Islamul, religia păcii?

Pentru cei mai puțin informați redau mai jos cîteva versete din Coran, cartea sfîntă a Islamului.

Mi se va spune că și Vechiul Testament are versete care îndeamnă la violență și că de-a lungul timpului și creștinii au ucis sub pavăza crucii. Este adevărat. Diferența este că au trecut cîteva sute de ani de atunci, nu mai sîntem în Evul Mediu.

[2:190] Luptaţi întru calea lui Dumnezeu cu cei care luptă împotriva voastră. Nu fiţi călcători de lege, căci Dumnezeu nu-i iubeşte pe călcătorii de lege.

[2:191] Omorâţi-i oriunde-i întâlniţi, izgoniţi-i din locul de unde vă vor fi izgonit. Ispita este mai aprigă decât uciderea. Nu vă războiţi cu ei în preajma Moscheei celei Sfinte, dacă ei nu pornesc lupta cu voi acolo. Dacă se luptă cu voi, omorâţi-i, căci aceasta este răsplata celor tăgăduitori.

[2:193] Luptaţi-vă cu ei până când nu va mai fi nici o ispită, ci va fi doar Legea lui Dumnezeu. Dacă se opresc, nu-i vrăjmăşiţi decât pe cei nedrepţi.

[3:56] Pe cei care tăgăduiesc însă, Eu îi voi osândi la aprigă osândă în Viaţa de Acum şi în Viaţa de Apoi. Şi ei nu vor afla ajutoare!

[3:151] Noi vom arunca groaza în inimile tăgăduitorilor, căci ei i-au alăturat lui Dumnezeu ceva asupra căruia nici o împuternicire n-a fost pogorâtă. Limanul lor va fi Focul. Ce rău liman au cei nedrepţi!

[4:89] Lor le-ar plăcea să vă vadă tăgăduitori, precum sunt ei înşişi, şi astfel să fiţi asemenea lor! Nu vă luaţi nici un prieten dintre ei până nu vor pribegi pe calea lui Dumnezeu. Dacă întorc însă spatele, prindeţi-i şi omorâţi-i oriunde îi veţi afla. Nu vă luaţi nici oblăduitor, nici ajutor dintre ei,

[4:95] Credincioşii care se feresc să lupte — în afară de cei oropsiţi — şi cei care luptă pentru calea lui Dumnezeu cu bunurile şi făpturile lor nu sunt deopotrivă. Dumnezeu le dă întâietate celor care luptă cu bunurile şi făpturile lor asupra celor care se feresc să lupte. Dumnezeu a făgăduit tuturor bunătăţi, însă Dumnezeu le dă întâietate luptătorilor faţă de cei care stau degeaba şi lor va da o mare răsplată.

Comentariul meu: Acest verset [4:95] se referă la musulmanii pașnici care nu ar fi egali în fața lui Dumnezeu, preferați fiind cei ce lupta activ pentru cauza Islamului.

[5:33] Aceasta va fi răsplata celor care duc război împotriva lui Dumnezeu şi a trimisului Său, precum şi răsplata celor care seamănă stricăciunea pe pământ: toţi vor fi ucişi ori răstigniţi, ori li se vor tăia mâna şi piciorul în curmeziş ori vor fi alungaţi din ţară. Aceasta va fi soarta lor: în Viaţa de Acum au ruşinea şi în Viaţa de Apoi, de o osândă cumplită, vor avea parte,

[8:12] Domnul tău a dezvăluit îngerilor: “Eu sunt cu voi. Întăriţi-i pe cei care cred şi Eu voi arunca groaza în inimile celor care tăgăduiesc. Zdrobiţi-le grumazurile, zdrobiţi-le fiece deget.”

[8:39] Războiţi-vă cu ei până când nu vor mai fi o ispită, şi până ce Credinţa va fi întru totul a lui Dumnezeu. Dacă încetează, Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiesc.

[8:57] Dacă îi întâlneşti în război, împrăştie odată cu ei pe cei dinapoia lor. Poate îşi vor aminti!

[8:59] Să nu socoată cei care tăgăduiesc că vă vor întrece, căci ei nu vor putea scăpa.

[8:60] Pregătiţi-le tot ce puteţi, forţă şi cai înşăuaţi, ca să-l îngroziţi pe vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al vostru şi pe alţii pe care încă nu-i cunoaşteţi, însă îi cunoaşte Dumnezeu. Tot ce aţi dat pentru calea lui Dumnezeu, vă va fi înapoiat şi nu veţi fi nedreptăţiţi.

[9:5] După ce lunile sfinte se vor fi scurs, ucideţi-i pe închinătorii la idoli oriunde îi veţi afla, capturaţi-i, încercuiţi-i, puneţi-le capcane! Dacă se căiesc însă, dacă îşi săvârşesc rugăciunea, dacă dau milostenie, daţi-le drumul. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

[9:14] Războiţi-vă cu ei! Dumnezeu îi va osândi cu mâinile voastre şi îi va acoperi cu ocară, iar vouă vă va dărui biruinţa, apoi va tămădui piepturile credincioşilor

[9:20] Cei care vor fi crezut, cei care se vor fi pribegit, cei care vor fi luptat pentru calea lui Dumnezeu cu bunurile şi făpturile lor, vor fi puşi pe o treaptă foarte înaltă la Dumnezeu, căci ei sunt cei biruitori!

Comentariul meu: Este încurajată lupta activă, chiar cu prețul vieții, musulmanii pașnici sînt considerați a fi cetățeni de rangul doi [9:20].

[9:29] Războiţi-vă cu cei care nu cred în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi, cu cei care nu socot oprit ceea ce Dumnezeu şi trimisul Său au oprit, cu cei care nu ţin Legea Adevărată dintre cei cărora li s-a dat Cartea. Războiţi-vă cu ei până vor plăti tributul cu mâna lor după ce au fost umiliţi.

[9:30] Evreii au spus: “Uzair este fiul lui Dumnezeu!” Creştinii au spus: “Cristos este fiul lui Dumnezeu!” Aceasta este vorba din gura lor şi ei repetă vorba celor care tăgăduiau odinioară. Să-i bată Dumnezeu! Cum de se întorc!

[9:38] O, voi ce credeţi! Ce-i cu voi? Când vi s-a spus: “Porniţi la luptă pentru calea lui Dumnezeu!”, v-aţi lipit de pământ. Vă mulţumeşte Viaţa de Acum mai mult decât Viaţa de Apoi? Ce este bucuria vremelnică din Viaţa de Acum pe lângă Viaţa de Apoi, dacă nu foarte puţin!

[9:39] Dacă nu porniţi la luptă, Dumnezeu vă va osândi la o dureroasă osândă, apoi vă va înlocui cu alt popor şi nu-L veţi păgubi cu nimic. Dumnezeu asupra tuturor are putere.

[9:73] O, Profetule! Războieşte-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii. Fii crunt cu ei! Limanul lor va fi Gheena! Urâtă devenire!

[9:88] Doar trimisul şi cei care cred se războiesc cu bunurile şi făpturile lor, aceştia vor avea cele mai bune lucruri. Aceştia vor fi fericiţi!

[9:123] O, voi cei ce credeţi! Războiţi-vă cu tăgăduitorii de lângă voi. Să vă afle tari. Să ştiţi că Dumnezeu este cu cei temători.

[17:16] Când am voit să nimicim o cetate, Noi am poruncit îndestulaţilor ei să se dedea la silnicii şi astfel s-a împlinit asupra ei Cuvântul şi Noi am dărâmat-o din temelii.

[33:60-62] Dacă făţarnicii, cei care au boala în inimă, zurbagii din Medina nu se potolesc, Noi te vom aţâţa asupra lor şi nu vor mai sta mult în preajma ta: blestemaţi vor fi oriunde s-ar afla, înrobiţi vor fi şi omorâţi, după obiceiul hotărât de Dumnezeu celor de odinioară. Tu nu vei afla nici o schimbare în obiceiul lui Dumnezeu.

[47:3-4] Aceasta, căci cei care tăgăduiesc urmează deşertăciunea, iar cei care cred urmează Adevărul de la Domnul lor. Astfel, Dumnezeu îi dă drept pildă oamenilor. Atunci când vă întâlniţi cu tăgăduitorii, loviţi-le grumazurile şi când le-aţi nimicit forţele, legaţi-i cu tărie şi după aceea: fie îndurare, fie răscumpărare, până când războiul îşi lasă jos poverile. Şi aceasta, căci dacă Dumnezeu ar fi voit, ar fi scăpat de ei, însă El a vrut să-i pună la încercare pe unii prin alţii. El nu va face deşarte faptele celor ucişi pe calea lui Dumnezeu,

[47:35] Nu vă înmuiaţi şi nu cereţi pacea când voi sunteţi sus, căci Dumnezeu este cu voi şi El nu vă va amăgi pentru faptele voastre.

[66:9] O, Profetule! Luptă-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii! Fii aspru cu ei! Singurul lor adăpost va fi Gheena. Ce rea devenire!

Sursa: Quran for all, traducerea în limba română.

Citiți, vă rog, articolul Ameninţarea unui sirian nervos, prins la frontiera româno-bulgară Negru Vodă: „Vom arunca România în aer şi o vom rade de pe faţa pământului”

Sirianul nervos despre care e vorba în articol e rezident legal în România.


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


10 comentarii la „Islamul, religia păcii?”

 1. Intrebare: cum se face ca in Siria, musulmanii si crestinii lupta, umar la umar, contra ISIS?

 2. Raspuns: nu totii musulmanii, doar cei siiti. Si asta pt ca n-au de ales, avand in vedere ca ISIL vrea sa extermine ambele minoritati.

 3. Traducerea nu poate fi decat tendentioasa – ei nu numesc „Dumnezeu” ci Allah si nu este corect sa fie „convertita” denumirea pentru a deruta cititorul roman.
  Cum nota „la” si „fa” suna diferit, asa cum rasul unui copil suna si transmite altceva decat mugetul vacii… tot asa Dumnezeu este cu totul altceva decat Allah iar traducerea acestei lucrari satanice blasfemiaza numele Domnului nostru Dumnezeu, ca o incercare de a a se ascunde vicleanul sub haina de sfant.
  Cand citesti despre Allah este o chestie… cand citesti despre Dumnezeu este alta chestie.
  Allah al lor nu este Dumnezeu cel Adevarat – Sfanta Treime, Tatal Fiul si Sfentul Duh.
  Este doar o divinitate personificata, la fel cu orice personaj din spiritualitatile de alta factura, de asemenea anti-crestine.

 4. Media europeana ne-a adus vestea ca a fost creat un consiliu european al liderilor evreilor ortodocsi si ai celor apartinand cultului musulman (zice si AGERPRES).
  Nu cred ca termenul „consiliu” este foarte potrivit pentru ca ne poate duce cu gandul la o structura paralela cu CE si cam aiurea, cu CEE (consilui european evreiesc).
  Adunarea pare oportuna in acest moment, in sensul recunoasterii identitatii abrahamice comune judaismului si islamului si oportunista prin dorinta de a impune unele deziderate punctuale Germaniei, precum cel al respingerii deciziei de interzicere a circumciziei si reglementarii sacrificiilor ritualice.
  Cei 700 de evrei ortodocsi ( hasidimi) sunt antisionisti si putem presupune ca printre acestia s-au aflat si cei doi veri rivali ai dinastiei rabinice Tietelbaum de Sighet (rezidenti in NY).
  Evreii hasidimi si musulmanii arabi venereaza Urushalemul – „asezarea in care este slavit zeul soarelui de apus”(aceasta este semnificatia denumirii orasului, consemnata in scrierile egiptene), pamantul sacru al stramosilor comuni.
  Hasidimii nu recunoasc statul Israel, refuza sa platesca impozite si sa fie inrolati in armata cu toate ca traiesc si fac afaceri in acest spatiu.
  Si evreii liberali, reformatori, venereaza mormantul lui Abraham dar dupa cum constatam, NU fac parte din Adunarea ce doreste ca infratirea celor doua comunitati „sa treaca de la faza declaratiilor la cea a colaborarii in spiritul pacii si valorilor comune”.
  Falia constatata in atitudinea comunitatii evreiesti lasa loc unor legitime nelinisti, mai cu seama dupa ce guvernul israelian a dispus construirea in urgenta a celui de al patrulea zid al „reticentei” fata de popoarele vecine musulmane.
  Pentru crestinii europeni existenta unei aliante facute intre doua comunitati religioase divizate ele insele intr-o perioada de dezechilibru geo-politic reprezinta un risc.

  Referitor la textele prin care se raspandeste ura in numele unui dumnezeu al razbunarii, poate ar trebui sa renuntam noi insine la ele, respectiv la Psalmii blestemelor.
  Adolescentilor care pun intrebari privind continutul unor Psalmi li-se dau raspunsuri ce tin de istorie ( adesea contestate de arheologi) si nu de religie, trezindu-le un sentiment de indoiala.
  Teologii evrei si-au arogat dreptul de a pretinde modificarea textelor Evangheliilor. Nu vad de ce nu ar decide si teologii crestini scoaterea textelor violente sau care trezesc suspiciuni asupra naturii bune si nepartinitoare a lui Dumnezeu.

 5. Este necesar sa corectez o balba.
  Cei doi rabini hasidimi se numesc Teitelbaum si sunt descendentii marelui rabin de Satmar, Joel Teitelbaum. Acest eminent rabin a condus comunitatea evreiasca din Satu Mare, via Carei, din 1934 pana la inceputul razboiului, cand s-a retras la קלויזנבורג, Kloiznburg, adica la Cluj Napoca.
  Joel Teitelbaum s-a aflat intr-o relatie conflictuala cu grupul de evrei sionisti cu care a parasit tara (1684 de persoane) prin interventia lui Rudolf Kastner (Israel Kastner), avocat si apropiat al unor inalti ofiteri SS carora „si-a vandut sufletul”.
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kastner
  Pana la urma si balbele au rostul lor, pot deschide porti la care altfel, nu intentionam sa batem.

Comentariile sunt închise.