Declarația privind viitorul Europei

Liderii principalelor formațiuni politice de orientare suveranist- conservatoare cu reprezentare în Parlamentul European au semnat, la sfârșitul săptămânii trecute, o declarație comună privind viitorul Europei.

Imediat după anunțul oficial privind semnarea documentului, Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, atât prin vocea liderului Claudiu Târziu, cât și prin intermediul unui comunicat de presă, că AUR își manifestă fără echivoc susținerea față de valorile, principiile și obiectivele care au fost exprimate în declarația comună privind viitorul Europei.

Redăm integral declarația privind viitorul Europei:

„Din dezbaterea privind viitorul Europei, care a început recent, vocea partidelor atașate libertății națiunilor și tradițiilor popoarelor europene nu trebuie să lipsească.

Istoria turbulentă a Europei, mai ales în secolul trecut, a adus multe nenorociri. Națiunile care își apărau împotriva agresorilor suveranitatea și integritatea teritorială au suferit dincolo de imaginația umană.

După al doilea război mondial, unele țări europene au trebuit să lupte împotriva dominației totalitarismului sovietic timp de decenii înainte de a-și redobândi independența.

Această independență, legătura atlantică a Uniunii Europene cu Tratatul Nord-Atlantic precum și pacea între națiunile care cooperează între ele reprezintă o mare realizare pentru un mare număr de europeni, oferindu-le un sentiment de securitate permanentă și generând condiții optime de dezvoltare.

Cu toate acestea, seria de crize grave care au zguduit Uniunea în ultimii zece ani a arătat că opera cooperării europene este pe cale de a se epuiza, deoarece națiunile au sentimentul că, încetul cu încetul, sunt lipsiți de dreptul de a-și exercita puterile suverane legitime.

Uniunea Europeană are nevoie de o reformă profundă, deoarece azi, în loc să protejeze Europa și moștenirea ei și să permită dezvoltarea liberă a națiunilor europene, ea însăși devine o sursă de probleme, de îngrijorare și nesiguranță.

UE devine tot mai mult un instrument al forțelor radicale care ar dori să realizeze o transformare civilizațională și, în cele din urmă, o construcție a unei Europe fără națiuni, vizând crearea unui superstat european, distrugerea sau anularea tradițiilor europene, transformarea principiilor morale și a instituțiilor sociale de bază.

Folosirea structurilor politice și a legislației pentru a crea un superstat european și noi forme de viață socială constituie o manifestare a unei inginerii sociale omniprezente și periculoase care aparține trecutului, și care trebuie să suscite o rezistență legitimă.

Hiperactivitatea moralizatoare la care am asistat în ultimii ani în instituțiile UE a generat o periculoasă tendință de a impune un monopol ideologic.

Suntem convinși că, între națiunile europene, cooperarea trebuie să se întemeieze pe tradiție, pe respectarea culturii și a istoriei națiunilor europene, pe respectul față de moștenirea iudeo-creștină a Europei și de valorile comune care unesc națiunile noastre, iar nu pe distrugerea lor.

Ne reafirmăm convingerea că familia este unitatea de bază a națiunilor noastre. Într-o perioadă când Europa se confruntă cu o gravă criză demografică, cu rate scăzute ale natalității și cu îmbătrânirea populației, elaborarea de politici favorabile familiei ar trebui să fie răspunsul, mai degrabă decât imigrația în masă.

Suntem convinși că suverane în Europa sunt și vor rămâne națiunile și popoarele Europei. Uniunea Europeană a fost creată de aceste popoare pentru a atinge obiective care pot fi mai eficient realizate de Uniune decât de statele membre singure.

Dar limitele competențelor Uniunii sunt stabilite pe baza principiului atribuirii – toate competențele care nu sunt atribuite Uniunii aparțin statelor membre, respectând principiul subsidiarității.

Printr-o reinterpretare substanțială a tratatelor de către instituțiile Uniunii Europene în ultimele decenii, aceste limite s-au deplasat semnificativ, în detrimentul statelor naționale. Această situație este incompatibilă cu valorile fundamentale ale Uniunii și duce la scăderea încrederii națiunilor și cetățenilor europeni în aceste instituții.

Pentru a opri și a inversa această tendință, este necesar să se creeze, pe lângă principiul atribuirii deja existent, o listă a competențelor inviolabile ale statelor membre ale Uniunii Europene, precum și un mecanism adecvat de protejare a acestora, cu participarea Curților Constituționale naționale sau a unor Curți echivalente.

Toate încercările de a transforma instituțiile europene în organisme care ar prima asupra instituțiilor constituționale naționale creează haos, subminează sensul tratatelor, pun la îndoială rolul fundamental al Constituțiilor statelor membre.

Conflictele de jurisdicție care rezultă din aceste încercări sunt soluționate mai departe prin impunerea brutală a voinței entităților politice mai puternice față de cele mai slabe. Aceasta distruge baza funcționării comunității europene ca o comunitate de națiuni libere.

Consensul credem că trebuie să rămână mijlocul fundamental de a ajunge la o poziție comună în Uniune.

Recentele tentative de a ocoli această procedură ori ideile de a-l aboli amenință să excludă anumite țări de la orice influență în luarea deciziilor și să transforme Uniunea într-o anumită formă de oligarhie.

Aceasta ar putea duce la o incapacitate de facto a organismelor constituționale naționale, inclusiv a guvernelor și parlamentelor, reduse la o simplă funcție de aprobare a decizii luate deja de alții.

În țările membre există încă o dorință copleșitoare de a coopera, iar spiritul de comuniune și prietenie impregnează țările și societățile continentului nostru. Aceasta constituie un mare capital. O Uniune reformată va folosi acest capital, în timp ce o Uniune care respinge reforma îl va irosi.

De aceea ne adresăm azi tuturor partidelor și grupurilor care ne împărtășesc opiniile, cu acest document ca bază pentru o lucrare politică și culturală comună, respectând rolul grupurilor politice actuale.

Să reformăm împreună Uniunea pentru viitorul Europei!”


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost