Sub semnul “Rugului Aprins”

rugul aprins

Salut această iniţiativă a Patriarhiei Române şi a Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu părerea de rău că nu voi putea fi de faţă (nu ca editor al lui Sandu Tudor, ci doar ca smerit spectator), în perioada respectivă întîmplîndu-se să mă aflu în Sfîntul Munte Athos. Mă încearcă doar o oarecare nedumerire de ce de la omagierea oficială de către mărimile din Deal a fost exclus vrednicul de pomenire părinte Adrian Făgeţeanu (şi el membru însemnat al grupării spirituale a «Rugului Aprins»), de la a cărui naştere se împlinesc pe 16 noiembrie (deci cu numai o zi mai devreme) o sută de ani, ca şi de la naşterea (două zile mai tîrziu) a vrednicului de pomenire părinte Sofian Boghiu… Probabil că sînt centenare şi centenare, marii duhovnici şi pătimitori ai veacului fiind egali doar în faţa lui Dumnezeu, nu şi în faţa vlădicilor în funcţiune (care au «fericitele» şi «înaltele» lor criterii, pe care nu-i de nasul nostru să le iscodim)…

Sîmbătă, 17 noiembrie, este ziua dedicată lui Sandu Tudor – ieroschimonahul Daniil de la Rarău (mort în închisoarea comunistă de la Aiud) – şi martirilor «Rugului Aprins», cu slujbă de pomenire, cuvînt patriarhal de deschidere şi expoziţie foto-documentară. Vor lua cuvîntul, printre alţii, părintele Nicolae Bordaşiu (fost deţinut politic), istoricul Adrian Nicolae Petcu («Rugul Aprins» în documentele CNSAS), arhimandritul Policarp Chiţulescu (Despre manuscrisele şi biblioteca lui Sandu Tudor), fostul stareţ al Antimului (arhim. Mihail Stanciu) şi stareţul actual (protos. Vicenţiu Oboroceanu).

Duminică, 18 noiembrie, este ziua dedicată lui Sofian Boghiu – membru al «Rugului Aprins», duhovnic de seamă şi pictor bisericesc –, cu evocări ale celor care l-au cunoscut şi au ucenicit pe lîngă el, dar şi cu proiecţii din arhiva video. După Liturghia Arhierească, de la ora 14.30, deschiderea o va face tot P. F. Daniel, apoi vor lua cuvîntul, printre alţii, cîţiva arhierei (Î.P.S. Teofan, Î.P.S. Casian, P. S. Ciprian), arhim. Timotei Aioanei, pr. prof. Constantin Coman, dar şi ucenici întru pictură ca stavrofora Mihaela şi Ovidiu Preutescu.

icoana sfintii inchisorilor

 Icoană cu «sfinţii închisorilor» (în mijloc: Daniil Sandu Tudor)

Prin rolul avut în cadrul «Rugului Aprins» de la Antim, dar şi prin dimensiunea martirică a destinului său, se detaşează în conştiinţa posterităţii Daniil Sandu Tudor (1896-1962), despre a cărui eventuală canonizare s-a vorbit în repetate rînduri şi care este acum pentru prima oară cu adevărat «băgat în seamă» de oficialităţile bisericeşti (chiar dacă, simptomatic, cu ignorarea indignă a tot ce s-a făcut pentru memoria lui de către laicatul ortodox: Fundaţia şi Editura ANASTASIA, Asociaţia şi Editura CHRISTIANA, Asociaţia şi Revista ROST etc.).

Celor interesaţi nu doar de evocările festiviste (şi tîrzii ca… prunele olteneşti), ci de opera mărturisitoare rămasă de la poetul-monah, le pun la îndemînă listele bibliografice de mai jos, cu convingerea că reverenţa faţă de acesta se concretizează înainte de toate prin lectura efectivă a scrierilor sale (acatiste, poeme, glose, însemnări, epistole), atîtea cîte au fost editate pînă azi.
Nu pot să închei fără a deplînge încă o dată schizofrenia culturii ortodoxe din România postcomunistă, în care Biserica face abstracţie de laicat, laicii credincioşi se ceartă între ei, iar noile generaţii sînt tot mai înstrăinate atît de valorile religioase, cît şi de valorile culturale ale Ortodoxiei. Lecţia «Rugului Aprins» – deopotrivă paideică, mistică şi eroică – rămîne departe de a fi fost învăţată şi valorificată pînă la capăt, într-o posteritate despre care se iscă tot mai serios întrebarea dacă-şi mai merită tradiţiile, martirii şi umbra pe care o face pămîntului…
(R. C.) 

prima editie acatiste

Prima ediţie integrală a Acatistelor lui Daniil Sandu Tudor (coperta 1)

SCRIERILE LUI DANIIL SANDU TUDOR APĂRUTE LA EDITURA CHRISTIANA

• Ieroschimonahul Daniil Tudor(Sandu Tudor), Scrieri 1: Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu. Cartea Muntelui Sfânt. Marea noapte de aur a Maicii Domnului. Apocalipsa lui Ioan (Argument de Predoslovie). Am auzit cântecul Păsării Unice (Gânduri din singurătate), ed. Alexandru Dimcea, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999.

• Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri, Imn-Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, Acatistul Preacuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou Boarul din Basarabov, Acatistul Sfântului Sfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, ed. Al. Dimcea, Ed. Christiana, Bucureşti, Ed. Christiana, 1999.

• Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău(Sandu Tudor), Caiete 1: Dumnezeu-Dragoste, ed. Al. Dimcea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2000 (ed. a II-a, revăzută şi adăugită: 2003). 

• Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete 2: Sfinţita Rugăciune, ed. Al. Dimcea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2000 (ed. a II-a, revăzută şi adăugită: 2008). 

• Preacuviosul Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete 3: Taina Sfintei Cruci, ed. Al. Dimcea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2001. 

• Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete 4: Ce e omul?, ed. Al. Dimcea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003 (cu o postfaţă de Răzvan Codrescu). 

• Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, cu fotocopia manuscrisului definitiv şi comentariile autorului, ed. Gabriela Moldoveanu, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004. 

• Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Acatiste, prima ediţie integrală, îngrijită de Al. Dimcea şi Gabriela Moldoveanu, Ed. Christiana, Bucureşti, 2009.

prima editie acatiste coperta 4

Prima ediţie integrală a Acatistelor lui Daniil Sandu Tudor (coperta 4)

ALTE EDIŢII ALE SCRIERILOR LUI DANIIL SANDU TUDOR 

• Sandu Tudor, Comornic [versuri], Bucureşti, 1925.

• Sandu Tudor, Acatistul Preacuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou Boarul, din Basarabov, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1942.

• Sandu Tudor, Imn-Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, Fundaţia Culturală Română, Madrid, 1987.

• Daniil Sandu Tudor, Acatiste: Imn-Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Preasfinţitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, [ed. Dora Mezdrea], Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997 (cu un cuvânt înainte de Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania).

• Daniil Sandu Tudor, Taina Rugului Aprins. Scrieri şi documente inedite, ed. Gheorghe Vasilescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999 (cu trei cuvinte mărturisitoare de Alexandru Mironescu, Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhim. Sofian Boghiu)

Învăţături duhovniceşti. Comentariu la Imnul Acatist al Rugului Aprins al Maicii Domnului. Viaţa Ieroschimonahului Daniil Tudor, ed. Ierodiac. Cleopa Paraschiv, Editura Panaghia-Sf. Mănăstire Rarău, f. a. [2001?].

prima monografie daniil sandu

Prima monografie închinată lui Daniil Sandu Tudor (coperta 1)

CÎTEVA REFERINŢE BIBLIOGRAFICE LA DANIIL (SANDU TUDOR) ŞI LA GRUPAREA «RUGULUI APRINS»

Alexandru [«Codin»] Mironescu. Centenarul naşterii: 1903-2003, ed. Ileana Mironescu Sandu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

• Bălan Mihailovici, Aurelia, «Cuvânt înainte» la Stareţul Daniil Sandu Tudor, Ed. Panaghia, Vatra Dornei, 2007.

• Braga, Roman, «Rugul Aprins», în Lumină lină [Chelsea-Michigan, U.S.A.], nr. 1-2/1991, pp. 117-129.

Cuviosul Ioan cel Străin. Din arhiva Rugului Aprins, ed. Gheorghe Vasilescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999 (cu o postfaţă de Arhim. Sofian Boghiu).

• Enache. George, «Daniil Sandu Tudor. Pagini din dosarul de anchetă 113668», în CNSAS, Arhivele Securităţii, vol. 1, Ed. Pro Historia, Bucureşti, 2002.

• Enache, George, «DANIIL Sandu Tudor», în Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007, pp. 158-167.

În căutarea rostului pierdut. 20 de călăuze în cultura naţională, ed. Claudiu Târziu, Ed. Timpul, Iaşi, 2007, pp. 115-130.

• Jinga, Constantin, Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005.

• Mironescu, Alexandru, Calea inimii. Eseuri şi dialoguri în duhul Rugului Aprins, ed. Răzvan Codrescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998 (cu un cuvânt înainte de Acad. Virgil Cândea).

• Oprea, Marius, Adevărata călătorie a lui Zahei. V. Voiculescu şi Taina Rugului Aprins, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.

• Paraschiv, Cleopa, Rugul Aprins. Stareţul Daniil de la Rarău, Ed. Panaghia-Sf. Mănăstire Rarău, 2004.

Părintele Adrian Făgeţeanu şi crucea Rugului Aprins. Omagiu la un secol de la naşterea sa, ed. Andrei Dîrlău, Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti, 2012 (cu un cuvânt înainte de Î.P.S. Andrei Andreicuţ).

• Petcu, Adrian Nicolae, «Cum a murit Părintele Daniil [Sandu Tudor]», în Rost, an I, nr. 6, august 2003, pp. 7-8 (număr dedicat lui Daniil Sandu Tudor).

• Plămădeală, Antonie, Rugul Aprins, Sibiu, 2002.

• Popescu. Florentin, Detenţia şi sfârşitul lui V. Voiculescu, Ed. Vestala, Bucureşti, 2000.

• Rădulescu, Mihai, Rugul Aprins, Ed. Ramida, Bucureşti, 2003.

• Rădulescu, Mihai, Sandu Tudor şi Floarea de Foc, Ed. Panaghia, Vatra Dornei, 2008.

• Scrima, André, Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996 (cu o prefaţă de Andrei Pleşu)

• Vasilache, Vasile, «Rugul Aprins: Cercul literar cultural de la Mănăstirea Antim din Bucureşti», în Calendarul «Credinţa» [Detroit, U.S.A.], 1992, pp. 66-71.

prima monografie daniil sandu coperta 4

Prima monografie închinată lui Daniil Sandu Tudor (coperta 4) 

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost