Companiile din România, supuse sancțiunilor împotriva Rusiei, intră sub controlul statului. Un SUPRAVEGHETOR, plătit cu cel puțin 10.000 de lei pe lună, participă la ședințe și are acces la toate documentele

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă prin care companiile din România controlate de entităţi supuse sancţiunilor introduse împotriva Rusiei, pe fondul situaţiei din Ucraina, îşi vor putea continua activitatea în România fără conturi blocate doar dacă vor intra sub un sistem de supraveghere din partea statului.

„Izbucnirea conflictului militar din Ucraina a adus atingeri foarte importante asupra echilibrului economic din România, dar şi din multe alte state din Europa. În contextul impunerii unor sancţiuni la nivel UE asupra companiilor cu acţionariat rusesc, lanţul economic din România a fost impactat indirect, astfel că se pune problema protejării firmelor din acest lanţ care nu se supun sancţiunilor, dar mai ales se pune problema protejării a mii de locuri de muncă.

Un exemplu este industria metalurgică unde sunt angajate aproximativ 22.000 de persoane, un altul – industria auto unde se estimează că pot fi afectate 5.000 de locuri de muncă din aproximativ 200.000, în prezent. Obiectivul nostru constă în reducerea riscului de pierdere a locurilor de muncă pentru aceşti salariaţi şi evitarea creşterii şomajului. Trebuie să ne adaptăm şi să luăm măsuri cât mai rapid posibil pentru a evita crize în lanţ”, a explicat Florin Spătaru, ministrul economiei, potrivit Agerpres.

Astfel, se introduce un supraveghetor desemnat de stat pentru aceste companii, condiţia pentru instituirea supravegherii fiind ca aplicarea măsurii restrictive a îngheţării fondurilor şi a resurselor economice ale persoanei juridice să aibă un impact economic semnificativ. Autoritatea competentă sesizată potrivit va transmite în termen de o zi lucrătoare solicitarea companiei către Ministerul Economiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor. Dacă cererea pentru supraveghere este aprobată, prin ordin al ministrului Economiei, se desemnează un reprezentant din cadrul ministerului care să îndeplinească calitatea de supraveghetor permanent. După instituirea sistemului de supraveghere, fondurile şi/sau resursele economice ale persoanei juridice vor fi deblocate.

Dacă compania nu îndeplineşte condiţiile pentru instituirea supravegherii, Ministerul Economiei comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării acest fapt autorităţii la care a fost depusă cererea firmei respective, iar autoritatea competentă respinge cererea.

Supraveghetorul desemnat de stat va putea participa la şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor, asociaţilor, consiliului de administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul companiei, în calitate de observator; va avea acces în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi la toate documentele primite de persoana juridică, respectiv documente financiar-contabile, juridice şi alte documente care privesc activitatea economică.

Supraveghetorul desemnat va fi remunerat cu o indemnizaţie la nivelul maxim stabilit pentru membrii consiliului de administraţie sau la nivelul maxim al salariului persoanelor cu funcţie de conducere, dar nu mai puţin de 10.000 lei brut.

Printre obligaţiile supraveghetorului se numără monitorizarea activităţii persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operaţiuni cu persoane şi/sau entităţi desemnate şi informarea autorităţii competente şi Ministerului Economiei de fiecare data când există suspiciuni privind nerespectarea regimului sancţiunilor.

În situaţia în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea sancţiunilor, autoritatea competentă revocă prin act administrativ măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii, caz în care persoana juridică revine la regimul sancţionatoriu.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Un comentariu la „Companiile din România, supuse sancțiunilor împotriva Rusiei, intră sub controlul statului. Un SUPRAVEGHETOR, plătit cu cel puțin 10.000 de lei pe lună, participă la ședințe și are acces la toate documentele”

Comentariile sunt închise.