Institutul „Elie Wiesel” poartă numele unui impostor? (partea a II-a)

Prima parte poate fi citită aici. Dacă nu ați citit-o vă recomand să o citiți înainte de a continua cu materialul de mai jos.

Elie Wiesel sustine că numărul lui de prizonier la Auschwitz a fost A-7713 în timp ce numărul tatălui său a fost A-7712. Știm că pe tatăl său îl chema Solomon (Shlomo) Wiesel și că a fost născut în anul 1903. Doar că în arhivele de la Auschwitz găsim că numarul A-7712 fusese alocat unui anume Abraham Wiesel, născut la data de 10 octombrie 1900 la Sighet, înregistrat la Buchenwald în 26 ianuarie 1945 și decedat la data de 2 februarie 1945 în baraca 57 din același lagăr.

În baza de date a victimelor holocaustului există nouă înregistrări Solomon/Shlomo/Salamon/Salomon Wiesel/Vizel cu locul de naștere Siget/Maramarossziget. Dintre aceste înregistrări două se referă la tatăl lui Elie Wiesel.

Shlomo Wiesel

Sub numele Vizel, Shlomo, fără an de naștere, îl găsim pe tatăl lui Elie. Înregistrarea în baza de date a fost făcută chiar de fiul său, Elie, și menționează ca dată a decesului 27 ianuarie 1945 la Buchenwald, în Germania, la doar o zi după ce au ajuns în noul lagăr dar cu o săptămînă mai devreme decît 2 februarie 1945, data decesului din arhivele germane a lui Abraham Wiesel.

Wiesel, Shlomo Salomon, cel născut in 1903, este de asemenea tatăl lui Elie și a fost adăugat în baza de date de vărul său, Yakoov doar că are listat ca an al decesului 1943!

Mai departe avem mărturia lui Miklos Gruner, deportat  împreună cu toată familia în mai 1944, pe cînd avea 15 ani, din Ungaria la Auschwitz. Conform lui, mama și un frate mai mic au fost gazați imediat ce au ajuns în lagăr, tatăl său a murit șase luni mai tîrziu iar un frate mai mare a fost trimis în lagărul de la Mauthausen. Cînd Miklos a rămas singur a fost luat sub protecție de frații Wiesel, Abraham și Lazar Wiesel care erau mai în vîrstă decît el. Reamintim că în arhivele germane Abraham Wiesel figurează ca fiind născut în 1900 în timp ce Lazar Wiesel figurează ca fiind născut in 1913. Asta înseamnă că frații Wiesel aveau 44 și respectiv 31 de ani în 1944. Observăm că amintirile lui Miklos Gruner se potrivesc exact cu datele din arhivele germane.

Miklos Gruner mai spune că în 1986 un ziarist de la ziarul suedez „Sydsvenska Dagbladet” l-a contactat pentru a-l pune în legătură cu un fost prieten din perioada cînd a fost deținut în lagărele de exterminare germane. Era vorba de Lazar Wiesel, numărul A-7713 din lagărul de la Auschwitz. Iată ce declara Miklos:

I was very happy at the idea of meeting Lazar but when I confronted the so-caled „Eli Wiesel”, I was stunned to see a man I didn`t recognize at all, who didn`t even speak Hungarian or Yiddish and instead he was speaking English in a strong French accent. Therefore our meeting was over in about ten minutes. As a goodbye gift, the man gave me his book entitled „Night”  of which he claimed to be the author. I accepted the book I didn`t know at that time but told everyone there that this man was not the person he pretended to be!

Adică:

Am fost foarte fericit că urmează sa-l întîlnesc pe Lazar dar am cînd l-am întîlnit pe așa numitul „Elie Wiesel” am rămas șocat să văd un bărbat pe care nu l-am recunoscut, care nici nu vorbea ungurește sau idiș ci vorbea engleza cu un puternic accent franțuzesc. De aceea întîlnirea s-a terminat după aproximativ 10 minute. Ca un cadou de la revedere, bărbatul respectiv mi-a dăruit o carte intitulată „Noaptea” despre care spunea că a fost scrisă de el. Am acceptat cartea dar am spus tuturor că acel bărbat nu este cine pretinde a fi!

Mai mult, Miklos Gruner a fost de acord să-și arate si tatuajul de pe vremea cînd era prizonier în lagărele germane. Nu același lucru se poate spune despre tatuajul lui Elie Wiesel pe care nimeni nu l-a văzut pînă acum!

Tatuajul lui Miklos Gruner în paralel cu lipsa tatuajului lui Elie Wiesel

Vă las să trageți concluziile singuri. Este Elie Wiesel un impostor?


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost