Statele membre, OBLIGATE să transpună la nivel național Pactul UE privind migrația, până la sfârșitul acestui an. Comisia Europeană a anunțat un plan comun cu 10 măsuri

Termenul de doi ani stabilit pentru implementarea Pactului privind migrația devine tot mai strâns, Comisia Europeană anunțând, miercuri, 10 măsuri pe care statele membre sunt obligate să le adopte până la sfârșitul acestui an.

Reamintim că Pactul UE privind azilul și migrația a fost aprobat, recent, de Consiliul Uniunii Europene, după cum a relatat RostOnline.

Acum, imediat după ce alegerile europene s-au terminat, CE a adoptat un Plan comun de punere în aplicare a Pactului privind migrația și azilul, obligatoriu pentru toate statele membre, anunță Reprezentanța CE.

Planul comun de punere în aplicare prevede un model pentru planurile naționale de punere în aplicare care trebuie adoptate de statele membre până la sfârșitul acestui an.

Iată cele 10 măsuri prevăzute de planul adoptat, miercuri, de CE:

1.Un sistem comun de informații privind migrația și azilul (Eurodac). Dezvoltarea și punerea în funcțiune în timp util a sistemului Eurodac reformat reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru punerea în aplicare a tuturor celorlalte elemente ale pactului.

2.Un nou sistem de gestionare a migrației la frontierele externe ale UE. Instituirea unor proceduri rapide, eficiente și raționalizate de azil și returnare, precum și a unor garanții solide.

3.Asigurarea unor standarde de primire adecvate pentru solicitanți în funcție de nevoile lor, acces mai rapid la piața muncii, asistență medicală, îmbunătățirea condițiilor de primire

4.Proceduri de azil echitabile, eficiente și convergente. Regulamentul privind procedura de azil și Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională simplifică procesul de evaluare și de luare a deciziilor cu privire la cererile individuale de azil în întreaga Europă și consolidează garanțiile, drepturile și garanțiile pentru solicitanții și beneficiarii de protecție internațională.

5.Proceduri de returnare eficiente și echitabile.

6.Un sistem echitabil și efficient. Punerea în aplicare a noilor norme în materie de responsabilitate: prin stabilirea unei repartizări eficace și stabile a responsabilității în întreaga Uniune și prin reducerea stimulentelor pentru deplasările secundare.

7,Asigurarea funcționării solidarității. Este nevoie de un mecanism de solidaritate permanent, obligatoriu din punct de vedere juridic, dar flexibil, pentru a se asigura că niciun stat membru nu este lăsat singur atunci când se află sub presiune.

8.Pregătirea, planificarea pentru situații de urgență și răspunsul în situații de criză. Contribuția la consolidarea rezilienței la evoluția situațiilor de migrație, precum și la reducerea riscurilor de situații de criză.

9.Noi garanții pentru solicitanții de azil și persoanele vulnerabile. Monitorizare sporită a drepturilor fundamentale, prin asigurarea unor proceduri eficace, protejând în același timp demnitatea umană și un drept real și efectiv la azil, inclusiv pentru persoanele cele mai vulnerabile, cum ar fi copiii.

10.Relocare, incluziune și integrare:intensificarea eforturilor în aceste domenii: Eforturile statelor membre pentru integrarea și incluziunea migranților rămân indispensabile pentru succesul politicii în materie de migrație și azil.

Pe același subiect:

Pactul UE privind migrația și azilul, la un pas de votul final în Parlamentul European

Unanimitate în UE privind reforma în domeniul migrației. Solidaritate OBLIGATORIE între statele membre, în anumite situații, pentru preluarea migranților

 

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost