Sinaxar românesc – Sfîntul Mucenic Lup

23 august – Sfîntul Mucenic Lup

Sfîntul Mucenic Lupus (numit la noi Lupu sau Lup), singurul cu acest nume atestat în vechile Martirologii, pare să fi fost un trac romanizat, poate chiar un daco-get, trăitor pe vremea împăraţilor păgîni Aurelian şi Diocleţian, în persecuţia acestuia din urmă învrednicindu-se să dobîndească sfînta cunună a muceniciei. Simplu sclav din cetatea Novae (astăzi: Şviştov, în Bulgaria), el a sfărmat idolii şi L-a mărturisit deschis pe Hristos. Se spune despre el că nu apucase să primească Sfîntul Botez, drept care s-a rugat Domnului să nu-l lase să moară nebotezat, iar atunci s-a coborît asupra lui apă din cer, spre marea uimire a tuturor celor de faţă. După ce a îndurat numeroase chinuri, s-a săvîrşit tăiat de sabie, lăsînd o mare pildă de credincioşie mărturisitoare, iar la mormîntul lui s-au petrecut, conform tradiţiei, multe tămăduiri minunate. Întreaga Biserică răsăriteană îl pomeneşte pe data de 23 august.

Sfîntul Mucenic Lup

Sinaxar românesc

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost