A început mișcarea care va schimba politica românească

Ieri am făcut primul pas pe lungul drum care, sper, va duce la resetarea vieții noastre politice.

Congresul mișcării politice ”România Mare în Europa”, desfășurat duminică, începînd cu ora 13.00, la Sala Dalles din București, înseamnă începutul construcției unui vehicul politic care va schimba paradigma scenei politice românești. Vom face trecerea de la politica lui ”Nu” și a lui ”Contra” la cea a lui ”Da”și a lui ”Pentru”.

Noi nu sîntem țintiți împotriva a ceva sau a cuiva, chiar dacă ne-am săturat de ce se cheamă astăzi ”clasa politică” și de isprăvile ei, care ne-au adus la dezastru.

Noi sîntem pentru anumite valori și pricipii, din care vor izvorî politicile noastre publice.

Noi nu intrăm în lupta politică dintr-o revoltă, ci dintr-o necesitate urgentă.

Dincolo de ce simțim – nedreptatea, umilința, jefuirea, manipularea și toate celelalte la care se dedau politicienii față de cetățenii care îi plătesc -, noi vrem să înlăturăm cauza batjocurei, nu să vînăm, pe alese, făptașii. Ceea ce nu înseamnă că nu vom critica deschis pe cei care merită asta, că nu vom cere pedepsirea celor vinovați, că nu vom încerca să aflăm și să dezvăluim toate mîrșăviile care se petrec din inițiativa sau sub protecția politicienilor și a înalților funcționari de stat, pentru ca electoratul să-i sancționeze. Dar prioritatea noastră este să construim, iar ce ne animă este iubirea de Dumnezeu, de țară, de popor, de libertate.

Toți românii care cred în valorile și principiile pe care ni le-am asumat și vor să se implice în construcția primului partid național-conservator, un partid așteptat de mulți de trei decenii încoace, sînt așteptați în rîndurile acestei mișcări.

Vom face primul partid pe principiul meritocratic și prin democrație directă. Primul care își propune clar și din start să apere viața (vă mai aduceți aminte de cele 50 de măsuri legislative ale Coaliției pentru Familie?). Primul care are ca proiect major unirea între granițele aceluiași stat a teritoriilor românești istorice. Primul care vrea să creeze condițiile favorabile întoarcerii acasă a românilor aflați în exil economic.
Vă îndemn să vă alăturați acestei mișcări, în care m-am angajat și eu.

Redau în continuare crezul nostru, cuprins în patru valori și șapte principii. Iar la final link-ul unde puteți urmări filmul evenimentului.

Cei care doriți să vă implicați, o puteți face înscriindu-vă aici.

 

 

Valori

Credința creștină

Este fundament al civilizației europene și izvor de sănătate morală.

Libertatea și demnitatea persoanei sînt de neconceput în absența legii morale, care este conținută în învățătura de credință.

Credința creștină este pentru noi îndreptar pentru o viață socială mai bună și cale de salvare sufletească.

 

Libertatea

Libertatea este cel mai de preț dar al lui Dumnezeu pentru om și se cuvine apărată și păstrată.

Libertatea de gîndire, de credință, de exprimare, de asociere, de mișcare, de inițiativă, libertatea economică sînt esențiale într-o democrație.

 

Familia

Familia este baza oricărei societăți sănătoase. De aceea, este vital ca societatea să stimuleze constituirea de familii, să sprijine și să apere familia.

Membrii unei familii au o legătură de sînge, dar şi una de ordin spiritual, integrată în unitatea complexă a neamului.

 

Națiunea

Naţiunea, naţionalitatea, naţionalul ţin de o realitate obiectivă, de un dat al firii.

Iubirea de neam este firească și se exprimă prin păzirea şi afirmarea creatoare a fiinţei şi geniului naţional, precum şi printr-un efort conştient de armonizare cu celelalte neamuri, în concertul universal al omenirii.

Națiunea este comunitatea tuturor celor care au o limbă, o cultură și o istorie comună, indiferent că se regăsesc între granițele aceluiași stat sau nu.

Idealul național este reunificarea tuturor teritoriilor care aparțin comunităților românești istorice.

 

 

Principii

Principiul unionist

Înțelegem să acționăm numai în unitate, căutînd armonia și eficiența în slujirea binelui comun, în răspărul tuturor slăbiciunilor personale și provocărilor comunitare de care, fără îndoială, nu vom fi scutiți.

Numai uniți, într-o frăție deplină, putem face din nou România Mare – atît în sens geografic, ca stat în granițele din timpul Regelui Ferdinand I, cît și în sens geopolitic, de forță respectată în Europa și în lume.

Unirea face puterea!

 

Principiul personalist

Persoana este unică, dar își afirmă unicitatea doar în relație cu alte persoane, structura firii umane fiind prin excelență una a comuniunii.

Comuniunea este împărtășire, opusă masificării (reducerii la un numitor comun, la un număr) și, în egală măsură, individualismului.

Viața – încă din momentul conceperii –, libertatea și demnitatea oricărei persoane sînt sacrosante.

 

Principiul proprietății private

Proprietatea privată este o condiție esențială a libertății persoanei. A fi stăpîn peste o casă, o bucată de pămînt, o întreprindere te pune în postura de a putea alege și, implicit, de a-ți asuma responsabilități. De aceea, proprietatea este inalienabilă. A încălca sau răpi proprietatea cuiva este o crimă.

 

Principiul recursului la tradiție

Tradiția este moștenirea spirituală vie și creatoare a unui popor. Altfel spus, tradiția nu este obiect de muzeu sau prilej de idolatrie, ci acumulare de experiențe, îndreptar de viață și instrument de acțiune în prezent.

 

Principiul raportării la realitatea specifică

Pentru a fi în folosul persoanei și al comunității, orice act politic este condiționat de raportarea lui corectă la realitatea specifică. Realismul este propriu creștinului și omului de dreapta, în contra ingineriei sociale – de factură stîngistă –, care ignoră realitatea și imaginează utopii, inevitabil distructive.

 

Principiul meritocratic

Meritocrația înseamnă accesul la poziții sociale și de prestigiu pe baza meritelor personale. Inteligența, competența, calitățile morale și efortul depus pentru scopurile comune sînt cele în virtutea cărora membrii mișcării noastre vor căpăta responsabilități în organizație și funcții și demnități în stat.

 

Principiul spiritului de sacrificiu

Capacitatea de dăruire a unei persoane dă măsura dragostei sale. Cu cît jertfești mai mult pentru altul, pentru un crez, pentru binele comun, cu atît dovedești o iubire mai mare. Fără sacrificii nu se construiește nimic durabil. Iar fără dragoste, nu există spirit de sacrificiu.

 

Claudiu Târziu

About Claudiu Târziu

Jurnalist, scriitor şi editor; cea mai recentă carte publicată: ”Rostul generației noastre. O perspectivă conservatoare asupra României postcomuniste” (Ed. Rost, București, 2019)

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Un comentariu la „A început mișcarea care va schimba politica românească”

Comentariile sunt închise.