Săptămâna culturii macedo-române

Societatea de Cultură Macedo-Română organizează în perioada 7-10 mai 2019 Săptămâna Culturii Macedo-Române, care va cuprinde o serie de manifestări culturale şi ştiinţifice despre contribuția macedo-românilor la istoria națională.

Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la fondarea Societății de Cultură Macedo-Română, la 23 septembrie 1879, la Atheneul Român. SCMR pare a fi cea mai veche asociație din Statul Român, având în vedere că este continuatoarea Comitetului Macedo-Român, înființat în 1860, după Unirea Principatelor Române.

Poate nu este întâmplător că o altă asociație românească, ASTRA de la Sibiu, înființată la 23 oct. 1861 de către ”inteligențiile românești ardelene”, cum erau numiți intelectualii vremii, a fost condusă tot de un aromân, Andrei Șaguna, devenit sfânt.

Acțiunile SCMR și ale multor altor intelectuali au determinat Statul Român să aloce, încă din 1864, fonduri pentru înființarea sau întreținerea unor școli pentru românii de la sud de Dunăre, în vremuri în care existența acestei naționalități nu era recunoscută în Imperiul Otoman.

La 9 mai 1905 Sultanul semna Iradeaua prin care naționalitatea română era recunoscută ca atare în Imperiul Otoman. Acest Decret Imperial a fost publicat a doua zi, pe 10 mai 1905.

Astfel constatăm că ziua de 10 Mai are patru semnificații:

  • 10 Mai 1866 – Ziua Monarhiei (Principele Carol depune jurământul ca domnitor al Principatelor Unite)
  • 10 Mai 1877 – Ziua Declarării Independenței față de Imperiul Otoman
  • 10 Mai 1881 – Ziua Regatului
  • și 10 Mai 1905, care ar putea fi numită Ziua Aromânilor.

România s-a interesat zeci de ani de soarta românilor din Imperiul Otoman, urmărind un scop cultural. Cheltuielile anuale ale Statului Român au fost distribuite ca ajutor unor şcoli şi biserici din Imperiu cu ştirea Guvernului Otoman, care a încurajat întotdeauna o lucrare pașnică. Cuvântul de ordine al României a fost: libertatea limbii, libertatea cultului, egalitate pentru toţi creştinii din Imperiu, pentru binele păcii în Europa.

După 40 de ani de eforturi diplomatice, la 9 Mai, Sultanul consacră în mod solemn existenţa naţionalităţii române în Imperiu şi-i conferă, prin Iradea Imperială, drepturi civile egale cu acelea de care se bucurau celelalte naţionalităţi creştine din Imperiu.

Iată textul acestei Iradele, aşa cum a fost publicat la 10 Mai 1905 în toate ziarele din Constantinopole:

„MAESTATEA SA IMPERIALĂ SULTANUL, care în sentimentele Sale de înaltă justiţie şi îngrijire părintească pentru popoarele sale, Îşi întinde binefacerile şi favorurile Sale asupra tuturor supuşilor Săi credincioşi, fără deosebire de rasă nici de religiune, luând în consideraţiune suplicele supuse, în timpul din urmă, la picioarele Tronului Imperial de către supuşii Săi Valahi, a bine-voit să ordone ca, în virtutea drepturilor civile, de cari dânşii se bucură cu acelaşi titlu ca şi ceilalţi supuşi nemusulmani, comunităţile lor să desemneze pe Muhtari conform cu regulamentele în vigoare; ca, după cum se practică pentru celelalte comunităţi, membrii Valahi să fie de o potrivă admişi, după regulă, în consiliile administrative, şi ca înlesniri să fie acordate de către autorităţile Imperiale profesorilor numiţi de către zisele comunităţi pentru inspectarea şcoalelor lor şi îndeplinirea formalităţilor edictate de legile Imperiului pentru deschiderea nouilor stabilimente şcolare.”

Afară de aceasta, Iradeaua din 9 Mai permitea libera întrebuinţare a limbii române în biserici şi în şcoală.

Acest Decret Imperial a recunoscut existenţa comunităţilor de români din Balcani şi le-a investit cu toate drepturile de care se bucurau, pe baza legilor Imperiului, și celelalte comunităţi creştine.

Trecerea, în aprilie 1919, a instituțiilor laice ale Statului Român, la calendarul gregorian (stil nou) a dus la confuzia dintre 10 mai și 23 mai.

Săptămâna Culturii Macedo-Române cuprinde următoarele manifestări:

  1. Simpozionul științific Românii din sudul Dunării – Istorie și actualitate, Academia Română, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ (Calea Victoriei nr. 125): 7 mai 2019, ora 10.
  2. Conferința Aspecte din viața religioasă la macedo-români, Facultatea de Teologie Ortodoxă (Strada Sfânta Ecaterina nr. 2-4): 7 mai 2019, ora 18.
  3. Conferinţă la Palaţul Suţu, Muzeul Municipiului Bucuresti (Bd. Ion C. Brătianu nr. 2): 9 mai 2019, ora 18,30: Periplu balcanic: Cercetări de teren în Republica Macedonia de Nord. Expoziție de fotografii: Aromânii din regiunea Bitolia.
  4. Te Deum cu ocazia împlinirii a 114 ani de la promulgarea Iradelei Imperiale. Pomenirea martirilor macedo-români, Biserica Mavrogheni (str. Monetăriei nr. 4): 10 mai 2019, ora 10. 
  5. Gala Societății de Cultură Macedo-Română, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (str. Boteanu, nr. 1): 10 mai 2019, ora 18,30. Intrarea este liberă.

Alina Ioana Dida

About Alina Ioana Dida

Medic, publicist şi traducător. A tradus "Revoluţia franceză", de Albert Soboul, apărută în 2009 la Editura Prietenii Cărţii (Bucureşti).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


2 comentarii la „Săptămâna culturii macedo-române”

Comentariile sunt închise.