te mantui nu poate fi lege pentru mine! Imi este indiferent daca tu ai nevoie de argumente sau nu pentru a explica lumea, nu imi poti insa impune lipsa de argument ca lege organica.

  • Eu și dacă aș fi budist sau mozaic sau ateu tot aș vrea ca copilul meu să facă religie. Nu există nimic mai moral, mai înălțător, mai pilduitor, mai cuminte, mai adânc, mai EDUCATOR decât Evanghelia.

   • Domnule Sorin, dreptul dumneavoastra la opinie si al copilului dumneavoastra la educatia pe care o considerati necesara si in limita legii va este asigurat. Dreptul meu de a avea o alternativa rezonabila orei de religie nu este respectat. Imi este indiferent ce parere aveti despre evanghelie, asa cum din punct de vedere legal ar trebui sa va fie si dumneavoastra despre parerea mea.

 3. Domnule CC1,

  Puncrtul dvs de vedere este interesant dar din pacate partial si partizabn, in conditiile in care in ultimii 150 de ani invatamantul romanesc a fost otravit de multe ideologii. Aceste ideologii se toloreaza una pe alta in general, dar nu tolereaza invatatura crestina ortodoxa.

  Sf Iustin Popovici avertiza acum 100 de ani, ca toate umanismele, incepand cu cele pre-renascentiste si terminand cu cele contemporane (se subantelege nazismul, comunismul si globalimul in forma nedeclarata la inceputul sec al XX lea ) SUNT TOATE EREZII !

  Din nefericire sistemul de valori promovat prin programele scolare, de multe discipline umane, (incepand cu iluminismul), este total nociv pentru un copil crestin: produce mizerie umana si suferinta; il transforma in prigonitor a aproapelui sau.

  Prin urmare ar trebui regandim perspectivele, ar trebui sa scoatem in totalitate sau partial: filozofia, darwinismul, parti mari din literatura, manualele de limbi straine (in special cele elaborate in Anglia) sa fie inlocuite; ar trebui refacuta perspectiva din care se preda istoria, literatura, arta.

  Cu parere de rau, dar INDOCTRINAREA IDEOLOGICA A COPILULUI SE FACE LA DIVERSE NIVELURI PRIN programele scolare.

  POATE AVETI IN VEDERE ACEASTA PERSPECTIVA MAI GENERALA CA PUNCT DE PORNIRE A DIALOGULUI !

  • Domnule Romeo, nu intentionez sa comentez dorinta dumneavoastra de a ridica la rang de constanta universala afirmatiile unui om al bisericii ori altul. Va solicit doar sa intelegeti ca trebuie sa functionam toti in interiorul aceluiasi stat, functionand dupa principii oneste si egale indiferent de optiunea noastra religioasa (daca avem vreuna). Pana la a vorbi de sisteme de valori trebuie sa vorbim de metoda, de demonstratie, de experiment. Altfel de aflam intr- lume a pumnului in gura, indiferent cat de groasa e catifeaua argumentului din discursul mistic. Asadar acceptati faptul ca nu traim intr-o tara a perfectionismului ortodox, mai ales cand principiile ii sunt sustinute pe „supunerea si ascultarea” fara cracnire a afirmatiilor unor calugari/preoti care nu catadicsesc sa isi demonstreze vorbele (doar nu au nici o obligatie, nu?).

 4. Domnule CCC1,

  Sunteti inconsecvent sau nu sunteti de buna credinta.
  Darwinismul predat simultan cu crestinismul ortodox, creeaza traume de constiinta care tin de schizofrenie. Se invata doua adevaruri care se exclud reciproc.

  Nu este normal ca invatamantul sa produca mentalitati schizoide, cum intalnim in multe cazuri oamenii potitici; comunismul era o schizofrenie in masa: una vorbeai acasa cu parintii, si altfel ti se impunea la gradinita, scoala, facultate, servici.

  Ideologia ‘corectitudinii politice’ este o ideologie comunista versiunea 2.0, si in loc sa se limiteze la un minim de reguli care sa permita convietuirea pe baza de respect a tuturor, impune NORME de viata – de multe ori ale unor auto-declarati minoritari prin agresarea brutala a drepturilor majoritatii.

  Ceea ce sustin eu este de bun simt: in momentul in care 90% din populatia Roamiei vrea religie ortodoxa in scoala, sa se tina cont de optiunea liber exprimata, iar celelalte materii din programa sa nu promoveze pe fata sau mascat valori contrarii; INSIST NU CER UN INVATAMANT CONFESIONAL PT 90% din elevi.

  PS Vedeti, orice palat, oricat de minuat ar fi, nu ar putea fi locuit, daca nu aer avea si un WC. Numai ca intr-un apartament cu 3 camere de exemplu, ai maxim 2 WC uri.

  • Domnule Romeo, incep sa realizez modul in care ganditi si sa ma tem de cei ca dumneavoastra. In primul rand „darwinismul” (banui ca referiti evolutionismul curent, caci darwinismul in forma lui initiala a fost actualizat) este consistent cu realitatea biologiei, asa cum o observam astazi. Asadar nu se pune problema unei optiuni, altfel ar trebui sa rugati comunitatea creationista sa demonstreze si sa demonteze riguros tot ceea ce s-a probat rational in evolutionism. Dar nu aceasta imi e marea problema, ci afirmatia pe care o faceti despre jocul procentelor. Dumneavoastra induceti ideea ca predarea curenta, la modul taliban, a ceea ce este curent numita materia religie crestin ortodoxa trebuie sa devina obligatorie datorita jocului procentelor de moment. Si daca ajungeam sa constatam ca aveam un spectru de optiuni format in mod egal din ortodocsi, hindusi, animisti si liber schimbisti ce trebuia sa facem? Si mai ales, este vreuna din aceste religii/confesiuni un adevar demonstrat si la vedere in afara optiunilor personale? Nu, reprezinta o cale spirituala asumata de un anumit numar de indivizi. Pe dumneavoastra va deranjeaza dreptul la optiune de fapt. Va deranjeaza, la fel ca pe imensa majoritate a clerului BOR o analiza in clar a acestor procentaje. Sunt unul din parintii care si-a inscris copiii de scoala primara pe acele liste, in urmatoarele argumente: scoala nu a oferit NICI O ALTERNATIVA macar sigura petrecerii orelor respective, persoana care tine orele este inofensiva la nivelul interactiei (copiii deseneaza in banci iar el citeste pentru sine la catedra) si nu in ultimul rand nu am vrut sa dezvolt copiiilor mei intrebari inutile si sa se simta exclusi din grup („de ce nu pot sta impreuna cu colegii mei?”). Daca as fi avut o optiune decenta (gen plasarea orei in cauza prima/ultima) cu siguranta nu as fi fost pe acea lista, asa cum nu ar fi fost nici multi altii. Schizoid este sa imi impui ortodoxia ca subiect calificat alaturi de temele argumentate logic, stiintific. Si nesimtire totala este sa promovezi actualele manuale ale confesiunii, incalificabile ca si continut si mod de prezentare.

 5. Sigur ca este un adevar demonstrat. Desi s-ar putea sa nu meritati sa-l primiti, pentru ca nu-l cautati cu sinceritate, ci cu mandrie si rea-credinta. Altminteri l-ati fi gasit de mult. La Ierusalim, la mormantul Mantuitorului, Lumina se aprinde din CER numai la ortodocsi. Si sta marturie si un stalp din piatra, despicat de … Lumina…. cand si altii au pretins ca la ei s-ar putea aprinde lumina… dar nu s-a aprins, dar a sectionat stalpul (expicati-o dv prin stiinta ” creationismului ” dv ! – lumina sa fisureze stalpul !) si ca atare, un turc care era de paza s-a convertit pe loc, drept pentru care a fost martirizat, iar sfintele sale moaste stau si astazi (la fel ca si stalpul fisurat) spre marturie. Asadar, numai celui ce cauta sincer, i se DA.

  • Sunteti libera sa catalogati cum doriti pe ceilalti. Totusi, atat timp cat presupusa lumina de la Ierusalim nu poate fi demonstrata la vedere (ci cu tot circul aditional intrarii Patriarhului singur in mormant) si adusa in laborator, ea ramane pe acelasi nivel de adevar cu miile de indivizi ce declara ca au fost rapiti de OZN-uri. Cum am zis mai sus, va rog sa cautati sincer cine a pictat Altamira si va ascult cu mare placere. Aveti vreo explicatie in vorbele vreunui preacuvios?

   • Domnule CCC1,

    1) Evolutionismul nu reprezinta o stiinta, ci o ideologie cu pretentii de stiinta, indreptata in particular impotriva crestinismului.
    Genetica din sec al XX lea a dat o lovitura mortala pretentiilor de stiinta a politucilor care promoveaza aceasta ‘conceptie’. Din pacate, in societatea de azi, tot ce nu se incadreaza in diversele versiuni ale ideologiei globaliste este ascuns maselor largi de oameni, nu este integrat in educatia din invatamantul public.

    Marea problema a celor care au elaborat si dezvoltat ideologia globalista, a constat in faptul ca nu au gasit o stiinta satisfacatoare, care sa dea o explicatie diversitatii vietii pe pamant. A fost nevoie sa se revina la viziunea materialismului dialectic si istoric promovat de clasicii marxism-leninismului bazat pe principiile lui Darwin eventual cu anumite modificari.

    Daca ati avea un minim de cultura filozofica ati fi stiut faptul ca atat filozofia cat si teologia opereaza cu teze-antiteze respectiv adevaruri revelate, asupra carora stiintele pozitive nu se pot pronunta.

    2) Atat creationismul (in versiune ortodoxa, neo-protestanta, etc) car si evolutionismul (darwinismul) intra la categoria ideologii religii. Din aceasdta perspectiva, este foarte periculos si neprofesionist sa amestei o stiinta cu ideologia la o singura materie, si mai ales sa predai o ideologie ca pe o stiinta fara sa avertizezi elevul.

    3) In perioada cumunista, din nefericire, materii precum fizica si chimia (fundamentele si principiile in special) erau subtil dar eficient impregnate tipare marxiste de gandire, devenind niste vectori ideologici.

    Eu abia in facultate, am inteles principiile ‘obiective’ (igienizate de otrava materialist-dialectica) care stau la baza mecanicii (clasice, a mediilor continue si relativista).

    Ceea ce doresc eu: curatarea disciplinelor scolare de otrava ideoligiilor (mai noi sau mai vechi), constientizarea elevilor asupra componentelor ideologice si posibilitatea de a alege (ei sau parintii) daca sa studieze sau nu separat aceste ideologii cu riscul preluarii modului de viata ce deriva din ele.

    Parintele Gheorghe calciu, in una din scrisorile catre tineri (in urma carora a fost condamnat la 10 puscarie de Ceausescu):
    S-ar putea ca multi din copiii nostri care isi vor insusi evolutionismul, s-ar putea sa creda ca in lume selectia naturala si dreptatea este de partea celui mai tare SUNT PRINCIPII DE VIATA NORMALE. (citat aproximativ) Si atunci vom asista la o crestere exploziva a faradelegilor de tot felul.

    ORICE INVATATURA SE REFLECTA IN VIATA OMULUI.
    COMUNISMUL SI-A DORIT SA ADUCA FERICIREA (materiala) pe pamant; SI A ADUS IADUL PE PAMANT.

    GLOBALISMUL VA FI MAI DEVASTATOR; am in vwedere principiile care stau la baza sa.

   • Domnule Romeo,
    imi sunt perfect indiferente ideologiile, astept explicatii cel putin functionale.Inca nu am gasit locul in care genetica sa contrazica flagrant si definitiv evolutionismul ca si „cea mai aproapiata explicatie de realitatea observabila”. Desi ati inceput bine si sanatos replica, ati incheiat sugerand ca acceptarea ca posibil a evolutionismului induce obligatoriu decaderea umana, sociala. Probabil pt ca va lipseste din peisaj ipoteza platii dupa moarte, a „lipsei de mantuire”. Sa va dau un exemplu: acum vreo suta si ceva de ani in Franta s-a refuzat patentarea unui aparat de zbor facut din metal pe baza unui referat foarte riguros si detaliat si foarte corect pe baza stiintei epocii. Va intreb: ati zburat vreodata cu avionul? Ati fi dorit ca cei ce visau ca pot sa zboare sa accepte ca aceea era stiinta pana acum? Daca tot va pricepeti atat de bine la principii, atunci probabil cunoasteti ca stiinta este modesta si accepta ca poate sa greseasca. Si exact din aceasta cauza nu va sfida vreodata bunul simt. Va astept la British Museum sa imi explicati istoria fosilelor expuse, pe un calendar strict crestin.

  • 1) Efectuarea unei minuni, fie ea chiar si invierea din morti – nu garanteaza faputl ca cineva se va converti la dreapta credinta, dupa cum se vede din Pilda bogatului nemilostiv: „Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.” Sf Ev dupa Luca 16,31
   Invierea din morti dupa 3 zile a celuilalt Laza, fratele Martei si Mariei, nu a convins pe fariseii care boleau de fatarnicie.
   O minune, poate convige ‘un israelitean in care nu exista viclesug’. Pentru fatarnici nici Mantuitorul nu a avut solutie de indreptare; asa de cumplit este acest pacat.

   2) Minunea cu Sf Lumina este greu accesibila omului de rand: trebuie sa stai 2-3 zile in Biserica Sf Mormant, altfel pierzi locu. Accesibila este minunea ctu raul Iordan (in ziuia de Boboteaza pe stil vechi cand pentru cateva minute raul Iordan curge de la varsare catre izvoare.) Desi o multime de evrei si musulmani vad acest lucru, an de an, inima le ramane impietsrita de 2000/1400 de ani.

   3) In vremurile din urma, vor exista false minuni care vor amagi pe multi (‘se va pogora foc din cer’). Deja minunile mincinoase ne sunt prezentate pe canalele media:

   http://www.antena3.ro/show/bizar/imagini-spectaculoase-un-preot-budist-leviteaza-deasupra-unui-nor-de-fum-162930.html

   http://www.dcnews.ro/magicianul-care-leviteaza-pe-strada-video_333462.html

   Chiar daca multe din minunile cu levitatia sunt fraude demostrate, va veni vremea cand lumea va fi uluita de ‘minuni vrajitoresti’, sum se afla descrise in Vietile sfintilor, si care ii va duce pe oameni la satanizae.

   Terenul e pregatit intens prin canale media gen National Geografic.
   Presa din ultima suta de ani a prezentat asemenea eroi vrajitori: Harry Houdini, Wolf Messing, Uri Gheller, David Coperfild…

   ACESTIA SE AUTOINUMESC MAGICIENI; in limba romana a fost folosit mai des in mod abuziv termenul de ‘iluzionist’.

   Cei fara repere duhovnicesti – inclusiv prizonierii libertatii de constiinta, vor fi victime sigure – cum avertiza si par Cleopa.

 6. >astept explicatii cel putin functionale.

  Vorbiti in numele stiintei, faca sa fi avut vreodata competente, pe scheme de argumentare ideologice.

  In vremea URSS-ului, niste crestini din Rusia au veni cu urmatorul argument, care contrazicea darwinismul evolutionist dialectic si istoric:
  Oaia naste 1-2 miei, in cazuri foarte rare mai multi. Lupoaica fata 5-6 sau mai multi pui. Lupii alearga mai repede decat oile, si in orice variana, daca se intampla ca o turma de oi sa intalneasca o haita de lupi oricat de mica, mai devreme sau mai tarziu ajung sa fie mancate.
  Daca omul s-ar trage din maimuta, pana cand a devenit inteligent, a domesticit oaia si a putut sa o pere, au trecut ‘milioane’ de ani, timp mai mult decart suficient ca lupii sa manace toate oile.

  PS: Sunteti intr-o grava ratacire. Argumentele stiintifice prin care se rezolva probleme complexe, nu pot fi expediate in 2-3 pagini format A4. Solicitarea dumneavosastra arata infantilism; mentalitate culturala la standarte Dan Negru sau cultura luata din ‘almanahe’.
  La facultate mi s-a predat un curs sumar de relsativitate generalizata. Pt a putea intelege la modul profesional, a trebut sa parcurg cursuri de un an de ecuatii cu derivate partiale, cursuri de 6 luni de ecuatii diferentiale, calcul tensorial, mecanica mecanica mediilor continue, geometrie diferentiala, fara a mai tine cont de cursuri generale de analiza .matematica. Dupa aceea ni s-a cerut sa studiem cartea lui Einstain (cam 150 de pagini) in care erau expuse principiile experimentale si de ordin filozofic pe baza carora s-a elaborat formalismul matematic.

  Desi aparatul matematic insemna un foarte mare efort in timp, profesorul a insistat foarte mult sa intelegem pricipiile si implicatiile lor.

  Va spun ca stiu ce inseamna rigoarea stiintifica; am un exemplu din facultate (expus mai sus) care sa imi permita sa fac distinctie intre lozinci si clisee prseudo-stiintifice care urmaresc castguri ideologice, si rigoarea stiintifica, ceea ce dvs va lipseste cu desavarsire.

  Din pate dvs nu aveti intelegera care sa depaseasca exemplu cu oile si lupii, dar daca sunteti intr-adevar de buna credinta, veti reflecta mai mult asupra lui; este suficient pt a va da seama ca ideologia darwinist-evolutionista nu are nimic stiintific in ea.

  • Vad ca moderatorul are sfiosenii partizane in a accepta comentariul anterior pus. Asadar, doar o intrebare simpla: cum poate sa afirme numitul RomeoXYZ – „Vorbiti in numele stiintei, faca sa fi avut vreodata competente, pe scheme de argumentare ideologice.” Am postat aici cateva pareri. Astept argumentarea acelui VREODATA. Daca exista macar intentia de a argumenta rational ori trebuie doar sa tac in fata unui nobil gargaragiu atoatestiutor. Ai putea sa ma injuri direct, de ce nu incerci?

 7. CCC1 – ești unul din ăia plătiți să scrii. Ne dăm seama. Vezi, noi ortodocșii nu suntem proști. Se înțelege din vlaga simulată, din abundența cuvintelor, din rafinamentul fals, politețea de carton, barbaria sufletului. Lasă-ne.

  • >Astept argumentarea acelui VREODATA.

   >astept explicatii cel putin functionale.

   Oricine a incercat vreodata sa abordeze bazele cerecetarii stiintifice, a inteles ca rezultatele consistente au la baza multa invatatura, multa munca si risipa de timp si in general argumentarea stiintifica in domenii atat de complexe nu se poate face pe cateva pagini de internet.

   PS: Dupa ce a preluat puterea prin anii 20, la o conferinta publica, fostul dictator italian Benito Musolini a exclamat: Ii dau lui Dumnezeu 5 minute ca sa imi demostreze ca exista. Dumnezeu nu i-a raspuns in cele 5 minute care ‘i-au fost acordate’. A raspuns in primavara lui 45, cand fostul dictator ateu, dupa 25 de ani de faradelegi a primit sfarsutul firesc, pe masura faptelor, intr-o piata publica din Milano.
   Aveti grije ca umati unele din schemele de gandire ale prietenului lui Adolf; si-i trageti si pe altii dupa dvs.

   • Asadar, domnule Romeo, ma cunoasteti personal pentru fi sigur de numarul de ecuatii corect rezolvate in istoria mea scolara? V-am adus in atentie un numar de exemple tangibile vizibile in muzeele lumii ori in site-urile arheologice. In loc sa ma luminati cu explicatia dumneavoastra ati preferat sa mergem la astrofizica, eventual la teoria unificata a campului, undeva unde laboratorul avanseaza greu, in pas de furnica in urma maiestriei matematice. Eventual sa luam la intrebari si genetica. Revenind la tema dezbatuta, copiii de scoala primara si gimnaziu sunt bombardati cu infromatie presupus factuala la ora de religie. Va mai spun inca o data ca gasesc a fi rezonabil si cinstit ca acesti copii sa nu fie in primul rand confuzati nu de alegerea intre evolutionism si povestea spusa in geneza, ci de siguranta cu care li se vorbeste de Noe si mesajul pesterilor din Altamira, al constructiei Stonehenge, al picturilor rupestre din Tasili al artei neolitice. Este alegerea dumneavoastra sa fiti credincios, este insa alegerea mea sa nu imi expun copiii la alegatii.

  • Sorine, am auzit tipul asta de argument la penticostali cand i-am intrebat de ce sunt atat de vehementi cand acuza respectul fata de traditie pe care il au ortodocsii, l-am auzit la un rusofon basarabean cand l-am intrebat ce dovezi are ca romanii ar fi comis jafuri in al doilea razboi mondial si la vreo cativa pensionari care erau convinsi ca cei ce lucreaza in multiunationale sigur fura ceva. Ce va uneste este dorinta enorma de a demoniza, de a reduce la tacere ori la irelevanta cuvintele celuilait. E mai simpla denigrarea decat argumentarea, nu? E mai simplu sa te consideri curat doar pentru ca arunci cu noroi in celalalt.Ti-ar fi simplu sa fiu platit sa scriu, asa ai putea demonstra ca intr-adevar ii sunt relevante spuse de cei ca tine. Te dezamagesc, reciteste ce ti-am scris in „19 martie 2015 – 11:56 pm”.

   • >ma cunoasteti personal pentru fi sigur de numarul de
    >ecuatii corect rezolvate in istoria mea scolara?

    Domnule CCC1,

    M-ati inteles gresit. Rezolvarea multor ecuatii nu este un scop in sine. Munca intr-un domeniu stiintific, te face sa fii responsabil, sa intelegi limitele si domeniul adevarurilor pe care le-ai descoperit, SI MAI ALES TE OPRESTE SA NU TE HAZARDEZI FOLOSIND MANIPUTATORIU SI TENDENTIOR REZULTATELE RESPECTIVE.

    Pt cultura dvs generala din punct e vedere tehnic, modelarea matematica nu pune pe prim plan ‘rezolvarea ecuatiilor’ si obtinerea solutiilor exacte.
    Fizicianul vine cu modelul, matematicianul spune daca exista sau nu solutie, daca solutia este unica, evntual cate ceva despre stabilitate. Informaticianul si specialistul in metode numerice (ramura aplicativa a matematicii), iti ofera solutia obtinuta cu ajutorul calculatorului; m-am referit la aborarea tehnologiilor de varf moderne – nu la cercetarea fundamentala care este un pic deosebita.

    Exista un domn fost consilier al lui Ion Iliescu, Alexandru Mironov, absolvent de matematica. De mai multe ori a sustinut in public faptul ca viata se reduce la inteligenta, si a venit cu o multime de argumente.
    Inca de la sfarsitul sec XX, programe rulate pe calculatoare puternice, puteau invinge mari maestei de sah. Se pare ca un IBM l-a invins si Gary Kasparov fost campion mondial. Important este faptul ca acel aparat s-a dovedit mai i nteligent decat omul, dar nu avea nimic in comun cu viata.

    Desi Dl Mironov era absolvent de facultati si specializari, in mod abuziv folosea aceste realizari personale, in scopul promovarii unai conceptii materialiste.

    LA FEL SI DVS, fara a fi probat faptul ca aveti competente in vreun domeniu stiintific. Fara a fi avut vreodata copntact la nivel profesional cu mediile stiintifice. Sunteti bun de Discovery TV, National Geografic TV numai ca Dan Brown v-a luat-o inainte.

    DVS COLPORTATI elemete ideologii materialiste vulgare (pigmentate cu elemete de corecvtitudine politica), si cu pretentii de stiinta, din arsenalul fostelor partide comuniste de ieri.

   • Daca as fi macar putin orgolios as demonta pe loc pretentiile sfertodocte debitate mai sus. Va las placerea, ca in conformitate cu morala care ar trebui sa va fie fie fibra in structura personala, sa va asumati mandria si pomposenia. Un bun simt elementar cerea ca in lipsa unui argument pentru acel „Vreodata” sa va cereti scuze. Asadar, pot sa il informez pe ilustrul interlocutor ca si-a ales gresit domeniul in care sa dea exemplele. Altfel spus, ai ales gresit cu ce „sa te dai mare”. Il invit sa citeasca http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=6177717. Daca nu intelegi poti sa ma intrebi, te ajut cu placere. Despre restul presupunerilor cu privire la persoana mea: justitia stalinista functiona dupa urmatoarea regula – te acuza si era treaba ta sa te dezvinovatesti, nu se simteau obligati sa produca probe. Ce anume sa iti probez? Sa imi listez aici lista de lucrari? Sa ne luam la tranta in coeficienti Hirsch? Sa revenim la cele vizibile: au fost create ferigile si merii in aceeasi zi?

   • N-am inteles ce e gresit cu meciul Deep blue IBM-Kasparow si ce sens are link-ul pe care l-ati dat:

    Deep Blue a fost un supercomputer de mare putere dedicat exclusiv jocului de șah[nota 1] construit de IBM și care a susținut în anii 1996 și 1997 două meciuri, de câte 6 partide fiecare, împotriva campionului mondial de șah Garry Kasparov. După meciul din 1996, în care Deep Blue a fost învins, calculatorul a fost îmbunătățit masiv și la data de 11 mai 1997, computerul încheia cu o victorie cel de-al doilea turneu, învingând campionul mondial după două victorii, o înfrângere și trei partide încheiate la egalitate.[1] Kasparov a sugerat că IBM ar fi trișat[2][3] și a cerut revanșa, dar compania a refuzat și a dezasamblat supercomputerul[4]

    http://ro.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue

   • Ok, si ai inteles de ce a castigat? Ca tu mai sus te aberai despre cum speculeaza unii relativ la inteligenta artificiala. Hai sa te vad daca esti ceva mai putin superficial decat ei. Ti-am dat un link unde poti citi detalii de concept ale celor ce au construit Watson (DeepBlue e platforma tehnica pe care ruleaza Watson). Hai curaj, pune intrebari. Oamenii care fac cu adevarat inteligenta artificiala sunt ultimii care ar putea pretinde ca masinile vor ajunge intr-o zi sa aibe idei creatoare, inspiratie, sa simuleze starea unui artist care pune un mesaj in pictura sa. Ceea ce trebuie sa incerci sa intelegi este ca atunci cand te referi la un domeniu ca acesta nu este permis nici un derapaj speculativ deoarece nu este facut nici sa confirme, nici sa infirme vreo ipoteza fie ea evolutionista ori creationista.
    Revenind la ce iti scriam mai sus si la tema articolului: copiii au nevoie de date certe, probate, in care scoala sa ofere informatie sigura. Ori orele de religie sunt orice, dar nu o sursa evaluabila si a carei cunoastere sa fie cuantificata prin nota.

 8. Și un extraterestru, dacă ar exista, în totala lui echidistanță, ar înțelege că între Evanghelie și absolut tot ce s-a scris sau spus vreodată pe pământul ăsta nu există comparație din punct de vedere al înălțimii, al adâncimii, al nobleții, al moralei, al bunătății, al dragostei, etc. deci ar fi clar că n-ar trebui să lipsească din educația nici unui copil de pe planetă… și tu te prefaci că nu înțelegi ce am scris și o dai la-ntors cu corectituni și platitudini politice de tot râsu`… Du-te băi de-aici…

   • Nu te demonizez deloc. Îți arăt că nu ai argumente. Am recitit. Tocmai ce ai scris pe 19 martie m-a făcut să scriu ce am scris. Dacă într-adevăr aveai argumente cu care să arăți că Evanghelia nu e așa cum am spus eu, ci e o scriere ca oricare alta, le-ai fi scos la iveală. Dar nu ai cum să ai, și știi bine asta. De aceea ai ales să relativizezi și să vii cu veșnica și politic corecta pomenire a egalității de drepturi… deci mai pe românește ai dat-o la-ntors, precum am spus.

    Nu există alternativă rezonabilă la Evanghelie!
    …na, că mă făcuși să scot și vorbe de duh…

    du-te

   • Sorine, vrei sa iti tin curs de arheologie biblica? Sa iti probez ca nu exista nici o minima dovada a iesirii din Egipt? Ce vrei? Sa te duc de mana prin muzee si sa te pun sa imi explici cu evanghelia in mana? Aveti vreunul proba faptului ca morala sociala este un produs exclusiv iudeo-crestin? Poti sa iti iubesti cat dorest evanghelia acasa si la biserica. Dar nu la scoala.

  • > copiii au nevoie de date certe, probate, in care scoala sa ofere
   >informatie sigura.

   Fetişul ateilor: ştiinţa

   Fetişul ateilor: ştiinţa
   Ateii se consideră superiori credincioşilor în baza ştiinţei. „Cum poţi să mai crezi în Dumnezeu când omul a ajuns în spaţiu?” – mantra preferată a bezbojnicilor de rit sovietic este repetată plictisitor de noii atei. Cuceririle ştiinţei, avansul tehnologic, crimele Inchiziţiei – aceleaşi vechi tâmpenii sunt debitate cu fervoare cvasi-religioasă. „Ştiinţa” este argumentul suprem.

   Ştiinţa ateilor n-a reuşit mari progrese în ultimii 2500 de ani. În Grecia antică, un anume Democrit a stabilit principiul în baza căruia funcţionează întreaga ştiinţă de azi. Acest Democrit a propus următorul raţionament: dacă luăm o bucată de lemn şi o înjumătăţim de foarte multe ori, la un moment dat vom ajunge la o bucăţică pe care nu o vom mai putea tăia. Atom = „care nu poate fi tăiat”.

   De 2.500 de ani oamenii de ştiinţă spintecă materia. La un moment dat chimiştii au găsit „atomul” lui Democrit. După care au venit fizicienii şi au spart atomul în alte bucăţi, cărora le-au dat denumiri greceşti. Apoi au spart şi bucăţile acestea şi le-au dat alte nume sonore: quarci (care au „arome”), bosoni, fermioni, leptoni. Oamenii de ştiinţă au evoluat de la toporul lui Democrit la instrumente sofisticate, însă fac acelaşi lucru ca în urmă cu 2.500 de ani: taie bucăţile mici în bucăţi şi mai mici, le cântăresc şi le îmbracă în modele matematice, le dau nume şi încearcă să le potrivească în modele ale lumii. Pot răspunde la întrebările „ce?” „cât” şi „cum?” însă „de ce?” rămâne în continuare un mare mister.

   Sfârtecarea materiei ne-a făcut viaţa mai uşoară şi mai comodă. Tehnologia nu este nimic mai mult decât o cârjă de care devenim din ce în ce mai dependenţi, iar transformarea ei într-o nouă zeitate ne face sclavii bucăţilor de metal şi plastic de care ne lovim zilnic.

   http://www.george-damian.ro/fetisul-ateilor-stiinta-5703.html

   • Domnule Romeo cred ca ati ajuns la capat cu capacitatea de a argumenta. Ori poate eu imbatranesc si sunt tot mai putin discus sa imi aduc interlocutoriiii la tema pe care o discutam. E plin internetul de doveditori precum cel pe care cu mandrie il citati care se simt obligati sa hacuie instrumental stiinta, ca fiind identificata cu instrumentul raului. Stiti ce face vulpea cand nu ajunge la struguri, nu?
    Voi nu intelegeti ceva banal: nu poti sa ai fetisuri atat timp cand iti asumi gandirea critica. Mai mult, nici macar nu sustin ca gandesc, doar constat. De aceea, hai inapoi la muzeu: poti sa imi probezi cu carticelele tale in detaliu modul in care s-a manifestat lumea vie?
    Sau sa mergem la ceva si mai simplu, la tema articolului: ce si cum consideri ca poate fi masurat cu nota la materia scolara religie? Ce va trebui sa reflecte nota?

 9. O majoritate de 92 %, care de fapt poate urca la 97 %, fiindca 5 % sunt abandonuri scolare tragice, care ar fi votat in aceeasi proportie pentru ora de religie daca nu ar fi abandonat, ne arata usturator ca marii absolventi ai facultatilor de drept – facultati absolvite de oameni capabili gen Marian Vanghelie – au hotarat ca o minoritate infima de atei si de culte „importate” de afara sa impuna poporului roman majoritar la el acasa, in propria lui tara, ce sa invete, ce sa creada, cum sa se organizeze, s.a.m.d. De 25 de ani astfel de minoritati „cozi de topor” penale, ne distrug si ne batjocoresc.

 10. >Domnule Romeo cred ca ati ajuns la capat cu capacitatea de a argumenta.

  Va recomand sa urmati (sau sa reluati) sectia reala a unui liceu teoretic.
  Fizica, chimia, matematica studiate cum trebuie va vor schimba in bine modul de a gandi.
  E o baza minima pentru dialog.

  • Domnule Romeo, cred ca ar trebui sa va cercetati duhovnicul si sa va spovediti. Suferiti de cumplitul pacat al mandriei. Nu ati fost capabil nici o clipa sa va referiti punctual la ceea ce v-am indicat. Faptul ca v-am indicat unde puteti gasi detalii despre Watson, de exemplu, si oferta de a va clarifica eventualele nelamuriri tehnice ar trebuit „sa va sune un clopotei” cu privire la ce stie sau nu interlocutorul. V-am aruncat momeala cateva intrebari formulate mai putin formal academic dar totusi valide. Acele intrebari sunt valide mai ales pentru cei carora aceasta ora de religie li se adreseaza: copii, cei de a caror educatie onesta trebuis a avem grija. Va refugiati in pozitia de evaluator si va aruncati in razboi cu mine sperand sa intru in disputa retarda dusa pe diferite forumuri in baza prostiilor bombastice ale tuturor frustratilor. Mai urma sa ii chemati in ajutor pe Platingam, Alister McGrath or John Lennox. Dialogul este posibil doar cand interlocutorii isi asuma intrebarile primite si nu fug de ele. Va rog sa continuati dialogul cu cei ce va confirma ipotezele preferate. Cautati in mod evident strict notorietatea personala, neavand ce sa puneti „pe masa” in afara de vorbele altora.

 11. >Va refugiati in pozitia de evaluator

  Domnule CCC1,

  Am fost profesor de matematica timp de trei ani la un liceu; apoi am luat examenul de definitivat cu media generala 9.15; prin urmare am competente; in conditiile in care am predat la sute de elevi.
  Recomandarile raman si sunt facute in cunostinta de cauza..

 12. Felicitari domnule Romeo! Sunt cercetator intr-o subsectiune din Predictive Analytics, fac IT de 18 ani, am peste 20 de lucrari publicate, si am contribuit la 2 carti. De asemenea detin 2 patente de inventie. Interesele mele curente de cercetare includ aditional SDN, Autonomic Networking, Internet of Things, Recommender Systems. Sunt reviewer si TPC in 5-6 conferinte mari anual si am o pasiune ascunsa pentru Cognitive Computing. Cu modestie as spune ca si recomandarile mele sunt facute in cunostinta de cauza. Asadar, cum stam cu mandria?

 13. >intr-o subsectiune din Predictive Analytics, fac IT de 18 ani

  Faptul ca lucrati in IT, nu garanteaza competente in fizica si matematica – acele ramuri legate de fundamentele stiintelor pozitive. Din experinta la catedra, VA GARANTEZ ca nu aveti nivelul de intelegere al bazelor fizicii la nivel de liceu. Dupa cunostintele mele, nu exista practic nici o legatura intre Fizica si Business-intelligence de exemplu.

  Tot respectul pt performantele dvs profesionale in domeniul IT (in cazul in care sunt intr-adevar reale), dar este foarte regretabil ca va pronuntati in domenii in care nu aveti competente.

  Faceti o GRSALA GRAVA: puneti egalitate intre constiinta si gandire. Este vorba de o abordare REDUCTIONISTA. In manualul de fiozofie marxista de clasa a XII a de dinainte de 89, se spunea ca „problema fundamentala a filozofiei”, se reduce la raportul intre constiinta si materie. Ori marxistii postulau: „constiinta este o forma superioara de organizare a materiei”.

  Cand dvs va considerati ca „pasiunea pt Cognitive Computing” va da dreptul de a va da cu parearea asupra religiei, (cu implicatii majore asura concluziilor asupra „lumii nevazute”, „constiintei”, „persoanei imane”, „tainei vietii” si alte aspecte ce tin de religie si filozofie), nu faceti decat va dovediti DILETANTISMUL si aroganta in chestiuni fundamentale ce tin de sensul vietii omului.

  NICI MACAR MARXISTII NU AFIRMAU CA S-AR FI DEMONSTRAT STIINTIFIC, FAPTUL CA MATERIA GENEREAZA CONSTIINTA.
  MARXISTII ENUNTAU ACEST ‘ADEVAR’ CA TEZA – desi ar fi dorit mult asta. Iar in filozofie tezele si antitezele sunt ipoteze de lucru de baza, ‘adevaruri’ care sunt postulate si pe baza carora se construieste filozofia respectiva.

  Orice om cu bun simp se pronunta in ceea ce are minim de competente.
  Retineti, ca de la gandire la constiinta este cale lunga.

  PS: Asadar, cum stam cu mandria?
  Nu este vorba de madrie, ci de competentele care imi permit intr-o situatie deosebita sa ma exprim in cunostinta de cauza. Sunt situatii in viata cand falsa smerenie (lipsa de dreapta socoteala) este paguboasa.

 14. >De asemenea detin 2 patente de inventie. Interesele mele curente de
  >cercetare includ aditional SDN, Autonomic Networking, Internet of Things,
  >Recommender Systems.

  In antichitatea pagana precrestina, la un mare pictor, vine un cizmar. Il abordeaza pe pictor si-i spune: Maestre, nu e bine cum ati desenat incaltamintea. Pictorul asculta sfatul cizmarului, si corecteaza pictura, asa cu fusese sfatuit.
  Peste cateva zile, cizmarul prinzad incredere revine si spune:
  Maestre, stiti nici piciorul nu este desenat cum trebuie.
  De data asa maestrul, raspunde:
  Domnule cizmar, competentele dvs se reduc la incaltari; felul cum se deseneaza divese parti ale trupului omenesc reprezinta competentele mele.

  Domnule CCC1,
  Competentele dvs se reduc la domeniul IT. E bine sa nu va pronuntati in cele ale fizicii, decat dupa ce urmati din nou sectia reala a unui liceu. Aveti lacune mari in ce priveste fundamentele; felul cum fizica modeleaza lumea materiala.

  Imi pare rau ca trebuie sa ma repet.

  • „Competentele dvs se reduc la domeniul IT” era sa mor de ras. Si ce inseamna competente IT pentru un erudit ca dumneata? […] Personal nu ma intereseaza sa te evaluez ce intelegi, si cum intelegi din domeniul meu, nu ma interesezi, nu e treaba mea daca esti interesat sa intelegi domeniul sau nu. Daca intelegeai te fereai de afirmatii categorice. Ti-am oferit, in caz ca esti interesat, ajutorul si atat. Care va e problema? Ca se poate pune in discutie nevoia, modul si calitatea ca materie scolara a religiei? Pentru ca tot esti doctor la fizica, fa efortul sa probezi ca toata cazna asta este rationala, si este unica posibila pentru a fi prezentata elevilor. Si totusi, ca tot mi-am pierdut 30 de minute sa recitesc ce s-a scris pana acum, unde am pacatuit cu fizica? Hai, fi generos si lumineaza-ma!

 15. >Si totusi, ca tot mi-am pierdut 30 de minute
  >sa recitesc ce s-a scris pana acum, unde am pacatuit cu fizica?

  Pe 2 apr 2015 am increcat prin postarea facuta sa aduc dialogul in domeniul fizicii si al chimiei: “Oamenii de ştiinţă au evoluat de la toporul lui Democrit la instrumente sofisticate, însă fac acelaşi lucru ca în urmă cu 2.500 de ani: taie bucăţile mici în bucăţi şi mai mici, le cântăresc şi le îmbracă în modele matematice, ”

  Raspunsul dvs evita dezbaterea si este la standartele manualelor de ateism stiintific din perioada comunista: “E plin internetul de doveditori precum cel pe care cu mandrie il citati care se simt obligati sa hacuie instrumental stiinta.”

  In 1980, inseland cenzura comunista, Editura Politica edita cartea “Ce este viata? / Spirit si materie” http://epistematic.blogspot.ro/2014/03/erwin-schrodinger-ce-este-viata-spirit.html scrisa de lureatul premiului Nobel pt fizica, Erwin Schrodinger, personaliate care a contribut foarte mult in sec al XX lea la dezvoltarea fizicii moderne. http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger

  Intr-un limbaj accesibil pt omul cu studii medii, dl Schrodinger arata limitele fizicii in domeniul mai general al cunoasterii, in particular, sub o alta forma va va spune ceea ce eu v-am citat de doua ori si nu v-a placut.

  Daca nu va retrageti cuvintele, si prin urmare Schrodinger este un “simplu doveditor” inseamna ca ne-am intors la anii stintei la standarte leninisto-trokisto-staliniste, cand ca simplu detaliu, teoria relativitatii era considerata ca fiind ‘mistificare capitalista’, deoarece contrazicea unele ”adevaruri’ ale materialismului materialismului dialectic si istoric elaborat de Karl Marx.

 16. “E plin internetul de doveditori precum cel pe care cu mandrie il citati care se simt obligati sa hacuie instrumental stiinta.”

  In clasa a IX a la fizica, elevului i se spune la mecanica faptul ca in lectiile ce vor urma se va lucra cu un obiect idealizat, care se reduce la un ‘punct material’. Acest punct matereial, nu are dimensiuni, fiind vorba de o situatie ideala subintelegandu-se ca avem de-a face cu o aproximare a realitatii.

  Studentii de la matenatica ce se ocupa cu mecanica mediilor continue, invata in prima lectie, ca unei particule dintr-un mediu compact I se asociaza un obiect matematic numit tensor, care descrie
  vectorul forta dupa orice directie, vector rezultat in urma interactiunii cu toate particulele din mediul respectiv. Se insista asupra faptului, ca experiente de laborator in conditii riguroare, arata ca modelelul matematic ofera rezultate diferite de cele reale – diferentele fiind foarte foarte mici, dar ca pt a rezolva probleme practice de aerodinamica de exemplu, modelul matematic este cat se poate de eficient. Practic toata mecanica teoretica a fluidelor clasica, se bazeaza pe aceasta abatere de la realitate.

  Cine invata teoria relativitatii generalizate, stie ca aceasta teorie se aplica punctului material, fiind verificata in cazul “curburii luminii” – lumina-‘fotonul’ fiind aproximata cu fotonul (deci neavandu-se in vedere aspectul ondulator). Acum 30 de ani, nu exista o teorie a relativitatii aplicata mediilor continue.

  Din aceasta pespectiva, afirmatia care v-a deranjat: “Oamenii de ştiinţă au evoluat de la toporul lui Democrit la instrumente sofisticate, însă fac acelaşi lucru ca în urmă cu 2.500 de ani: taie bucăţile mici în bucăţi şi mai mici, le cântăresc şi le îmbracă în modele matematice, ” are acoperire in principiile care stau la baza fizicii, unele din ele facad parte din program obligatorie de liceu (la fizica).

  Pe vremea cand era ministru al invatamantului, Spiru Haret afirma ca in cazul in care la vreun liceu din Romania, mai mult de 40% din elevi iau bacalaureatul, trebuie timisa o comisie de anchta si gasiti vinovatii (se subintelege de frauda), intr-o vreme cand foarte putini elevi aveau mai mult de 4 clase.

  Alfabetizarea fortata de pe vremea comunismului, a facut ca bacalaureatul sa nu mai reprezinte un test al maturitatii in gandire, si sa existe multi oameni ca dvs, (cu bac+studii superioare) care aiba pretentia de a dezbate ‘la nivel stiintific diverse aspecte ale vietii’, pt ca nu-i asa, daca tot omul se pricepe la fotbal, de ce nu s-ar pricepe si la stiinta sau religie.

  Din pacate, in zilele noastre, proletarul nu mai sta la strung, avand ca studii maxim bacul, ci sta in fata computerului, dupa ce a absolvit eventual o facultate particulara sau una la care s-a intrat pe baza de dosar, in conditiile in care a ars etapele invatarii sistematice din liceu. E acoperit cu hartii, are adevarul lui, convingeri ferme, si nu in ultimul rand tupeu cat cuprinde…

  In materie de stiinta, e bine sa depasiti nivelul ‘almanahelor’. Va asigur ca exista carti de popularizare a rezultatelor fizicii moderne, a filozofoei, teologiei care sa fie accesibile unui om care are cunostinte de nivel mediu in aceste domenii.

  PS: Nu ati dovedit prin nimic ca ati absolvit o facultate; si eu pot sa sustin (sub protecta anonimatului) ca am un doctorat la Harvard; pt ca exista romani care chiar si l-au luat – „pe bune”,

  • Romeo, poate convingi tu moderatorii sa lase comentariile sa treaca daca chiar iti doresti un dialog. Momentan observ ca respectivii afiseaza doar ce li se pare potrivit directiei politice pe care o promoveaza. Jenant.

   • Domnule CCC1,

    Nu aveti minimul de pregatire stiintifica sau filozofica pt a purta un asemenea dialog; nici macar nu faceti un minim efort pt a remedia situatia.

    Pana si dl Plesu, a constatat ca dialogul nu se poate purta neconditionat intre doua persoane – exista niste conditii ce trebuiesc indeplinite pt a purta un dialog (PRIMA ESTE BUNA CREDINTA; mai exact SINCERITATEA IN CAUITAREA ADEVARULUI); dumneavoastra ati venit aici pt a provoca tulburare; folositi unele din sabloanele ideologiei moderne, pt ca apoi sa aruncati cu pietre. Nu dorit decat sa-i murdariti si pe altii…

    PS: Am tot repectul pt munca pantofarului. Numai ca stricta specializare, nu-i permite sa abordeze orice domeniu.
    In coditiile in care are bun simt, nu se aventureaza in domenii in care nu poseda competente.

   • In conditii de bun simt te tineai de tema articolului. In conditii de bun simt recunosteai ca esti cel mult urechist in ceea ce inseamna stiintele din spatele a ceea ce numesti generic IT. In conditii de bun simt, nu imi inventai presupuse afirmatii relativ la argumentele lui Schrodinger.

   • >Momentan observ ca respectivii afiseaza doar ce li se pare
    >potrivit directiei politice pe care o promoveaza.

    Domnule CCC1,

    Daca o sa examinati un pic arhiva forumului, o sa vedeti ca am avut niste polemici nu tocmai la nivel dialogal cu dl Claudiu Tarziu, si am si incatsat-o un pic. Nu-i cunosc pe cei ce scriu articolele de pe forum. Nu am cum sa-i influentez si nici nu doresc. Sunt la fel ca dvs, un oarecare ce-si exprima un punct de vedere.
    Mai mult, convigerile mele de dreapta, difera la nuante de politica contemporana (DAR E VORBA NUMAI DE NUANTE TRECATOARE), ale unora ce posteaza articole ( de ex pt mine Basescu este un inaintemergataor al lui antihrist, care nu are nimic in comun cu poporul roman, cu dreapta sau cu stanga).

   • Domnule Romeo, repet simplu si clar: imi este perfect indiferent ce impresie lasa pe un forum oarecare cuvintele mele din punct ce vedere al performantei stiintifice or al adancimii filosofice. Am suficiente confirmari peer-reviewed ca sa nu am emotii ca m-ati putea judeca minim obiectiv. Cititi replica de mai sus (ce este drept formulata cazon) si realizati ca nu ati adus absolut nici un argument functional in zona temei discutate. De asemenea, ar trebui sa va fie clar ca filosofia moare in fata evidentei. Asadar, daca va doriti sa intelegeti nevoia existentiala a mantuirii e foarte bine, e dreptul dumneavoastra. Ma limitez ca parinte si eventual strungar sa consider ca atat timp cat nu ai capacitatea de a raspunde functional sa zicem in fata unei fosile despre locul ei in povestea genezei, atunci povestea aceea nu se califica sa fie considerata parte evaluabila cu nota din curicula scolara. Nu va permit nici dumitate, nici prietenului imaginar sa imi polueze copiii.

   • Vorba poetului „O, pasa, cat de darnic esti!”. Daca voi credeti ca moderarea politica va face credibili e foarte foarte trist.

    [NOTA: singura „politica“ practicata de noi e cea a respectului si a bunului simt. Nu dorim sa obligam cititorii acestui site sa suporte mostre insultatoare de “dialog” de genul:

    “Hai ca devenim interesanti si trimitem o flegma academica in ochii interlocutorului care ne incurca delirul misticopat, nu? Amesteci retard o specula de 2 parale cu pretentia fonfanita ca ai inteles relativitatea. Durule, imi e indiferent ce filosofie ai priceput sau nu. Puti a frustrari si te umfli in pene imaginare pentru ca nu esti capabil sa te referi la chestiuni evidente.”

    “Daca esti asa de genial, de ce accepti ca in scoala in carorganizatia mafiota BOR si imbuibatii ipocriti in sutana. De ce accepti ca in scoala in care predai sa fie folosite astfel de manuale retarde? Esti aici ca sa te simti bine ca te lupti cu cineva care pune la indoiala jegul educational curent al orei de religie sau sa discuti subiectul?”

    “Imi rezerv dreptul de ignora deliriul de mai sus. Esti o fiinta cumplit de trista si singura. Sa vorbesti despre presupusul tupeu al altora in conditiile tu insuti dezvolti afirmatii categorice la limita sanatatii mintale este jenant. Sau nazist.“

    Din respect pentru toata lumea, citatele (preluate din mesajele cenzurate) se opresc aici. Acceptam orice dialog dus in termeni civilizati, indiferent de opiniile “politice” ale interlocutorilor, dar mesaje continand asemenea injurii sau comentarii care nu sunt la subiect, nu vor mai fi postate. Salubritatea acestui forum este totodata o forma de respect pentru cititori. Cine nu intelege asemenea reguli elementare de bun-simt, nu e binevenit in casa nimanui. Intre ai lui poate sa se comporte precum doreste.]

   • Asadar, dam nota la catehizare sau nu? Daca da, atunci inseamna ca desi eu m-am exprimat la limita normalului, desi nu retrag nimic din afirmatia cu privire la calitatea atat a catehizarii ca materie scoala si a manualelor ca suport de lucru, am avut dreptate deoarece voi aveti conceptii dincolo de limita normalului.

 17. Fragment dintr-un dialog cu Hugo Tristram Engelhardt Jr. din cartea “Credinţă şi raţiune – dialoguri, contradicţii, împăcări” de Mihail Neamţu

  În lumea bioeticienilor şi a istoricilor medicinei, personalitatea marcantă a profesorului Hugo Tristram Engelhardt Jr. nu mai are nevoie de nicio prezentare. Lider controversat al dezbaterilor bioetice din America anilor 1970-1980 şi adept al unei perspective seculare asupra moralităţii, acum zece ani [interviul datează din 2003, n.n.] Tristram Engelhardt Jr. a surprins întreaga lume academică prin gestul convertirii sale la Ortodoxie. Acestei decizii i-a urmat o serie de răsturnări spectaculoase şi de noi poziţionări teoretice, sintetic prezentate în ultimul său volum despre “Fundamentele bioeticii creştine” (Ed. Deisis, 2005).

  -Credeţi că în bătălia dintre (neo)darwinism şi creaţionism teologii ortodocşi trebuie să ţină partea uneia din aceste grupări?

  Cred că răspunsul este în mod clar NU. Părinţii Bisericii s-au luptat să ne spună cum se ajunge în rai, nu cum funcţionează firmamentul ceresc. De aici, controversele între apărătorii lui Ptolemeu şi Copernic sau între evoluţionişti şi creaţionişti n-au avut niciodată o mare importanţă pentru creştinismul ortodox, spre deosebire de creştinismul occidental. Ştim că au existat Adam şi Eva şi că au fost alungaţi din rai. Mai mult, ştim că ei au fost alungaţi în această lume căzută. Toate aceste lucruri sunt afirmate în Liturghiile Bisericii. Ele contribuie la justa noastră orientare, care ţinteşte către Dumnezeu. Detaliile empirice nu sunt un element necesar pentru mântuire. Este important deci ca teologii ortodocşi să nu fie distraşi de ispita de a citi în Scripturi adevăruri ştiinţifice. Mai degrabă, într-o cultură occidentală şi tot mai mult globalizată, care dobândeşte tot mai mult un caracter neopăgân, teologii ortodocşi ar trebui să indice, într-un mod ferm dar plin de compasiune, care este viaţa de adevărată slujire şi dreaptă credinţă. (…)

  Ca demers teoretic, ştiinţa nu este interesată să ofere o explicaţie asupra situaţiei unor persoane individuale, ci mai degrabă să ofere explicaţii generale, empirice şi discursive. Ea se concentrează asupra regularităţilor generale. Creştinismul ortodox, pe de altă parte, trăieşte înăuntrul unei lumi personalizate a excepţionalului. În această lume, excepţii repetate de la regulă sau violări ale legilor naturii se pot petrece: icoane care plâng, moaşte purtătoare de mir, părinţi şi maici duhovniceşti făcătoare de minuni. Evenimentul Învierii lui Hristos este central pentru creştinismul ortodox, pentru a nu mai vorbi despre Naşterea feciorelnică. Nu mi se pare că este o povară prea mare adăugată credinţei povestea “incredibilă” a lui Adam şi Eva care, fiind plăsmuiţi în rai, s-au regăsit ca o pereche în hainele de piele ale istoriei biologice undeva, în Africa de nord-est.

  Detalii la: http://en.wikipedia.org/wiki/H._Tristram_Engelhardt,_Jr. sau http://report.rice.edu/sir/faculty.detail?p=13D08B47BC9D8B72

Comentariile sunt închise.