Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenţiu Streza, cuvânt la Buna Vestire: Adresez mamelor o chemare sfântă, îndemnându-le să-şi cinstească statutul binecuvântat hărăzit de Dumnezeu, anume naşterea de fii

Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza, a transmis, cu ocazia Bunei Vestiri, un cuvânt de încurajare, dar și de avertizare, cu privire la starea de criză în care se află familia creștină.

Dacă pe toate căile astăzi sunt promovate plăcerile trecătoare, provocatoare spre desfrânare, dacă frica de sărăcie face ca oamenii de astăzi să se ferească de naşterea de prunci, apelând uneori şi la cel mai greu păcat înaintea lui Dumnezeu care este avortul, pruncuciderea, şi dacă gândim că totul este permis, vai, nouă, ce va fi în ziua judecăţii, a subliniat Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza.

Redăm integral Cuvântul la Buna Vestire, tranmis de Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza:

„Maica Domnului, pe lângă faptul că este mijlocitoarea noastră la tronul ceresc, este şi modelul curăţiei şi al vieţii de familie. Ea este şi maica mamelor noastre. Curăţia fecioriei a fost dublată, în cazul ei, de darul sfânt al maternităţii, cu care Dumnezeu a învrednicit această fiinţă, care se numeşte femeie. Dumnezeu i-a dat femeii, de când a creat-o, această menire, pentru ca prin ea să se continue lucrarea aceasta sfântă, perpetuarea fiinţei umane. Noi ştim cu toţii, şi simţim lucrul acesta, că existenţa noastră, prin rânduiala lui Dumnezeu, se datorează acestei fiinţe din familie, care este mama ce ne-a născut în lumea aceasta.

Fiţi apărătorii curăţiei şi ai sfinţeniei vieţii de familie. Învăţaţi pe copiii Dvs. să înţeleagă şi să păstreze în curăţie ceea ce Dumnezeu a rânduit, anume ca tinereţea să fie o perioadă de puritate. Tinerii care-şi păstrează curăţia fecioriei lor până în clipa în care primesc binecuvântarea lui Dumnezeu prin Taina Căsătoriei dau naştere la copii binecuvântaţi şi Dumnezeu totdeauna îi va ocroti, pentru că Dumnezeu nu Se va lăsa dator niciodată.

Adresez mamelor o chemare sfântă, îndemnându-le să-şi cinstească statutul binecuvântat hărăzit de Dumnezeu la creaţie, şi anume naşterea de fii. Dacă pe toate căile astăzi sunt promovate plăcerile trecătoare, provocatoare spre desfrânare, dacă frica de sărăcie face ca oamenii de astăzi să se ferească de naşterea de prunci, apelând uneori şi la cel mai greu păcat înaintea lui Dumnezeu care este avortul, pruncuciderea, şi dacă gândim că totul este permis, vai, nouă, ce va fi în ziua judecăţii, în care fiecare dintre noi, nu numai mamele, ci şi taţii, vom da socoteală în faţa lui Dumnezeu, ce-am făcut cu tinereţea noastră, ce-am făcut cu familia noastră.

Cu toţii trebuie să ne îngrijorăm astăzi văzând că familia creştină este într-o stare de criză. În momentul în care într-o familie, chiar tacit sau cu îngăduinţă, tinerii trăiesc împreună fără să primească binecuvântarea lui Dumnezeu prin Taina Cununiei, de unde să ne aşteptăm noi la prunci sănătoşi, de unde să ne aşteptăm la nepoţi şi copii care să ne binecuvânteze bătrâneţile noastre? Toţi suntem în mod egal responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă împrejurul nostru. Dacă noi am fi mai buni, dacă noi am încerca prin tot ceea ce facem să-i sfătuim pe copiii noştri să se ferească de păcat şi să ne împotrivim noi înşine până la sânge păcatului, lumea noastră ar fi mai bună şi speranţa de mântuire mai sigură. Trebuie să ne implicăm într-o lucrare de stăvilire a oricăror stări şi păcate contrare moralei creştine, să ne împotrivim şi să acţionăm împreună prin iubire, prin solidarizare împotriva păcatelor care bântuie astăzi, a stării acesteia de indiferenţă faţă de tot scandalul şi imoralitatea ce sfidează bunul-simţ. Este păcat să ne retragem, să nu ne implicăm în ceea ce se întâmplă rău în jurul nostru. Dacă nu ne interesează ce se întâmplă cu vecinul nostru, vom ajunge cu timpul să nu ne mai pese nici de cele ce se întâmplă în familia noastră.

Suntem cu toţii o familie binecuvântată de Dumnezeu şi familia aceasta se numeşte Sfânta Biserică. Maica Domnului este chipul Bisericii, este imaginea vie a Sfintei Bisericii. Dacă ea L-a purtat în pântece pe Mântuitorul lumii, Biserica ni-l oferă pe Hristos, Mântuitorul lumii, în Taina Euharistiei şi ne bucurăm când veniţi să vă împărtăşiţi. Ne bucurăm că încercaţi să vă pregătiţi pentru lucrul acesta, pregătindu-i şi pe prunci, aducându-i de mici să se împărtăşească, pentru că ei nu au păcate responsabile. Obligându-ne noi să-i aducem la Împărtăşanie pe prunci, să ne pregătim pe noi înşine pentru acest moment. Când observăm că unii copii se sperie de Împărtăşanie, ne dăm seama că părinţii i-au adus mai rar pe la biserică. Se sperie copiii şi de medicament, dar în cazul Împărtăşaniei se sperie de „Pâinea vieţii”. Dar dacă mama se împărtăşeşte ea mai întâi, atunci şi copilul îi va urma pilda.

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi, să vă răsplătească dragostea şi osteneala, evlavia faţă de cele sfinte, veneraţia faţă de Maica Preacurată. Maica Domnului să vă ocrotească viaţa dvs. şi să vă fie pildă de feciorie şi de curăţie a vieţii; mamelor să le fie pildă de jertfelnică iubire. Noi suntem fii ai Maicii Preacurate, iar ea este mama noastră ocrotitoare.

Binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi, peste viaţa fiecăruia în parte, peste comunităţile noastre locale şi peste ţara noastră!”, a precizat, în cuvântul transmis de Buna Vestire, Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza.

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost