Liber la propaganda ideologiei de gen în școli. Inspectoratele și şcolile vor avea experţi de gen, programele școlare vor fi modificate în funcție de perspectiva de gen (proiect)

Potrivit angajamentelor luate la nivel european, Guvernul României a finalizat Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027.

Proiectul a fost lansat în dezbatere publică în 9 martie, de către Ministerul Muncii, termenul limită pentru transmiterea propunerilor și opiniilor despre strategie fiind joi, 18 martie 2021.

Strategia vizează trei domenii, respectiv Educație, Sănătate și Muncă, după cum anunță Economica.net.

În ceea ce privește Educația, potrivit sursei citate, între altele, strategia vizează angajarea/desemnarea unui expert de gen la nivelul inspectoratelor școlare și/sau a unităților școlare, care va organiza periodic sesiuni de informare și exerciții interactive cu elevii, părinții și cadrele didactice, cu scopul de a promova „egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați”.

Totodată, în programele școlare vor fi introduse noțiuni legate de egalitatea de gen, prin:

-publicarea în Monitorul Oficial a unui Ordin al ministrului educației și cercetării privind includerea în curriculumul școlar a unor noțiuni legate de egalitatea de gen;

-modificarea programelor (pentru fiecare disciplină din ariile curriculare „Consiliere și orientare” și „Om și societate”, la nivel gimnazial și liceal) printr-o analiză curriculară din perspectiva de gen, pentru disciplinele vizate;

-includerea în activitățile extracurriculare din învățământul preuniversitar a unor programe care să promoveze egalitatea de gen în cadrul „Săptămânii Altfel”;

Deasemenea, se are în vedere angajarea/desemnarea unui expert de gen la nivelul inspectoratelor școlare și/sau a unităților școlare, care va organiza periodic sesiuni de informare și exerciții interactive cu elevii, părinții și cadrele didactice, cu scopul de a promova egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Organizarea unor campanii naţionale despre:
– stereotipurile de gen, care vizează general, în special părinții, reprezentanții legali și îngrijitorii.
– respectarea dreptului la tratament egal pentru persoane supuse discriminărilor multiple (dizabilitate, etnie, status socioeconomic, migrație, orientare sexuală și religie), adresată elevilor și studenților.

Proiectul privind Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați este disponibil aici.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost