Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne)

În Biserica Ortodoxă, a treia duminică din perioada Triodului, respectiv ziua de 10 martie în acest an, este numită în calendarul bisericesc „a Înfricoşătoarei Judecăţi” sau „a Lăsatului sec de carne”.

Prima denumire izvorăşte din Evanghelia ce se ­citeşte în această ­duminică, de la Matei 25, 31-46, unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne prezintă criteriile Judecăţii Universale de la a doua Sa venire. A doua denumire este dată de faptul că în această duminică facem lăsat sec de ­carne, adică este ultima zi în care mai mâncăm carne, până la Paşti, notează Ziarul Lumina.

După această duminică urmează opt săptămâni în care nu se consumă carne. ­Prima este săptămâna albă (sau a brânzei), urmată de cele șase săptămâni ale Postului Mare şi culminând cu Săptămâna Mare a Sfintelor Pătimiri ale Domnului.

Sinaxarul din Triod menţionează că în Duminica lăsatului sec de carne „se face pomenirea venirii a doua, întru slavă, a Domnului nostru Iisus Hristos”, precizând şi de ce în această a treia duminică a Triodului vorbim de Înfricoşătoarea Judecată: „Au rânduit deci dumnezeieştii Părinţi în această duminică ­pomenirea înfricoşătoarei zile a celei de a doua veniri a Domnului ca, înfricoşându-i pe oameni prin moarte şi prin aşteptarea chinurilor ce vor să fie, să-i întoarcă spre virtute pe cei ce trăiesc fără nici o grijă şi să nu se încreadă numai în iubirea Sa de oameni, ci să ţină seamă şi de aceea că Dumnezeu este un Judecător drept, Care răsplăteşte fiecăruia după faptele lui”.

Sinaxarul spune că se numeşte „a doua venire a Domnului pentru motivul că întâia oară Hristos a trăit cu trupul printre noi, dar blând şi fără slavă. La a doua venire însă va veni din cer cu minuni mai presus de fire şi cu mare strălucire; va veni în trup ca să fie cunoscut de toţi că El este Cel care a venit întâia oară spre a mântui neamul omenesc, iar acum, a ­doua oară, ca să-l judece dacă a păzit poruncile ce i-au fost date”.

Ev. Matei 25, 31-40

„Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.

Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine.

Atunci, drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine?

Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei preamici, Mie Mi-ați făcut.”

 

 

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost