Sinaxar românesc – Sfîntul Mucenic Ioan Valahul

12 mai – Sfîntul Mucenic Ioan Valahul

Viaţa Sfîntului Mucenic Ioan Valahul (secolul 17), deşi foarte scurtă, este ca un adevărat roman, transfigurat însă de puterea credinţei. De bun neam muntenesc, Ioan este luat rob de turci la numai 15 ani. Era frumos la chip şi bine legat la trup, ager la minte şi curat la inimă. Î.P.S. Bartolomeu Anania spune că „trupul minunat al tînărului era ca o biserică în care fumega, plină de miresme, căţuia sufletului său curat şi jertfelnic”. Pe drumul spre Stambul, un păgîn pervers pune ochii pe el şi-l cumpără pe un preţ bun, cu gîndul de a-l sodomiza. „Sînt stăpînul tău, te-am cumpărat cu aur şi fac cu tine ce vreau!”. „Ba – răspunde tînărul – stăpînul meu este Hristos, Care m-a cumpărat cu sîngele Lui şi face cu mine ce trebuie!”. Apărîndu-şi demnitatea şi curăţia, Ioan îl omoară pe păgîn, iar judecata vizirului îl dă văduvei celui ucis, spre a face cu el ce va voi. Femeia, cucerită de frumuseţea lui, îl ispiteşte timp de peste 2 ani să treacă la legea ei şi să-i devină bărbat, dar Ioan nu cedează: „Curăţia sufletului mi-o voi păstra şi la legea ta nu voi trece; neîntinarea trupului o voi păzi şi nu mă voi însoţi cu tine!”. În cele din urmă, înfuriată, văduva îl făcu să ajungă în temniţă, unde a fost chinuit din greu, iar în cele din urmă dat morţii, prin spînzurare. Dar el a primit senin cununa muceniciei, la 12 mai 1662, uimindu-i chiar şi pe propriii călăi şi rămînînd pildă veşnică de credincioşie pentru întreaga suflare ortodoxă.

Sinaxar românesc

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost