Alegerile locale: Date tehnice

Pentru a putea participa la alegerile locale, un partid trebuie să depună liste în 75 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) diferite (de ex, 74 localităţi şi un judeţ). Nu este obligatoriu ca listele să fie complete; într-un oraş poate exista un singur candidat. Dar la fiecare listă completă se adaugă şi un număr de 25% supleanţi.

Prefectul emite un act în care apare numărul de viitori consilieri locali pentru fiecare localitate. Numărul de locuitori se schimbă de la o campanie la alta; pentru alegerile din 2016 va fi luat în considerare recensământul din 2012.
Numărul de consilieri judeţeni variază între 9 şi 37.
Pentru fiecare candidat partidele politice, trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, Bucureştilor, sectoarelor lui şi localitatilor urbane de rangul I.

Fiecare candidat trebuie să depună la primărie declaraţia de avere, declaraţia de interese şi o declaratie pe proprie răspundere că nu a făcut poliţie politică.

Legea 115/2015, despre alegerile locale, poate fi citită aici.

Cetaţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi. Ca alegători, ei se vor regăsi pe listele electorale complementare.

Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe. Dacă sunt minimum 25% femei pe liste şi, respectiv, aleşi locali, se măreşte şi subvenţia de la bugetul de stat pentru partidul respectiv.

Până cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor, primarii sunt obligati sa puna la dispozitia partidelor politice, la cererea si pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzand alegatorii din respectiva UAT.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral judetean, acesta se completeaza cu un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente, desemnat prin hotarare a acesteia, si cu cate un reprezentant al partidelor politice ori al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una dintre Camere.
Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie sau ai birourilor electorale ale sectiilor de votare candidatii in alegeri, soţii, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv.

Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier.

În campanie, candidatilor li se asigură, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare, pentru a se intalni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, in scoli, universitati, case de cultura, camine culturale si cinematografe si se asigura pe baza de intelegere cu privire la cheltuielile de intretinere.

În campanie, se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură si intoleranta. Legea se referă la formele de discriminare prevăzute în OG nr. 137/2000 (vezi textul complet aici).

În campania electorala sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de defaimare si invrajbire religioasa sau etnica, precum si ofensa publica adusa simbolurilor religioase.

Accesul candidatilor la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si de televiziune numai in masura in care depun liste de candidati în minimum 50% din circumscripţiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intra in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective.
Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antena, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfasurarii campaniei electorale.

În perioada campaniei, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

La numararea voturilor pot participa, ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice care au participat la alegeri si nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare. Acreditarea delegatilor se face de catre birourile electorale la cererea scrisa a conducerilor organizatiilor.

Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral stabileste pragul electoral al circumscriptiei, reprezentand 5% din numarul total al voturilor valabil exprimate. In cazul aliantelor politice sau aliantelor electorale, la pragul de 5% se adauga pentru al doilea membru al aliantei 2%. Pentru aliantele cu cel putin 3 membri, pragul electoral este de 8%.

Repartizarea mandatelor se face avandu-se in vedere numai partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si candidaţii independenţi aliantele electorale care au intrunit pragul electoral.

Alina Ioana Dida

About Alina Ioana Dida

Medic, publicist şi traducător. A tradus "Revoluţia franceză", de Albert Soboul, apărută în 2009 la Editura Prietenii Cărţii (Bucureşti).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost