Cine răspunde pentru abuzurile, erorile grave și ilegalitățile comise de guvern în ultimele trei luni?

Prietena noastră Ioana Hîncu, avocat și publicist cu o bună orientare de dreapta, a formulat o petiție către șeful statului român, în care pune pe două coloane toate erorile, abuzurile și ilegalitățile comise de guvern din momentul declanșării primelor măsuri împotriva pandemiei de coronavirus și pînă azi. Documentul nu este doar o radiografie a ce s-a făcut rău, prejudiciind cetățenii și punînd în primejdie vieața și sănătatea românilor, ci și o solicitare de investigare și pedepsire a vinovaților.

Petiția este menită a fi completată, în nume personal, de către orice cetățean român care achiesează la ea și, prin reprezentanți, de către orice persoană juridică, spre a fi depusă la Președinția României.

Evident, nu avem certitudinea că președintele Klaus Iohannis va da curs acestei petiții, dar trimiterea ei în număr mare la cancelaria prezidențială ar putea fi un semnal destul de puternic dat Puterii politice pentru ca situația aceasta, generatoare de acte neconstituționale și de necazuri pentru cetățeni, să înceteze.

Redăm documentul integral mai jos, cu rugămintea de a-l consulta, a-l completa cu datele dvs și a-l trimite la Președinție. (Rost Online)

Petiție adresată Președintelui României

 

Către: Președintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis

Palatul Cotroceni | Bulevardul Geniului nr. 1-3
Sector 6 – București – România,
Cod poștal 060116; e-mail: [email protected]

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul/subsemnata (persoana fizica)/subscrisa (persoana juridica) ……………………………………………………………………………………………….prin (reprezentatul persoanei juridice) ………………………………………………………….

În temeiul art 51 din Constituția Românie privind dreptul de petiționare,

Având în vedere rolul și obligația Președintelui României de a veghea la respectarea Constituției și de a asigura buna funcționare a autorităților statului, rol și obligații statuate de art. 80 din Constituției din care decurge și calitatea de principal reprezentant al poporului român în raport cu autoritățile statului,

Având în vedere poziția Președintelui României de prim politician ales prin vot direct uninominal,

Având în vedere instrumentele politice și constituționale pe care instituția Președintelui României le are la dispoziție, de mediere între puterile statului și între autorități și cetățeni,

vă adresez prezenta

PETIȚIE

Prin care solicit să asigurați, alături de, și în colaborare cu autoritățile executive, legislative și judecătorești, restabilirea ordinii constituționale democratice și a statului de drept [Rule of law], în vederea garantării libertăților și drepturilor individuale fundamentale și menținerii șanselor de bunăstare generală a societății noastre.

 

MOTIVELE PETIȚIEI

De la momentul declarării oficiale a pandemiei COVID19, asistăm la un declin democratic îngrijorător, cu încălcări sistematice și nejustificate ale drepturilor și libertăților individuale ce afectează întreaga lume civilizată, inclusiv țări occidentale considerate până nu demult democrații liberale consolidate. Din păcate România nu face excepție. Dimpotrivă. Autoritățile noastre au excelat în maniera de guvernare profund antidemocratică și iliberală, depășind inclusiv limitele permise de Constituție și de regimul legal general al stării de urgență, operând astfel o schimbare de regim politic neprincipială și nevalidată constituțional sau democratic, caracterizată prin:

limitarea arbitrară, lipsită de fundament rațional, științific și moral a prea multor drepturi și libertăți garantate de Constituție și legile în vigoare, aducând atingere înseși existenței acelor drepturi;

-lipsa proporționalității între reacția guvernamentală și pericolul real reprezentat de noul corona virus;

-lipsa analizei de risc serioase, competente și responsabile, care să pună în balanța realist și echilibrat costurile sociale, psihologice, morale, economice, politice și de securitate previzibile ale restrângerii drastice și fără precedent a drepturilor și libertăților civile față de beneficiile eminamente incerte ale „modelării” curbei pandemice;

-lipsă de viziune și coerență strategică;

-lipsa comunicării oficiale oneste și coerente cu populația;

-lipsa transparenței și predictibilității decizionale;

-lipsa asumării individuale și clare a răspunderilor executive și consultative pentru deciziile de autoritate prin care s-au impus măsurile și restricțiile excepționale;

-amatorism politic și dezorganizare la toate nivelele de comandă executivă, începând cu cele mai înalte;

-lipsă de respect față de cetățean și inducerea sistematică a unei stări de panică și confuzie din partea autorităților.

Paradoxal, ce s-a întâmplat în România a fost că, deși China comunistă este și rămâne principala vinovată pentru răspândirea masivă și rapidă a noului corona virus în lume prin proasta abordare totalitară a epidemiei, autoritățile noastre au aplicat modelul chinezesc de gestionare a pandemiei. Mai exact, au restrâns discreționar drepturi și libertăți vitale, fără nicio dovadă istorică, științifică și medicală că ar salva viața și sănătatea cuiva sau ameliora cursul natural al pandemiei.

Nu s-a ținut cont decât de opiniile câtorva „experților” oficiali, în generali fideli PSD, în ciuda contraperformanțelor și lipsei lor notorii de onestitate, desconsiderând și marginalizând opiniile specialiștilor și medicilor practicieni care le contraziceau.

Publicul a fost privat de informații vitale; date relevante au fost omise, ascunse sau falsificate sistematic.

S-au impus politic protocoale medicale nocive, încălcând principii esențiale de etică medicală.

S-a menținut și amplificat starea de anxietate datorată izolării excesive, incertitudinii și spaimei exagerate de moarte prin COVID19, precum și măsurilor, sancțiunilor și restrângerilor excesive de libertăți, cu tentă totalitară.

Cetățenii români au fost tratați de autorități ca supuși iresponsabili și incapabili să-și poarte personal de grijă, denigrându-i, incriminându-i și stigmatizându-i pe cei care s-au opus restricțiilor  iraționale și dăunătoare bunăstării individuale și sociale.

 

Toate acestea s-au constituit într-un climat politic represiv, de guvernare prin frică și abuz de forță coercitivă, care nu are nimic de a face cu principiile statului de drept [Rule of law], cu valorile-pilon ale unei democrații moderne sau cu imperativele morale absolute pe care ar trebui să se întemeieze politicile de bună guvernanță liberală. În schimb sunt de natură să ne îngrijoreze prin riscurile pe termen mediu și lung, printre care:

-periclitarea șanselor de bunăstare generală și siguranță a întregii societăți;

-vulnerabilizarea suplimentară a fragilei noastre democrații și a șanselor de redresare substanțial erodate de guvernările PSD succesive, abuzive și corupte;

-diminuarea încrederii populației în autorități și în alternativa democratică liberală de guvernare;

-obstrucționarea libertății economice și antreprenoriale cu consecința diminuării suplimentare a nivelului de trai, a șanselor de prosperitate și dezvoltare armonioasă a cetățenilor unui stat ca al nostru, departe de a se număra printre cele mai bogate;

-adâncirea tensiunilor și clivajelor sociale;

-revenirea la putere a forțelor de stânga, în frunte cu Partidul Social Democrat, și a politicilor de stânga, care au făcut atât de mult rău României în ultimele trei decenii.

Faptul că Parlamentul României este dominat în continuare de PSD și aliații lor politici, la fel ca administrațiile centrale și locale, iar guvernul PNL operează cu aceste obstrucții și sub presiunea moțiunii de cenzură, poate fi o explicație, dar nu este și nu trebuie să mai fie o justificare acceptabilă pentru compromiterea principiilor de bună guvernanță democratică și liberală.

Este timpul ca Președintele, liderii și guvernul PNL să învețe – după 30 de ani de haos doctrinar și alianțe cu cele mai pernicioase forțe de stânga națională și internațională – și să-și asume cu curaj moral, claritate și inteligență politică, bunele principii de guvernare clasic liberală, nu doar în propriul interes electoral, ci în interesul întregii noastre societăți. România nu mai are timp și resurse pentru un nou eșec democratic.

Această petiție este menită să ofere, clar și succint, coordonatele de principiu instituțional și practic ale bunei guvernări democratic-liberale în raport de erorile comise în ultimele luni,  erori ocazionate de pandemia COVID19.

Dacă la începutul pandemiei COVID19 măsurile hazardate, incoerente și disproporționate, luate sub imperiul incertitudinii și panicii globale generate de mediatic și sub presiunea politică internă și internațională, erau, poate, scuzabile, pe măsură ce datele statistice și opiniile medical-științifice s-au acumulat, iar modelele și estimările pandemice inițiale au fost infirmate de realitate, menținerea aceleiași maniere de guvernare a încetat să mai fie justificabilă sau scuzabilă.

De aceea cetățenii lucizi și responsabili ai României, guvernați și guvernanți împreună, în spiritul respectului reciproc și al respectului pentru democrație, libertate și ordinea ei constituțională și naturală, trebuie să ne asigurăm că erorile de guvernare comise în această perioadă vor fi asumate onest și sancționate corespunzător, pentru a nu se mai repeta.

Este de datoria conducătorilor României să își asume deschis, onest și responsabil aceste erori, pornind de la următoarele realități și principii:

 

1. Principiul constituțional al ocrotirii vieții și sănătății populației

Ocrotirea vieții, sănătății, integrității fizice și psihice este UN DREPT NU O OBLIGAȚIE a fiecărui cetățean. OBLIGAȚIA CORELATIVĂ revine statului, care trebuie să și-o execute cu respectarea ordinii constituționale, fără restrageri arbitrare și nenecesare de drepturi și libertăți civile. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.

Prin politicile iraționale, arbitrare și unidirecționale – orientate exclusiv spre prevenirea răspândirii „virusului ucigaș” – primele drepturi negate majorității copleșitoare a populației au fost chiar dreptul la viață și la integritate fizică și psihică (art. 22 din Constituție) și dreptul la ocrotirea sănătății, (art. 34 din Constituție)

Felul în care autoritățile române au acționat pe durata pandemiei s-a constituit într-o inversiune aberantă de principiu constituțional și instituțional. Practic, cetățenilor li s-a impus, sub sancțiuni aspre, obligația unidirecțională de a nu se îmbolnăvi de COVID19, în timp ce statul și-a arogat dreptul corelativ de a le restrînge drastic posibilitatea de a-și ocroti personal viața și sănătatea.

Pretextul și mesajul oficial a fost „salvarea de vieți omenești”. În realitate, viața celor puțini [a bolnavilor de COVID19] a fost pusă mai presus de viața și sănătatea celor mulți.

Astfel:

– Raportarea obsesivă, exagerată și inexactă a numărului de decese cauzate de SARS-CoV2, a ratei mortalității și contagiozității noului virus, a indus populației, sistematic, frica disproporționată de moarte prin COVID19; o adevărată psihoză în masă, amplificată și menținută de autorități și de felul în care și-au transmis mesajul.

– Carantina impusă întregii populații – asta înseamnă, practic, izolarea forțată domiciliară, acel #statiacasa însoțit de restricții aberante ale libertății de circulație -, a prejudiciat suplimentar bunăstarea noastră fizică și psihică.

Efectele nefaste ale fricii de moarte și izolării îndelungate sunt binecunoscute în științele medicale și psihologie, deci erau previzibile și evitabile printr-o abordare politico-administrativă echilibrată, lucidă și calmă, nu panicardă, care să țină cont de faptul că medicina preventivă recomandă carantina numai pentru bolnavii contagioși, neexistând dovezi istorice și științifice că evoluția naturală a pandemiilor ar putea fi oprită sau ameliorată prin izolarea extremă impusă întregii populații.

– Prin restricționarea accesului la serviciile uzuale de sănătate și deturnarea resurselor umane și materiale ale sistemului medical aproape în exclusivitate pentru prevenirea și tratarea COVID19, spitalele au rămas în proporție de peste 50% goale, în timp ce îngrijirea celor suferinzi de alte afecțiuni a fost îngreunată, neglijată sau amânată.

– Modul primitiv, lipsit de rațiuni științifice, medicale și etice, în care cetățeni neinfectați cu COVID19 sau asimptomatici au fost obligați la carantină instituționalizată, a generat teama de a apela la serviciile medicale atunci când erau și sunt necesare.

Prin sechestrarea suspecților de COVID19, asimptomatici, testați sau netestați corespunzător (dintre care mulți s-au dovedit a nu fi fost niciodată infectați cu virusul), laolaltă cu bolnavii simptomatici, viața și sănătatea primilor a fost pusă în pericol.

Bolnavi internați în spitalele de stat pentru alte afecțiuni, odată declarați ca purtători ai virusului în urma unor testări discutabile, au fost privați de asistența medicală necesară celorlalte afecțiuni de care suferă. Familiile acestora, care le puteau asigura suportul emoțional și material atât de necesar unui om bolnav, au fost împiedicate să o facă.

– Desfășurarea masivă și nejustificată a dispozitivelor forțelor de ordine, civile sau militare, și felul în care acestea au fost instruite să acționeze, au accentuat starea de anxietate generală.

– Norme și protocoale impuse birocratic au afectat relația medic-pacient, au încălcat autonomia decizională a medicilor și drepturile pacienților, încălcând norme legale și de etică medicală elementare, indispensabile pentru eficiența actului medical.

Astfel, în România s-a instalat tehnocrația medicală, respectiv un regim de represiune  instituționalizată, nejustificabil nici constituțional, nici democratic, nici științific, însă perfect justificat de panica și incompetența birocraților medicali oficiali. Aceștia din urmă se fac vinovați de inducerea în eroarea atât a politicienilor aflați la guvernare cât și a populației, în încercarea lor de a ascunde și compensa lipsurile sistemului nostru de sănătate și de management al situațiilor de urgență, lipsuri pentru care ei înșiși sunt responsabili. Eroarea majoră a politicienilor a fost că i-au menținut în funcții de autoritate maximă, în ciuda contraperformanțelor notorii, și că și-au fundamentat deciziile aproape în exclusivitate pe „expertiza” unor impostori – dovediți în repetate rânduri ca atare.

 

2. Principiul proporționalității

Deși legea noastră fundamentală, coroborată cu legislația primară a regimului stării de urgență și de alertă, permite restrângerea temporară a unor drepturi și libertăți, restrângerile arbitrare, discriminatorii și disproporționate față de cauza care le-a determinat NU sunt permise de lege.

Dimpotrivă, art. 53 din Constituție prevede expres că „(2) Restrângerea [unor drepturi și libertăți] poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertătii.

Or, regimul politic instaurat pe durata stării de urgență se caracterizează tocmai prin reacție disproporționată, nedemocratică, discriminatorie. Câteva exemple:

– interdicția de circulație între orele 22 și 6 dimineața – este SARS-CoV2 un virus de noapte?
– interdicția circulației pietonale în interiorul localităților, în grupuri mai mari de trei persoane „care nu locuiesc împreună”, în timp ce în spații publice închise, unde pericolul de infectare este mult mai mare, nu a existat o asemenea restricție;
– restricțiile de circulație în interiorul localităților, în afara zonei din apropierea locuinței, sau în afara localităților;
– închiderea parcurilor, a teraselor cafenelelor și restaurantelor;
– închiderea cabinetelor dentare;
-restricționarea activității agenților economici; clasificarea arbitrară a activităților economice în esențiale și non-esențiale;
– interdicția oficierii serviciului religios creștin ordodox de Paște conform traditiei, adică la miezul nopții de Înviere, alături de credincioși și în aer liber – unde se puteau păstra regulile de distanțare fizică. Preoților creștin ortodocși li s-a interzis să împartă Lumina Sfântă a Învierii după oră 22:00, iar credincioșilor li s-a interzis să părăsească locuința după această oră.

 

3. Libertatea de conștiință, de opinie și dreptul la informație

Articolele 29, 30 și 31 din Constituție garantează cetățenilor români dreptul de a-și forma propriile opinii și de a le exprima public neîngrădit. Această libertate este direct legată de dreptul la informare corectă, în primul rând din partea autorităților.

Pe toată durata stării de urgență și, din păcate, în continuare, am constatat că:

Autoritățile și principalele mijloace de informare în masă au refuzat publicului de limba română informații corecte și vitale. Opiniile medicilor practicieni, ale personalului sanitar și specialiștilor în științe medicale și biologice contrare opiniei oficiale privind noul corona virus și pandemia COVID19 au fost ignorate, ascunse, marginalizate, iar purtătorii lor denigrați sau chiar amenințați de autorități cu urmărirea penală pentru fapta de a zădărnici combaterea bolilor transmisibile prevăzută de art. 352 din Noul Cod Penal.

Toate acestea se constituie într-o forma insidioasă de cenzură, manipulare și dezinformare sistematică, ce a condus la formarea unei percepții publice greșite asupra periculozității noului virus și soluțiilor optime de gestionare a epidemiei. Cu alte cuvinte, dreptul constituțional la informare corectă a fost încălcat.

Această afirmație nu înseamnă negarea faptului că SARS-CoV2 este un virus periculos, care în anumite cazuri produce îmbolnăvirea gravă și chiar moartea. Dimpotrivă. Aduce doar în atenția Președintelui României faptul că atât domnia sa, cât și autoritățile cu roluri cheie în gestionarea stării de urgență și alertă pandemică, au exagerat periculozitatea virusului în mod sistematic și nepermis pentru înalți oficiali cu acces privilegiat la informații, privand publicul de date corecte și relevante, împiedicându-l astfel să-și formeze o opinie liberă și corectă asupra realității pandemice. Și au făcut-o de pe poziții oficiale de înaltă autoritate, cu impact major asupra populației, distorsionând consecvent realitatea, în încercarea de a controla și manipula reacția publică prin frică.

Acest lucru a condus, pe de o parte, la o adevărată psihoză COVID19 în rândul unei părți din populație, și, pe de altă parte, la lipsa de încredere în autorități și veridicitatea datelor despre noul virus. Reacții extreme și prejudiciabile pentru noi toți, guvernanți și guvernați deopotrivă, și pentru gestionarea eficientă a epidemiei.

 

4. Încredere în cetățeni și respect față de viața, drepturile și libertățile lor esențiale

Mesajul oficial transmis de autoritățile noastre a fost că viața oamenilor este mai importantă decât o serie de libertăți și drepturi esențiale – libertatea economică, libertatea de circulație, libertatea religioasă, dreptul de proprietate, dreptul la viață intimă, dreptul la educație, la informație și la ocrotirea personală a propriei sănătăți.

Ce nu par să fi înțeles guvernanții noștri este că viața este la fel de importantă ca libertatea, proprietatea sau credința în Dumnezeu, care dau valoare și sens existenței individuale și asigură bunăstarea generală a societății.

Niciun guvern nu se poate îngriji de viața, sănătatea și bunăstarea oamenilor mai bine decât o fac ei înșiși dacă li se respectă libertățile și drepturile naturale esențiale.

Niciun guvern nu poate salva vieți și ocroti eficient sănătatea populației nesocotind bunăstarea lor generală, cu atât mai puțin într-o criză, indiferent de natura ei.

Niciun guvern nu va putea administra optim o criză fără cooperarea voluntară și respectul cetățenilor, și niciun guvern nu le va avea dacă îi va trata cu aroganță tehnocratică și cu excese de sorginte totalitară.

Siguranța, sănătatea, prosperitatea și bunăstarea unei națiuni sunt interdependente și sunt asigurate de oamenii ei liberi și responsabili, NU de stat.

Statul democratic și liberal are ca prima misiune garantarea legală fermă a libertăților fundamentale fiecărui individ.

Ideea de sorginte marxist-leninistă că rolul statului ar fi sa planifice și controleze excesiv și în detaliu viața individului, și că astfel i-ar putea asigura mai bine nevoile existențiale, substituind libera lui voință și responsabilitate, , iar eșecurile istorice repetate o demonstrează – în România mai mult decât în alte țări.

Când principiul libertății și responsabilității individuale este substituit de iluzia siguranței sau bunăstării furnizate de birocrați care se consideră atotputernici și omniscienți, prin controlul și planificarea detaliată a vieții individului, nimeni nu mai este în siguranță, nici guvernanții, nici guvernații.

Acestea sunt realități și principii pe care guvernanții României [în sens larg, care include toate autoritățile centrale – executive, legislative], judiciare] le-au ignorat, punând în pericol sănătatea și bunăstarea propriilor cetățeni mai mult decât noul corona virus. Rezultatele vorbesc de la sine.

 

Analizând retrospectiv cele petrecute, constatăm că, raportat la scopul pandemic declarat, cel de prevenire a răspândirii COVID19 și salvare de vieți omenești, măsurile disproporționate, discriminatorii, iraționale, incoerente și antidemocratice impuse de autoritățile noastre au fost în cel mai bun caz inutile.

State unde guvernele au ales să aplice restricții economice și de circulație mai puțin severe și pe durată mai scurtă, acționând coerent și lucid, preponderent prin recomandări nu prin impuneri, cu alte cuvinte colaborând cu populația în spiritul respectului reciproc, stau mai bine decât România în statisticile pandemiei; de exemplu Polonia sau Cehia. Dimpotrivă, state unde guvernele au ales impunerea izolării și restricțiilor extreme – Italia, Franța, Spania, Rusia, statele guvernate de stânga democrată din SUA – stau mai prost.

Așadar, lecția istorică a acestei pandemii este că problemele medicale au soluții medicale individualizate, care respectă știința și etica medicală, NU soluții politice dictate de guvernele centrale. Iar primul principiu al medicinei este să nu faci rău bolnavului. Altfel spus, tratamentul să nu fie mai rău decât boala – lucru valabil și în materie de bună guvernare. Ceea ce nu s-a întâmplat în ultimele luni, la noi în țară.

În prea multe țări europene și occidentale, birocrații medicali oficiali au propus și politicienii au adoptat măsuri de guvernare care, după rezultate, nu au oprit sau ameliorat semnificativ cursul natural al pandemiei. În schimb au pus în pericol bunăstarea întregii lumii civilizate, aruncând-o într-o criză cu consecințe multiple (nu doar economice) greu cuantificabile.

Asumarea acestor realități, înțelegerea cauzelor, erorilor și adoptarea pe viitor a unei viziuni și maniere diferite de guvernare, realmente democratice și liberale, sunt obligații esențiale ce revin guvernanților României – Președinte, Guvern, Parlament și autorități judiciare deopotrivă.

România nu este o democrație consolidată și prospera. Scăderea suplimentară a nivelului de trai, de educație, a încrederii în autorități, accentuarea clivajelor și tensiunilor sociale, dezordinea instituțională, lipsa de viziune strategică, sunt numai câteva din costurile manierei greșite de gestionare a acestei pandemii, pe care țara noastră nu și le permite și nu trebuie să le repete, dacă dorim să ieșim cu bine și în siguranță din actuala criză, păstrând parcursul democratic, apartenența la civilizația europeană și la valorile creștin-occidentale.

De aceea schimbarea manierei de guvernare și a viziunii politice este urgentă și necesară, dar nu suficientă. Înainte de toate, guvernanții noștri trebuie să-și asume public și onest responsabilitățile pentru erorile comise, iar cei care s-au făcut vinovați de abuzuri și ilegalități să fie trași la răspundere juridic și politic.

In scopul restabilirii echilibrelor sociale si egalitatii in fata legii, este nevoie acum, mai mult ca niciodată, de reparații morale și legale ferme. Românii sunt un popor iertător și răbdător, cu condiția să fie tratați cu respect și onestitate, nu sfidați și desconsiderați de clasa conducătoare.

In acest sens,

Solicit domnului Președinte Klaus Werner Iohannis ca, eventual alături de membrii guvernului PNL, într-un gest comun de recunoaștere și asumare a erorilor comise și a corecțiilor necesare, să adreseze atât publicului cât și Parlamentului României, un mesaj politic prin care să le aducă la cunoștință conținutul aceastei petiții. Nu am iluzia că PSD sau adversarii politici din interiorul sau din afara PNL vor aprecia mesajul sau i se vor conforma. Dar am convingerea că cetățenii liberi și uitați ai României se vor simți, în sfârșit, reprezentați de Președinte și, sper, de guvernul PNL.

De asemenea, în temeiul obligației de a asigura buna funcționare a autorităților statului, Președintele poate pune în vedere Guvernului României (prin organele specializate de control) și Ministerului Public investigarea cu prioritate a abuzurilor comise pe perioada pandemiei, precum și a posibilelor cazuri de corupție și conflict de interese ocazionate de pandemia COVID19. Vă solicit să procedați ca atare. Este inadmisibil ca într-o perioadă de criză ca cea curentă, înalților oficiali sau persoanelor influente din sistemul bugetar, asupra cărora planează demult suspiciuni și acuzații de corupție, să li se permită să profite suplimentar, cu atât mai mult cu cât sunt funcționari publici sau manageri numiți, nu aleși democratic.

Solicit de asemenea aducerea la cunoștință publică, printr-un comunicat sau raport oficial, a cuantumului achizițiilor publice ocazionate de pandemia COVID19, a surselor de finanțare și a modului de alocare a acestor resurse pe durată pandemiei, începând cu achizițiile efectuate prin și pentru Departamentul de Situații de Urgență.

În ce privește persoanele cu contraperformanțe notorii la activ și reputație cel puțin discutabilă, precum șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au fost menținute în funcții pe durata pandemiei, permițându-li-se să influențeze decizia politică în sensul celor mai neinspirate și ineficiente măsuri pentru bunăstarea și sănătatea populației, se impune înlăturarea lor din funcțiile de conducere, ca act de oportunitate și voință politică aflat la dispoziția autorităților centrale. Vă solicit să puneți în vedere premierului și miniștrilor de resort acest lucru.

Nu în ultimul rând, sunt îngrijorătoare informațiile apărute în spațiul public privind un nou plan de măsuri de pandemie pregătit de autorități, care ar include, pe lângă prelungirea sau revenirea la restrângerile de drepturi și libertăți esențiale, și așa-zise pașapoarte de sănătate, testări și vaccinări obligatorii. Toate acestea s-ar constitui în noi și nejustificate încălcări de drepturi și libertăți fundamentale. În temeiul dreptului la informare, al principiului transparenței și predictibilității, solicit Președintelui României să clarifice în ce măsură aceste informații sunt corecte, iar dacă sunt, să uzeze de toate instrumentele instituționale, constituționale și de presiune politică, pentru a împiedică transpunerea lor în lege și practică. Aceste restricții trebuie să înceteze de îndată și viața socială și economică să revină la normalitate. Prezența acestui nou virus nu a justificat restricțiile abuzive și fără precedent impuse, și nu trebuia abordată altfel decât precedentele pandemii și epidemii similare. E timpul să recunoașteți și să evaluați corect riscurile, nu să prelungiți criza în încercarea de a legitima erorile comise.

În final, în temeiul aceluiași drept la informare corectă, precum și al principiului transparenței democratice, solicit Președintelui României să aducă la cunoștința publică numele celor care, în calitate de consultanți de specialitate, au propus introducerea în legislația specială în de urgență și de alertă pandemică a următoarelor obligații, și cu ce justificare științifică:

-interdicția de circulație pe timpul nopții, între orele 22:00 și 6:00
-interdicțiile de circulație în afara zonelor de proximitate a locuinței
-interdicția circulației pietonale în interiorul localităților, în grupuri mai mari de trei persoane care nu locuiesc împreună
-interdicția de circulație între localități
-închiderea cabinetelor dentare
-închiderea parcurilor, restaurantelor și teraselor
-obligativitatea purtatii măștilor de protecție de către persoane care nu prezintă simptomatologie respiratorie COVID19
-obligativitatea măsurării temperaturii corpului în instituții și spații publice închise
-stabilirea numărului de persoane care, după data de 17 iunie, pot circula pietonal în grupuri sau participa la evenimente private
Românii au dreptul să știe exact care sunt considerentele – sunt științifice sau discreționare? – pe baza cărora autoritățile centrale iau aceste decizii care le restrâng semnificativ drepturile si libertățile naturale, și la recomandarea cui.

Prezenta petitie este formulata in temeiul articolelor 16, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 45 , 51, 53, 80, 86, 87 si 88 din Constitutia Romaniei, precum si al legislatiei generale privind regimul starii de urgenta si de alerta.

Semnatura ……………………………………

 

 

Pentru a fi luata in considerare, petitia trebuie adresata in nume propriu (numele real) de catre persoanele fizice si sub denumirea din actele constitutive de catre persoanele juridice (ultimele prin reprezentant), care nume/denumire se completeaza la inceputul si finalul textului (vezi liniile punctate) si trebuie sa cuprinda o adresa postala sau electronica de contact pe care institutia Presedintelui Romaniei sa  poata raspunde petentului.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


2 comentarii la „Cine răspunde pentru abuzurile, erorile grave și ilegalitățile comise de guvern în ultimele trei luni?”

  1. Bravooo, esti un avocat vertical , te admir si doresc sa te cunosc personal ; voi distribui tututror celor pe care ii cunosc acest protest ideat de tine …complimente inca odata.

  2. Corb la corb nu-și scoate ochii. Johannis este în cârdășie cu cei care sunt sforarii din umbră.

Comentariile sunt închise.