O alegorie tragi-comică a lumii de azi

VINERI 20 FEBRUARIE 2015, DE LA ORA 19.00,
LA TEATRUL ELISABETA DIN BUCUREȘTI

(detalii: www.teatrul-elisabeta.ro / 0727.703.703)

afis Lazar rgb_mic

Amintind de teatrul absurdului – şi mai ales de piesa lui Eugen Ionescu Ucigaş fără simbrie, cu celebrul dis­curs electoral al Coanei Pipa –, pie­sa lui Mihail Gavril este o parabolă parodică a democraţiei demago­gi­ce, dar şi a alienării existenţiale a o­­mului rămas fără memorie şi fără transcendenţă. Creştinul este familiarizat cu ale­go­ria trecută în Pidalion a Biseri­cii ca o corabie ce străbate talazu­rile lumii spre limanul mîntuirii. Cînd se pierde însă relaţia vie cu Dumnezeu, „nodul divin care leagă lucrurile”, şi la nivel personal, şi la nivel comunitar, Arca Învierii devi­ne Corabie a Nebunilor (pe coperta cărții: Oskar Laske, Corabia nebunilor, 1923), iar restul mesianic de umanitate, întruchipat aici de Lazăr, smeritul vindecător (de la numele evanghelic Lazăr vi­ne şi cuvîntul lazaret), retrăieşte drama răstignirii. Dar jertfa şi plîn­­sul sînt început al vindecării/mîn­tuirii: „Corabia aceasta este un spi­­tal în care trăiesc oameni în curs de vinde­care. Cine ştie – scapă!”, sună încheierea piesei. Îm­părăţia este, de fapt, înlăuntrul fie­căruia, iar descoperirea ei este ma­rele pariu perpetuu al veacului cu veşnicia.

Lazar COP1

Piesa a fost tipărită la Editura Christiana și poate fi achiziționată, în seara respectivă, de la locul premierei.

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost