Sinaxar românesc – Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche

21 iulie – Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche

Un tînăr îmbrăcat în straie țărănești poposea spre sfîrșitul secolului 16 la Agapia din Deal, vechi loc de nevoință sihăstrească, unde va fi tuns în monahism cu numele de Rafail, iar pentru smerenia lui duhovnicească și pentru darul cuvîntului i s-a dus repede vestea în toate ținuturile românești. S-a dăruit cu rîvnă rugăciunii și propovăduirii pînă în jurul vîrstei de 80 de ani, cînd s-a mutat cu pace la Domnul. La dezgroparea de 7 ani, trupul său a fost găsit neputrezit și cu bună-mireasmă, iar sfintele sale moaște au fost sărutate și de Sfîntul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei („… şi din rumâni mulţi sînt carii am şi văzut viaţa şi traiul lor, dar nu s-au căutat, fără numai Daniil de Voroneţ şi Rafail de Agapia, şi am sărutat şi sfintele moştii”). Tăinuite cîndva (probabil spre a fi ocrotite de năvălitori), moaștele sale nu s-au mai aflat pînă azi.

Cunoscut și lăudat de Sfîntul Ierarh Dosoftei a fost și Cuviosul Partenie, ucenic al stareţului Eufrosin (ctitorul mănăstirii din Livada Părinţilor), de la care a și primit schima monahală. Tradiţia spune că a sihăstrit în muntele Scaunele, urmînd pilda părinţilor din vechime. A fost la un moment dat egumen al Agapiei și avea darul tămăduirii, iar după trecerea la Domnul i s-a aflat și lui trupul nestricat (1660), avînd însă aceeași soartă cu cel al Cuviosului Rafail. Canonizarea amîndurora s-a făcut în 2008.

Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche

Sinaxar românesc

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost