Rezoluţia Conferinţei “Femeia, între normalitate și ideologie”

Institutul de Studii Politice Conservatoare „Mihai Eminescu” – 25 Martie 2023

Participantele la Conferinţa “Femeia, între normalitate și ideologie”, desfăşurată la Palatul Parlamentului din București pe data de 25 Martie 2023, au adoptat următoarea Rezoluţie cu privire la viziunea conservator-creștină asupra problematicii feminității în societatea contemporană, în contextul involuției condiției femeii de la cultul Maicii Domnului la ideologia cotelor de gen.

REZOLUŢIE

Pentru normalitate prin feminitate

Reunite la București sub egida Institutului de Studii Politice Conservatoare „Mihai Eminescu”, noi, participantele la Conferinţa “Femeia, între normalitate și ideologie”, transmitem către societate un mesaj puternic privind necesitatea cultivării normalității prin feminitate, ca simbol al inocenței și al ordinii morale.

Ne opunem ferm politicilor de gen și feminismului, ca rătăciri ale stângii, care relativizează până la anulare identitatea feminină. Feminitatea trebuie lăsată să își ocupe, liberă, locul firesc între valorile societății. Feminitatea este o formă de cultură, de manifestare a adevărului, o viziune a lumii care nu poate fi ignorată decât cu riscul distrugerii civilizației înseși.

Considerăm feminismul ca fiind unul dintre numeroasele instrumente ideologice care țintesc disoluția culturii feminității, în directă legătură cu adâncirea crizei contemporane a familiei și maternității. Feminismul urmărește transformarea femeii într-un individ fără individualitate, anulîndu-i atât tipul uman generic (persoană de sex feminin), cât și personalitatea. În acest context, remarcăm cu multă îngrijorare cum Persoana Feminină este forțată să alunece din înălțimea axei sale fondatoare și clăditoare – cultul Maicii Domnului – către condiția inferioară de individ repartizabil sau nu în diverse funcțiuni din societate pe baza unor cote de gen stabilite statistic.

Atribuim maternității funcția și rostul de cel mai puternic indicator al identității feminine, iar aceasta se afirmă în familie (inclusiv în cea monoparentală). Maternitatea este principalul generator de cultură familială și de ordine socială. Familia este comunitatea-nucleu susținută în primul rând de femeie, iar calitatea vieții umane depinde, înainte de toate, de sănătatea vieții de familie. Ne propunem să continuăm dezbaterile și schimbul de idei pentru a elabora, a sistematiza și a impune politici în măsură să reconsolideze nucleul familial, relația maternală, maternitatea ca sursă de identitate și de prestigiu feminin care dă, cu adevărat, sens vieții femeii. Familia trebuie afirmată ca model și resursă motrice a vieții sociale la orice nivel. Valorizarea socială și culturală a vieții de familie înseamnă valorizarea vieții feminine. Deloc în ultimul rând, familia trebuie gândită în relația cu Biserica, ea însăși Mireasa Domnului nostru Iisus Hristos.

Considerăm esențială sprijinirea femeii pentru a accede în pozițiile sociale la care aspiră, în virtutea capacităților, înclinațiilor, nevoilor și intereselor sale pe criterii meritocratice, nu prin distorsionări inutile ale firescului în societate prin așa-numita discriminare pozitivă. Cariera femeilor nu trebuie să provoace o criză de tipul alegerii între afirmarea vocațională și familie. Pledăm pentru instituții proiectate în așa fel încât acestea să beneficieze de contribuția femeilor implicate în activitatea lor, și nu invers.

Prin adoptarea acestei Rezoluții, noi, participantele prezente la Conferință, ne angajăm în a promova și a susține aceste principii și precepte ale gîndirii conservatoare, precum și în a colabora pe viitor pentru impunerea lor în politicile și practicile naționale și europene, în beneficiul unui orizont de normalitate atît pentru Femeie și Familie, cât și pentru societate, în ansamblul ei.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


2 comentarii la „Rezoluţia Conferinţei “Femeia, între normalitate și ideologie””

Comentariile sunt închise.