Raport controversat, adoptat de Parlamentul European. Drepturi pentru bărbații însărcinați și educația copiilor în funcție de orientarea sexuală, printre recomandări

Sub pretextul sănătății sexuale, Parlamentul European (PE) a adoptat, joi, 24 iunie, o rezoluție ce cuprinde o serie de recomandări cel puțin controversate, de la educație pentru copii în funcție de orientarea sexuală, la garantarea accesului la avort sau drepturi pentru bărbații transgen, care rămân însărcinați.

Rezoluția PE din 24 iunie 2021 referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE (SRHR) a fost adoptat cu 378 de voturi „pentru”, 255 „împotrivă” şi 42 de abţineri.

Singurii europarlamentari români care au votat această rezoluție au fost cei de la USRPLUS.

Ce cuprinde documentul

Rezoluția PE recomandă statelor membre să elimine orice prevedere legată de gen sau de vârstă, în legătură cu SRHR.

De exemplu, copiii pot decide- conform rezoluției- asupra propriului corp, își pot alege un gen sau o orientare sexuală. Totodată, rezoluția ia în calcul ipoteza că bărbații pot rămâne însărcinați, astfel încât statele membre trebuie să le asigure și acestora drepturi în ceea ce „privește sarcina și serviciile de îngrijire legate de naștere”.

„În conformitate cu principiul subsidiarității și în concordanță cu competențele naționale, invită statele membre să garanteze dreptul tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, sex, gen, rasă, etnie, clasă, castă, religie și convingeri, stare civilă sau statut socioeconomic, dizabilitate, HIV (sau infecție cu transmitere sexuală), origine națională și socială, statut juridic sau migrant, limbă, orientare sexuală sau identitate de gen, de a face alegeri proprii în cunoștință de cauză în ceea ce privește SRHR, pentru a asigura dreptul la integritatea corporală și autonomia personală, egalitatea și nediscriminarea și pentru a oferi mijloacele necesare pentru a permite tuturor să beneficieze de SRHR.

Își reafirmă apelul adresat statelor membre de a adopta acte legislative care să asigure faptul că persoanele intersexuale nu sunt supuse unui tratament medical sau chirurgical neesențial în perioada copilăriei și că dreptul lor la integritate corporală, autonomie, autodeterminare și consimțământ în cunoștință de cauză este pe deplin respectat.”

Întrucât, în anumite circumstanțe, bărbații transgen și persoanele non-binare pot, de asemenea, să rămână însărcinate și ar trebui, în astfel de cazuri, să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și serviciile de îngrijire legate de naștere fără discriminare pe criterii de identitate de gen.

Educație sexuală

„Îndeamnă statele membre să asigure accesul universal la educație sexuală și la informații legate de sexualitate corecte, bazate pe dovezi, adecvate vârstei, obiective și cuprinzătoare din punct de vedere științific pentru toți copiii din învățământul primar și secundar, precum și pentru copiii neșcolarizați, în conformitate cu standardele OMS pentru educația sexuală și cu planul său de acțiune privind sănătatea sexuală și reproductivă, fără niciun fel de discriminare; îndeamnă statele membre să asigure o educație cuprinzătoare cu privire la menstruație și legăturile acesteia cu sexualitatea și fertilitatea; invită statele membre să instituie servicii bine dezvoltate, bine finanțate și accesibile tinerilor, precum și instruirea profesorilor, mijloacele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a birourilor de asistență și centre de educație în domeniul sănătății.

Invită statele membre să elaboreze programe cuprinzătoare de educație sexuală și privind relațiile adecvate vârstei, ținând seama de faptul că transmiterea de informații ar trebui să reflecte diversitatea orientărilor sexuale, a identităților de gen, a expresiilor și a caracteristicilor sexuale, pentru a combate dezinformarea bazată pe stereotipuri sau prejudecăți și pentru a consolida garanțiile dreptului la sănătatea reproducerii prin intermediul serviciilor de sănătate publică;

Avort

Îndeamnă statele membre să dezincrimineze avortul și să elimine și să combată obstacolele în calea avortului legal și reamintește că acestea au responsabilitatea de a se asigura că femeile au acces la drepturile care le sunt conferite prin lege.

Vaccinare

Subliniază importanța prevenirii bolilor prin educație; subliniază, în plus, importanța vaccinărilor în prevenirea bolilor, acolo unde vaccinarea este disponibilă; solicită, prin urmare, statelor membre și Comisiei să extindă achiziția UE de vaccinuri pentru combaterea COVID-19 la achiziția vaccinului anti-papilomavirusului uman (HPV), asigurându-se faptul că fiecare persoană din Europa poate avea acces la acest vaccin.

Rezoluția este disponibilă aici.

 

 

 


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost


3 comentarii la „Raport controversat, adoptat de Parlamentul European. Drepturi pentru bărbații însărcinați și educația copiilor în funcție de orientarea sexuală, printre recomandări”

  1. Am vrut în Uniunea Europeană și am ajuns în Uniunea Sodomiteană a „genurilor” fluide…

  2. Asta cu ”dezincriminarea avortului” sună familiar. Mai rămâne de înlocuit ”avort” cu ”homosexualitate” și ajungem la parade ale ”mândriei” de a avorta…

Comentariile sunt închise.