Senatorul Ionuț Neagu (AUR), interpelare parlamentară pe tema înlăturării statuii lui Avram Iancu din centrul istoric al orașului Turda

Senatorul Ionuț Neagu (AUR) i-a transmis ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, o întrebare parlamentară pe tema înlăturării statuii lui Avram Iancu din centrul istoric al orașului Turda.

Redăm integral documentul transmis de senatorul Ionuț Neagu:

„Primăria municipiului Turda, sub pretextul modernizării centrului istoric al orașului, a decis înlăturarea din centrul istoric al orașului a statuii lui Avram Iancu, Erou al Națiunii Române. Demontarea și înlăturarea statuii s-a produs în data de 28 septembrie 2022, trezind un val de revoltă și proteste în întreaga țară. Precizăm că primăria Turda nu a procedat la niciun fel de consultări publice și a neglijat multiplele proteste ale locuitorilor și mediului asociativ românesc în legătură cu această decizie controversată, susceptibilă de ilegalitate și care, în opinia noastră, constituie în sine o impietate și un gest antinațional.

Primăria și Consiliul Local Turda că nu au realizat consultarea publică pe acest proiect și nici nu au adus la cunoștința opiniei publice, nici a autorului statuii, sculptorul Ilarion Voinea și nici a Societății Avram Iancu din România, în calitate de coproprietari ai monumentului, intenția de relocare a statuii din amplasamentul legal hotărât și autorizat în anul 1998.

Anterior, Societarea cultural-patriotică ”Avram Iancu” din România a formulat un protest oficial, în care a subliniat, între altele, că:

– prin scoaterea statuii lui Avram Iancu din piața centrală a orașului și mutarea ei în piațeta din capătul străzii Avram Iancu se realizează o mare impietate față de memoria eroului național;

– se golește de orice semn de românism piața centrală a orașului și aceasta devine o piață dominată de clădirea bisericii reformate și clădirile retrocedate cultelor;

– după sute de ani în care românii nu au avut acces în orașul Turda, însemnele identitare ale comunității românești a orașului vor fi scoase a doua oară din centrul orașului;

– golită de statui piața centrală a orașului va fi seacă, fără viață și fără un monument reprezentativ pentru populația românească a orașului, de la Marea Unire până astăzi;

– spațiul generos al pietei si viitoarei zone pietonale oferă posibilitatea de a păstra statuia lui Avram Iancu pe actuala locație și de a amplasa în piață și statuia sfântului mitropolit Andrei Saguna, pentru a înfrumuseța centrul orașului și a-l îmbogăți cu elementele de identitate națională.

În consecință, membrii Biroului Executiv Național al Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu din România au decis să facă toate demersurile necesare pentru a impiedica mutarea statuii lui Avram Iancu din piața centrală a municipiului Turda, în anul în care comemorăm 150 de ani de la moartea eroului.

Filiala Turda a societății cultural-patriotice ”Avram Iancu” a solicitat primăriei explicații, însă primarul Cristian Octavian Matei nu a răspuns.

În ziua de duminică, 10 iulie 2022, în municipiul Turda au avut loc manifestații de protest contra deciziei primăriei de a înlătura din centrul istoric al orașului statuia lui Avram Iancu.

Potrivit mai multor informații de presă, primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, ar fi luat decizia de demontare și înlăturare a statuii lui Avram Iancu fără respectarea prevederilor legale pentru asemenea situații.

Amintim în context că, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 120/2006, amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucărilor de construcție, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, respectiv de Comisiile zonale pentru monumentele de for public.

De asemenea, conform alin. (1), art. 10 a aceleiași legi, autoritățile administrației publice au obligația să asigure protejarea și punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor, iar conform alin. (2), art. 10 al Legii nr. 120/2006 distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sancționează potrivit prevederilor Codului Penal.

Până în prezent, opinia publică din municipiul Turda și cea națională nu au fost informate, în conformitate cu principiul transparenței, asupra existenței unui aviz al Ministerului Culturii sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia, precum și asupra existenței unei analize realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public privind demontarea și înlăturarea de pe ampasamentul său a statuii eroului național Avram Iancu din municipiul Turda.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Un punct de vedere al Ministerului Culturii asupra deciziei primăriei municipiului Turda privind înlăturarea de pe amplasamentul său din centrul istoric al orașului a statuii lui Avram Iancu, Erou al Națiunii Române.
  2. Dacă Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia au avizat demontarea și înlăturarea de pe amplasamentul său din centrul istoric al orașului a statuii lui Avram Iancu. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să ne transmiteți, în copie, acest aviz.
  3. Dacă există sau nu o analiză realizată de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public privind demontarea și înlăturarea de pe amplasamentul său a statuii lui Avram Iancu din municipiul Turda. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să ne transmiteți, în copie, această analiză.
  4. În cazul unor răspunsuri negative la punctele 2 și 3, care au fost și care vor fi deciziile și acțiunile Ministerului Culturii și ale serviciilor deconcentrate ale acestuia în legătură cu demontarea și înlăturarea statuii eroului național Avram Iancu din municipiul Turda.

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite.

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris.

Cu respectul cuvenit,

Senator Ionuț NEAGU”

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost