Inițiativă AUR. Achizițiile din sectorul sanitar făcute în pandemie, anchetate de o Comisie specială a Parlamentului

Achizițiile publice în sectorul sanitar realizate în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României, de către Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică și alte instituții din subordinea Ministerului Sănătății vor fi anchetate de o Comisie specială înființată la nivelul Camerei Deputaților.

Propunerea a fost făcută de AUR și a fost votată, miercuri, în plenul Camerei Deputaților. Propunerea a fost votată de toate partidele, cu excepția PNL și UDMR.

„Comisia de anchetă va avea drept obiective investigarea potențialelor situații incompatibile cu legislația în vigoare, a eventualelor abuzuri comise de factorii de decizie, a suspiciunilor rezonabile care au circulat în mass-media încă de la debutul stării de urgență, în martie anul trecut.

Rolul Comisiei de anchetă va fi de a stabili responsabilitățile referitoare la comiterea de abuzuri și fapte care au excedat cadrul legal, dar și rolul pe care lau avut anumiți decidenți la nivel guvernamental sau în alte instituții aflate în subordinea ministerelor în punerea în aplicare a procedurilor de achiziție publică cu încălcarea dispozițiilor legale”, se menționează în document.

Obiectivele Comisiei de anchetă sunt următoarele:

  • analiza activității autorităților și instituțiilor publice anterior menționate, începând cu perioada imediat anterioară decretării stării de urgență pe teritoriul României și până la momentul înființării Comisiei de anchetă, inclusiv în ceea ce privește situația stocurilor de bunuri necesare preîntâmpinării ori mitigării efectelor generate de pandemia de COVID19, având în vedere și contextul global de la momentul analizat;
  • investigarea modalității în care s-au desfășurat procedurile de achiziție publică, prin analizarea etapelor parcurse în procesul de achiziție publică, în vederea identificării potențialelor situații incompatibile cu legislația în vigoare;
  • investigarea respectării principiilor de natură juridică și etică ce constituie temeiul procedurilor de achiziție publică, respective principiile legalității, transparenței, competitivității și a tratamentului egal, de către autoritățile și instituțiile publice anterior menționate;
  • investigarea eventualelor abuzuri comise de factorii de decizie, cu ignorarea prevederilor legale în vigoare și/sau cu ignorarea principiilor bunei administrări și bunei guvernări;
  • identificarea decidenților implicați și stabilirea rolului acestora în încheierea actelor și săvârșirea faptelor care sunt considerate de Comisia de anchetă ca fiind abuzive;
  • analizarea informațiilor care au circulat în mass-media și care dezvăluie activități ale autorităților și instituțiilor publice anterior menționate, sau persoane din cadrul acestora, cu potențial caracter nelegal ori contrar principiilor bunei administrări și guvernări, în vederea confirmării ori infirmării acestor informatii;
  • constatarea și investigarea oricăror alte fapte care sunt apreciate ca fiind conexe cu celelalte acte și fapte cercetate;
  • stabilirea măsurilor care se impun a fi luate pentru remedierea problemelor investigate, respectiv pentru atragerea răspunderii persoanelor responsabile de săvârșirea unor fapte apreciate ca având caracter nelegal.

Comisia de anchetă va fi formată din 15 membri și va fi condusă de un birou, compus din: președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost