Prelevare de date biometrice și card de cetățenie. Ce prevede proiectul pentru modificarea Legii cetățeniei române, lansat în dezbatere publică

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică, vineri, 2 februarie, un proiect pentru modificarea Legii cetățeniei române.

Proiectul de lege vizează modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum și modificarea și completarea altor acte normative, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiției.

Ca element de noutate, proiectul prevede că dovada cetățeniei române se va face și cu cardul de cetățenie română. Totodată, la depunerea cererii privind acordarea cetățeniei române vor fi prelevate date date biometrice de la solicitant.

Ce prevede proiectul de lege:

13.După articolul 131 se introduce un nou articol, art. 132, cu următorul cuprins:

„Art. 132

(1) La depunerea cererii de acordare sau redobândire a cetățeniei române sunt prelevate datele biometrice ale solicitantului.

(2)  Datele biometrice prelevate în condiţiile alin. (1) sunt:

a) imaginea facială;

b) impresiunea digitală a două degete.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi:

a) copilului care a împlinit vârsta de 14 ani la data depunerii cererii, pentru care părinții ori, după caz, părintele solicită acordarea sau redobândirea cetățeniei române;

b) celor care au formulat cereri de acordare a cetăţeniei întemeiate pe dispoziţiile art. 82.

(4) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) se prelevează după cum urmează:

a) la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie sau, după caz, al birourilor teritoriale ale acesteia, în cazul cererilor întemeiate pe dispoziţiile art. 8, art. 82 şi art. 13 alin. (4), precum şi în toate situațiile în care, prin cererea formulată, petentul solicită stabilirea domiciliului în România;

b) la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, în cazul cererilor formulate potrivit art. 13 alin. (3).

(5) Datele biometrice colectate în condițiile prevăzute de prezenta lege sunt folosite numai pentru a verifica:

a) identitatea solicitantului, cu ocazia depunerii jurământului de credinţă;

b) identitatea copilului care împlinise vârsta de 14 ani la data depunerii cererii, cu ocazia depunerii jurământului de credinţă de către părinţi ori de către părintele solicitant;

c) identitatea titularului cardului de cetăţenie română pe baza elementelor comparabile direct disponibile atunci când cardul trebuie, potrivit legii, prezentat.

De asemenea, persoana care dorește să obțină cetățenie română trebuie să dovedească atașamentul față de valorile supreme ale statului român.

6.Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 81

(1) Cetățenia română se poate acorda, la cerere, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin care, prin activităţi desfăşurate în mod regulat pe o perioadă de cel puţin 3 ani înainte de data cererii, a contribuit în mod deosebit la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești, dacă îndeplineşte în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) – g).

(2) Contribuția la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești se dovedeşte de către solicitant prin:

a) activități prin care se asigură promovarea imaginii României în străinătate sau a drepturilor românilor din străinătate ori care au drept scop susținerea mediului asociativ românesc din străinătate;

b) activitatea didactică și științifică de promovare a limbii și culturii române sau activitatea publicistică în limba română;

c) activităţi prin care se asigură menţinerea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din străinătate.”

Proiectul de lege este disponibil aici.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail [email protected].

 

 

Raluca Oanță

About Raluca Oanță

Jurnalist cu peste 10 ani de experiență. A lucrat în presa scrisă și în televiziune. A absolvit Facultatea de Sociologie din cadrul Universității București; ulterior, a urmat un master de Antropologie și Dezvoltare Comunitară.

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost