Patriarhia Română: Propuneri pentru revigorarea satului românesc

Ieri a avut loc conferința clericilor din București și Ilfov, în cadrul căreia Patriarhul Daniel a propus câteva măsuri pentru revigorarea satelor. Ele vizează mai multe domenii:

1. Înfrăţirea parohiilor din mediul urban cu parohii mai sărace din mediul rural, pentru a oferi încurajare şi sprijin material;

2. Organizarea de biblioteci la sate prin donare de cărţi;

3. Acordarea de burse elevilor inteligenţi şi harnici de la sate, pentru a continua şcoala în mediul rural şi apoi eventual în mediul urban;

4. Cumpărarea, renovarea şi dotarea unor case de la sat, care au şi grădină, de către parohii de la oraş, pentru folosirea lor drept case de vacanţe şi pentru a dezvolta activităţi în favoarea satului;

5. Încurajarea şi ajutorarea concretă a sătenilor de a păstra şi cinsti memoria înaintaşilor prin îngrijirea cimitirului, a crucii eroilor, dar şi oferirea de date pentru întocmirea monografiei fiecărui sat românesc de astăzi;

6. Organizarea de tabere de tineret la sate, pentru a desfăşura pelerinaje, activităţi culturale, social-filantropice şi ecologice în mediul rural, în colaborare cu preoţii de la sate şi cu autorităţile locale;

7. Încurajarea tinerilor de a dezvolta proiecte economice atractive în mediul rural, de pildă ferme de familie rentabile (zootehnice, legumicole, pomicole, apicole ş.a.).

Conferința a avut loc sub auspiciile Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari). La întâlnire au participat peste 800 de clerici din protopopiatele din Capitală și din județul Ilfov, inclusiv preoții de caritate (spitale, așezăminte sociale), preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari (MAPN, MAI și Ministerul de Justiție) și preoții slujitori la cimitirele de stat (ACCU).

Din cuvâtul Patriarhului Daniel am reținut:

„Astăzi, satul românesc este oarecum răstignit între idealizare nostalgică și abandonare practică, între identitate tradiţională și supraviețuire precară”.

„Zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul ţării; aproximativ 45,7% din populația țării locuiește în mediul rural”.

„Potențialul agricol al României este unul foarte ridicat, însă pământul nu este eficient cultivat”.

„Țară cu pământ bogat, dar cu mulţi țărani săraci! Mult teren agricol, dar fărâmiţat, multe speranțe, dar puține mijloace de a-l lucra eficient și de a valorifica pe deplin recolta obţinută”.

„În multe sate din România se practică o agricultură de supraviețuire, iar unele sate sunt foarte depopulate şi chiar abandonate, încât dispar încet de pe harta României”.

(sursa: basilica.ro )

Alina Ioana Dida

About Alina Ioana Dida

Medic, publicist şi traducător. A tradus "Revoluţia franceză", de Albert Soboul, apărută în 2009 la Editura Prietenii Cărţii (Bucureşti).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Un comentariu la „Patriarhia Română: Propuneri pentru revigorarea satului românesc”

Comentariile sunt închise.