Demers la Parlamentul României/Legea trebuie să prevadă explicit acordul părinților pentru educația sexuală a copiilor în școli

Legea trebuie să prevadă în mod explicit necesitatea acordului părinților pentru educarea sexuală a copiilor, precum și măsurile de protecție a copiilor împotriva distribuirii și promovării în cadrul instituțiilor școlare și a grădinițelor a informațiilor și materialelor privind educația sexuală.

Acesta este solicitarea transmisă Senatului României de organizația creștină Frăția Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, ca reacție la decizia Senatului de a retrimite la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială propunerea legislativă cu privire la educația sexuală în școli.

„Considerăm tendențioasă această decizie, în condițiile în care, proiectul de lege adoptat de Parlament în data de 3 iunie 2020 prevedea posibilitatea părinților sau tutorilor de a-și exercita dreptul constituțional de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.

Nu înțelegem motivele pentru care președintele României dorește să elimine din procesul de educare a copiilor tocmai pe părinții sau pe tutorii acestora, drept consfințit prin multe reglementări atât interne cât și internaționale printre care dorim să amintim numai câteva:

  • Articolul 26 din din Constituția României, privind respectarea vieții intime, familiale.
  • Articolul 29 din Constituția României – Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.
  • Articolul 14 alin. 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene garantează „dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice”.
  • Articolul 2 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului („dreptul părinților de a asigura această educație conform convingerilor lor religioase și filosofice”), precum și de articolul 5 din Declarația privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de incriminare, potrivit căruia părinții sau, după caz, tutorii legali ai copilului au dreptul să organizeze viața de familie în conformitate cu religia sau convingerea lor, precum și pornind de la educația morală de care ei cred că copilul ar trebui să se bucure”, se precizează în solicitarea transmisă Senatului.

Totodată, în document se arată că, potrivit susținătorilor educației sexuale, obiectivul introducerii acesteia în școli ar fi cel al reducerii numărului de sarcini în rândul mamelor minore.

„Totuși, nu există niciun studiu care să demonstreze o corelație clară între introducerea educației sexuale în școli și reducerea numărului de sarcini printre mamele adolescente.

Dimpotrivă, cu cât copilul este expus mai timpuriu la un conținut sexual și începe să practice comportamente sexuale, cu atât este mai probabil să se angajeze în comportamente sexuale de mare risc”, se menționează în document.

Educația sexuală promovată în învățământul preuniversitar (grădinițe, școli), se subliniază în document, este un cal troian prin care copiii vor fi sexualizați forțat pe baza ideologiei de gen, iar eliminarea părinților sau tutorilor din procesul de educare este atat ilegală cât și imorală.

„Atâta timp cât există discipline cu risc zero în educația copiilor, pentru care se solicită acordul părinților sau tutorilor, de exemplu studierea religiei (cu un rol deosebit de important în construcția unui copil frumos sufletește și moral) nu putem accepta introducerea pornografiei în educația copiilor noștri. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicităm ca legea să prevadă în mod explicit necesitatea acordului părinților și a tutorilor pentru educarea sexuală a copiilor, precum și măsurile de protecție a copiilor împotriva distribuirii și promovării în cadrul instituțiilor școlare și a grădinițelor a informațiilor și materialelor privind educația sexuală”, se arată în document.

Reamintim că senatorul Claudiu Târziu a solicitat, la începutul lunii februarie, ca actul normativ care aducea modificări și completări legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului să fie votat în forma sa inițială, nu cu modificările dorite de președintele țării care priveau eliminarea obligativității acordului părinților, respectiv menționarea explicită a sintagmei „educație sexuală”.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost