Țara arde și Parlamentul vînează antisemiți verzi pe pereți

Astăzi, 20 iunie 2018, Camera Deputaţilor a votat Legea pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

Proiectul legislaitv iniţiat de dl. deputat Silviu Vexler, adoptat săptămâna trecută de Senatul României a fost votat astăzi de Camera Deputaţilor (cameră decizională) în procedură de urgenţă! Rezultatul votului: 257 de voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă…

Această lege definește și pedepsește antisemitismul din România, care, după cum știm cu toții, e sublim, dar nu există decât în mintea și în mapa de lucru a celor care pretind că îl combat… O țară care are potrivit recensământului din 2011 un număr de 3271 de cetățeni de etnie evreiască și 0 infracțiuni sau acțiuni motivate de antisemitism (cine are alte statistici să mi le arate și mie), votează în regim de urgență legea antisemitismului!

Legea va fi depusă la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, apoi, după două zile, va merge sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor, la Preşedintele României în vederea promulgării. Cu siguranţă legea va parcurge şi aceste etape şi o vom găsi publicată în Monitorul Oficial (deci activă) undeva în luna iulie.

Din cauza mulțimii numelor deputaților care au votat astăzi legea, nu-i voi nominaliza aici, îi puteți găsi în caseta votului electronic dat astăzi în plenul Camerei. Nu voi nominaliza nici pe deputatul care s-a abținut de la vot, dar nici nu îl voi felicita. Îi spun doar că de la domnia sa așteptam un vot al demnității. Abținerea nu o să va ușureze conștiința dacă această lege va ajunge să producă efecte aberante după modelul legii 217/2015.

În mod teoretic această lege care satisface doar o exigență a corectitudinii politice actuale și nicidecum o necesitate reală a societății sau a legislației românești, va rămâne undeva cuminte în cadrul legislativ al României. Dacă însă scopul ei este de a provoca antisemitism acolo unde el nu există, vom asista la o vânătoare regizată şi pripită pentru prinderea unor antisemiți inexistenți. Vom trăi şi vom vedea…

L.E.

Cu doar două zile în urmă, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România atrăgea atenția Camerei Deputaților că forma adoptată de Senat este abuzivă și neconstituțională, întrucît încalcă dreptul la libera exprimare. Iată comunicatul UZPR, la care era atașat și proiectul de lege, care, atenție, acum merge, în această formă, la promulgare!

ÎN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România își exprimă îngrijorara pentru votarea (în unanimitate) în Senatul României a unui proiect de lege care, în forma exprimată este, în opinia noastră, discriminatoriu și periculos. E vorba de proiectul de lege nr. B135/29.03.2018, intitulat, eufemistic, „Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului”. Ne îngrijorează nu faptul în sine, al contracarării antisemitismului, ci modul abuziv și antidemocratic în care este formulată legea, căci subminează drastic dreptul la libertatea cuvântului, într-un mod care face trimitere la epoca stalinistă.
Astfel, prin această lege, orice formă de exprimare critică la adresa evreilor este interzisă, indiferent dacă acea critică e adevărată sau nu. Potrivit acestei legi, nu vom mai putea spune, de pildă, că Alexandru Nicolschi (vinovat de exterminarea în închisori a mii de români) era evreu.
Iată cum este definit antisemitismul la Art. 2 al proiectului legislativ: a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult”. Ce caută cuvântul URĂ într-un text de lege? Cum o evaluezi, după ce criterii legislative, și cine o evaluează? – ne întrebăm.
De asemenea, prin legea B135/29.03.2018, poporul evreu devine singurul popor din lume pe care nu ai voie să-l critici fără să riști închisoarea. Căci iată până unde se întinde „harta” conceptuală a antisemitismului, în expunerea de motive a proiectului de lege: „Potrivit Definiției de lucru a antisemitismului adoptată de IHRA (Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului n.r.), unele exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general, dar fără a se limita la acestea: […]Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)”. Nicio clipă nu se pune problema adevărului sau neadevărului acestor acuzații. Deci, dacă așa se pune problema (sau așa se intenționează, conform abordării IHRA, invocată în expunerea de motive), nu ne rămâne decât să declarăm „decesul” libertății cuvântului.
Suntem nu numai îngrijorați, ci și dezamăgiți. Atât de inițiatorii demersului legislativ (Silviu Vexler, Nicolae Şerban, Ovidiu Victor Ganţ, Nicolae Neagu, Varujan Pambuccian, Cristian-Gabriel Seidler, Vasile-Daniel Suciu, Szabó Ödön, Eugen Tomac, Petru Gabriel Vlase și Varujan Vosganian), cât și de votul „entuziast” și unanim al senatorilor. Căci proiectul de lege a fost votat în Senat cu 98 DE VOTURI PENTRU, NICIUN VOT CONTRA, NICIO ABȚINERE. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie însă adoptat de Camera Deputaților, promulgat de şeful statului şi publicat în Monitorul Oficial.
Atragem respectuos atenția deputaților care urmează să semneze proiectul, dar și Președintelui României, că e bine să reflecteze cu multă responsabilitate, înainte de a semna acest proiect profund discriminatoriu pentru toate celelalte comunități etnice de pe teritoriul României.

UZPR
P.S. Pentru conformitate, prezentăm integral textul proiectului de lege:
LEGE
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.
Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles :
a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;
b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei;
c) prin simboluri antisemite se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;
d) prin materiale antisemite se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.
Art. 3.
Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
Art. 4.
Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.
Art. 5.
(l) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.
(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.
Art. 6.
(l) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (l) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.
(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (l), dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.
(4) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (l) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost