Cum s-a sărbătorit Centenarul nașterii lui Avram Iancu, în 1924: N-a fost localitate românească unde să nu se fi rostit cu toată pietatea, la slujba bisericească, numele eroului

Crescută în acest cult al lui Avram Iancu, generația de iluștri transilvăneni care a înfăptuit Marea Unire de la 1 decembrie 1918 s-a implicat în omagierea lui Avram Iancu în anul 1924, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea sa, notează prof. dr. Dorin Stănescu într-un articol publicat de Ziarul Lumina.

Atunci a fost și momentul în care, în România întregită, imaginea lui Avram Iancu a fost puternic proiectată în conștiința tuturor românilor. Ulterior, cărțile de istorie au întipărit și mai temeinic chipul eroul anului 1848 din spațiul transilvan în cultura istorică a tinerelor generații.

„Amprenta aceasta puternică a lui 1848 sădită în mentalul românilor transilvăneni a fost mereu secondată de un veritabil cult pentru Avram Iancu, iar la sfârșitul secolului al XIX-lea, adeseori, în casele moților pe lângă icoane la loc de cinste se afla și portretul eroului revoluției românești din 1848. Acest fapt dovedea justețea cuvintelor scrise de George Barițiu în Gazeta de Transilvania după moartea eroului: „Avram Iancu (…) va vieţui în memoria noastră şi a tuturor generaţiunilor câte ne vor succeda nouă, până când istoria omenirei va mai avea să consemne câte ceva din viaţa naţiunii daco-româneşti”, subliniază prof. dr. Dorin Stănescu.

Serbările Centenarului nașterii lui Avram Iancu, 28 august – 2 septembrie 1924

„Privind comparativ la amploarea ceremoniilor, la dimensiunile participării populare și ale reprezentării politice, putem afirma că sărbătoarea Centenarului lui Avram Iancu aproape a egalat-o pe cea a Încoronării Suveranilor României Mari de la 15 octombrie 1922. Același centenar a reprezentat și momentul declanșator, în spațiul transilvan, a unor inițiative cetățenești de ridicare de statui ale lui Avram Iancu, dar și ale tribunilor săi. Trebuie spus că înainte de război mai existaseră astfel de tentative de ridicare a unor monumente pentru Avram Iancu, dar opoziția surdă a auto­ri­tăților maghiare a împiedicat acest lucru. Abia după Marea Unire, cu ocazia acestui centenar al nașterii lui Avram Iancu a fost realizat și primul bust al acestuia.

Din păcate, istoria nu a reținut data de naștere exactă – ziua și luna – a lui Avram Iancu și chiar acesta, atunci când a vorbit despre nașterea lui, s-a exprimat că s-a născut „la vremea cireșelor” și de aceea, neavând o zi anume autoritățile, împreună cu un alt organizator și participant entuziast – Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), au convenit ca sărbătorirea acestuia să se realizeze în intervalul 31 august – 2 septembrie 1924, iar în prealabil au mai fost inițiate o serie de evenimente, începând cu 28 august. Presa timpului a consemnat că pregătirile au început din primele luni ale verii. În august, la Țebea, spre exemplu, au fost aduse osemintele unora dintre cei care luptaseră alături de Avram Iancu, iar cimitirul modest în care ­acesta se odihnea a fost transformat într-unul de onoare al eroilor”, explică prof. dr. Dorin Stănescu.

Pomenirea lui s-a făcut în toate bisericile din România. Crăișorul munților, erou național

Revista Transilvania nr. 8-9 din 1924 a relatat despre începutul momentului de marcare a Centenarului nașterii lui Avram Iancu: „Serbările pentru comemorarea lui Avram Iancu s-au început în ziua de Sfânta Maria, Adormirea Maicei Domnului în 28 august 1924. În toate bisericile ortodoxe și unite române din întreaga Românie s-a oficiat un parastas pentru odihna sufletului lui Avram Iancu. N-a fost localitate românească unde să nu se fi rostit cu toată pietatea, la slujba bisericească, numele eroului”.

„Importanța evenimentului de marcare a Centenarului nașterii lui Avram Iancu a fost una aparte, iar elita politică și culturală a țării a participat cu însuflețire la ceremonialurile organizate în Transilvania. Din București s-a format un tren special pentru înalții invitați – membri ai Guvernului, Parlamentului, înalții prelați și, nu în ultimul rând, suveranii ­României. Trenul a plecat pe 30 august și a ajuns la Baia de Criș pe 31 august, la ora 7:00 dimi­neața. Aici, la Baia de Criș, a avut loc și primul eveniment, anume acela al dezvelirii bustului lui Avram Iancu și a unei plăci comemorative așezate pe ­casa unde a murit Avram Iancu. Al doilea eveniment și cel mai important s-a desfășurat la Țebea, începând cu ora 10:00, în prezența Regelui Ferdinand, Reginei ­Maria, primului-ministru Ion I. C. Brătianu și a membrilor ­Guvernului”, precizează prof. dr. Dorin Stănescu.

„Apa trece, pietrele rămân”. Avram Iancu nu va muri niciodată

În epocă, ceremoniile au avut un mare ecou în sufletele românilor, de asemenea a impresionat și discursul Regelui Ferdinand, discurs rostit la Câmpeni și din care redăm câteva idei cu care încheiem acest scurt episod al istoriei noastre:

„Am venit împreună cu familia mea spre a ne închina împrejurul legendarului gorun al lui Horia la mormântul lui Avram Iancu, marele luptător pentru drepturile naţionale. Mi-a fost dat mie, întâiul Rege al României întregite, să viu aici să consfinţesc încheierea unui lung şi dureros proces istoric, în care era vorba de revendicarea celor mai elementare drepturi de viaţă naţională şi de unitatea sufletească a celui mai vechiu şi mai numeros popor din ţara aceasta. Avram Iancu, închisa-i ochii rătăcitori pe drumuri singur numai cu fluerul tău, cu sufletul întunecat şi nemângâiat pentru că-ţi vedeai zădărnicită ținta luptelor tale! Şi totuşi jertfa voastră era sfântă, căci dreptatea s-a făcut, îndeplinin­du-se înţeleaptă vorbă a poporului: «Apa trece, pietrele rămân». Credinţa în suflete, răbdarea în muncă şi cinstea în viaţă au adus această biruinţă a voastră, iubit popor al Munţilor Apuseni. La Câmpeni păstraţi cu sfinţenie aceste frumoase virtuţi. Ştiu câte greutăţi aţi îndurat şi de aceea dragostea şi grijea Mea părintească pentru îmbunătăţirea vieţii voastre materiale şi culturale este pe deplin asigurată. Precum la Putna lui Ştefan cel Mare am făcut călduros apel către toţi fiii ţării ca mână în mână să desăvârşim organizarea şi întărirea statului în România întregită – tot aşa în faţa umbrelor acestor eroi naţionali ai Munţilor Apuseni şi ai întregului românism, mă îndreptez cu dragoste şi stăruitor către toţi – îndemnându-i să se gândească mereu la greaua răspundere ce apasă asupra generaţiei noastre şi la datoria imperioasă ce avem de a fi cinstitori şi credincioşi marilor jertfe ce s-au făcut în luptele din trecut şi zilele noastre pentru dobândirea drepturilor naţionale. În acest fel vom păşi cu toţii într-o sfântă unire la marea muncă pentru îndeplinirea destinelor țării după dorinţele întregei suflări româneşti. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”.

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost