Reeducarea din închisorile comuniste

Despre ceea ce s-a întâmplat, atât în închisori, cât şi în întregul univers concentraţionar din România, s-a scris relativ puţin, şi s-a publicat şi mai puţin, în raport cu dimensiunea apocaliptică a suferinţelor îndurate de atâţia oameni în aceste adevărate temple ale ororii. Dar şi ceea ce s-a publicat, atât cât s-a publicat, a apărut … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Teofil Mija – „doctorul fără de arginți”

În ziua de 3 august 2010, cu o lună şi câteva zile înainte de a împlini venerabila vârstă de 87 de ani, s-a săvârşit din viaţa aceasta, după o grea suferinţă, prietenul şi camaradul nostru de doruri şi de ideal, „doctorul fără de arginţi” Teofil Mija. Teofil Mija s-a născut la 11 septembrie 1923, în … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Cazul Petre Pandrea: Drama unui „tovarăş de drum”

La Editura Vremea din Bucureşti a apărut, în a doua jumătate a anului 2000, cartea lui Petre Pandrea intitulată, oarecum impropriu, Reeducarea de la Aiud. Spun „oarecum impropriu”, deoarece cartea nu face o radiografie, fie ea şi subiectivă, a ceea ce s-a întâmplat în temniţa Aiudului între 1961 şi 1964, ci conţine doar o serie … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Colonelul Gheorghe Crăciun: schiță de portret

La Aiud, pregătirea acţiunii de reeducare a început încă de la sfârşitul anului 1958 (octombrie sau noiembrie) prin schimbarea conducerii închisorii. Atunci, celebrul colonel Koller, care «păstorise» năpăstuita «obşte» a Aiudului câţiva ani buni, a fost înlocuit cu nu mai puţin celebrul colonel Gheorghe Crăciun. Alegerea acestuia nu a fost întâmplătoare, ci a fost extrem … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


Mărturii din Gulagul românesc: Portretul fiarei la tinerețe

Într-un interviu luat de cotidianul Evenimentul Zilei colonelului (r) Gheorghe Enoiu, fost şef al Direcţiei IV (Anchete şi Cercetări Penale) din cadrul Securităţii, acesta, la întrebarea reporterului: “Aţi lovit vreodată un anchetat?”, răspunde senin: “La anchetă nu am bătut, dom’le, că de bătut eu, personal, nu băteam. Dacă era, era unu’ acolo care bătea, un … [Mai mult…]


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost