Guvernul României, notificat să INTERZICĂ vânzarea companiilor de interes strategic național

Mai multe organizații au transmis Guvernului României o notificare prin care solicită interzicerea vânzării companiilor și societăților naționale.

Notificarea a fost transmisă în contextul expirării termenului de 2 ani prevăzut în Legea nr.173 din 13 august 2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr.736/13 august 2020.

„Vulnerabilitatea României se amplifică deosebit de mult, dacă peste pierderea unei părți importante din independența noastră agricolă (adică alimentară), s-ar adăuga și pierderea prin cedare a ultimelor capacități economice de interes strategic național”, se precizează în documentul semnat de 14 organizații și asociații din România.

Redăm integral documentul:

Solicităm și vă notificăm următoarele:

1.Guvernul României să adopte sau să propună un act normativ în regim de urgență, prin care să se interzică înstrăinarea participațiilor (active și acțiuni) deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituțiile de credit, precum și la orice altă societate unde statul are active și acțiuni, indiferent de ponderea acestora.

2.Guvernul României să dispună de îndată suspendarea tuturor transferurilor de proprietate aflate în curs cu privire la companiile și societățile naționale, la instituțiile de credit, precum și la orice altă societate unde statul are active și acțiuni, indiferent de ponderea acestora.

3.Guvernul României să întreprindă de urgență toate măsurile necesare pentru ca Statul român să-și redobândească calitatea de acționar majoritar la Fondul Proprietatea, având în vedere că această entitate și-a pierdut scopul pentru care a fost înființată de Guvernul României în anul 2005, anume acela de restituire a proprietăților confiscate de regimul comunist.

Redobândirea calității de acționar majoritar a Statutului român la Fondul Proprietatea este vitală pentru siguranța națională pe care Guvernul României are obligația să o garanteze și să o apere.

Acțiunile Fondului Proprietatea au ajuns în timp să fie deținute și administrate de către diferite entități străine care nu au nicio legătură nici cu obiectivul constituirii acestui organism și nici cu interesul poporului și al statului român.

Astfel, Fondul Proprietatea a ajuns să dețină în prezent procente semnificative din acțiunile unor entități economice care țin în mod direct de siguranța națională a României (exemple sunt în acest sens Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Portul Constanța, Salrom, Aeroporturi etc.) având totodată și un control important asupra acestora.

Faptul că Fondul Proprietatea și-a declarat intenția de a lista acțiunile deținute la aceste companii pe bursele internaționale considerăm a fi un atentat la siguranța națională.

Menționăm că motivul vânzării unor participații ale statului și/sau ale Fondului Proprietatea pe bursele internaționale în vederea modernizării, retehnologizării companiilor reprezintă doar un fals pretext, deoarece aceste fonduri, în mod firesc ar trebui să fie generate în primul rând prin capacitățile de producție și printr-un management adecvat.

Vă solicităm ca participațiile românești la companiile și societățile naționale să rămână intacte, deoarece în caz contrar, fiecare vânzare, oricât de mică, din activele și/sau din acțiunile Fondului Proprietatea ar însemna în opinia noastră atât o fraudare a suveranității, cât și o slăbire a siguranței naționale a României.

Deja mare parte din terenurile agricole ale României nu ne mai aparțin, fiind înstrăinate în urma unor legi lipsite de orice urmă de discernământ și protecționism economic.

CEREM astfel, în acest sens, un protecționism economic cel puțin la nivelul practicat de țările reprezentative pentru Uniunea Europeană, cum ar fi Franța și Germania.

Vă NOTIFICĂM toată această situație, enuțând-o ca pe un fapt agravant, deoarece vulnerabilitatea României se amplifică deosebit de mult, dacă peste pierderea unei părți importante din independența noastră agricolă (adică alimentară), s-ar adăuga și pierderea prin cedare a ultimelor capacități economice de interes strategic național.

Având în vedere că în ultimii 32 de ani, unii funcționari publici aflați vremelnic în funcțiile de înaltă demnitate în stat, cu statut de factori de decizie, au cedat în numele României și al poporului român, nepermis de mult din suveranitatea națională, încălcându-se astfel flagrant art.2 pct.1 din Constituția României, prin înstrăinarea și/sau privatizarea controlat-păguboasă atât a marilor entități economice naționale, cât și a unei mari părți din terenurile agricole, raportat și la contextul actualei situații internaționale, când fiecare stat din lume caută să-și protejeze propriile resurse naturale și economice de orice fel, mai ales pe fondul prefigurat a unei crize generale care atinge toate palierele bunei funcționări a societății,

CEREM Guvernului României să facă de îndată aplicarea dispozițiilor imperative ale Constituției României prevăzute la art.104(1) coroborat cu art.82(2) privind Jurământul de credință față de România și poporul Român, raportat la art.54(1) – „Fidelitatea față de țară este sacră”.

In temeiul dispozițiilor Constituției României de la art.55(1) – „cetățenii au dreptul și obligația să apere România”, coroborat cu dispozițiile art.54(1) – „Fidelitatea față de țară este sacră”, raportat la dispozițiile art.2(1) – „Suveranitatea națională aparține poporului român”, este de datoria noastră să vă atragem atenția asupra tuturor acestor situații extrem de grave, având dreptul și autoritatea să vă cerem cu fermitate, să stopați disoluția totală a statului român.

Pe cale de consecință, pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem imperativ să respectați integral, în literea și spiritul ei, Legea Fundamentală a României – Constiuția, începând cu Art.1(1) – „România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”.

În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești, a dreptului de proprietate, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.

Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile legale încălcate, la situația de fapt creată precum și prejudiciul iminent ce s-a generat în ultimii 32 de ani asupra întregii societăți, a economiei, a siguranței naționale și a securității vieții, astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația învederată.

ROMÂNIA prin organele sale reprezentative, ARE NEVOIE ȘI TREBUIE SĂ FIE RESPONSABILĂ, respectâd și apărând națiunea română, suveranitatea națională, independența, unitatea și indivizibilitatea statului român.

SOLICITĂM imperativ :

-Întrevederea directă dintre Primul-Ministru al României dl. Nicolae Ciucă și Miniștrii- Membri ai Guvernului României, pe de o parte, iar pe de altă parte, delegația formată din noi, din reprezentanții organizațiilor semnatare ale prezentului document-notificare, în calitate de membrii activi ai societății civile, pentru o dată stabilită de comun acord, în vederea găsirii unor soluții viabile de restaurare și protejare a economiei naționale.

-Comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări.

Semnatari,

Asociația Calea Neamului

Platforma Starea de Libertate

Platforma Legitimă apărare

Asociația Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Asociația Noi Românii

Asociația Neamunit

Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților

Asociația Alianța Părinților

Asociația Bucovina Profundă

Asociația Scut Botoșănean

Asociația pentru Revigoarea Tradiției

Asociația pentru Toleranță în spațiul public

Asociația Basarabii

Comunitate Identitară

 

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost