Sinaxar românesc – Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău

9 septembrie – Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău

Sfîntul Cuvios Onufrie de la Vorona s-a născut pe la anul 1700, undeva în Rusia, într-o familie pravoslavnică de neam ales. Atras de faima sihaștrilor moldoveni, a venit în părțile noastre pe la jumătatea secolului 18 și a ucenicit pe lîngă Cuviosul Paisie. În anul 1764 intră în obștea Schitului Sihăstria Voronei, iar timp de 25 de ani se va nevoi într-o peșteră de pe malul pîrîului Vorona, pînă la sfîrșitul pe care și l-a cunoscut dinainte. În noaptea Sfintelor Paști, dorind cuviosul a se împărtăși pentru cea din urmă oară cu Trupul și Sîngele Mîntuitorului, un înger i s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu din Tudora și i-a cerut să ia cu sine Sfintele Taine și să se ducă la robul lui Dumnezeu Onufrie, care după cîteva zile a și adormit întru Domnul (29 martie 1789), fiind îngropat în livadă, la rădăcina unui măr. A fost canonizat în toamna lui 2005.

Sfîntul Cuvios Chiriac de la Tazlău
Sfîntul Cuvios Chiriac de la Tazlău

Sfîntul Cuvios Chiriac de la Tazlău s-a născut pe la începutul secolului 17, într-o familie dreptcredincioasă din Mesteacăn (Neamț). S-a călugărit din fragedă tinerețe și mai tîrziu s-a retras în pustnicie, într-o peșteră de pe Măgura Tazlăului, unde s-a ostenit vreme îndelungată, dobîndind darul rugăciunii neîncetate, al vindecării bolilor și al izgonirii demonilor, încît vestea îi mersese pînă dincolo de hotarele Moldovei, iar Sfîntul Ierarh Dosoftei (care l-a cunoscut și față către față) nota despre el că „tare mult s-a luptat împotriva vrăjmașilor celor nevăzuți și desăvîrșit i-a biruit”. Mutat la cele veșnice pe la 1660, a fost înmormîntat chiar în pridvorul bisericii Mănăstirii Tazlău, unde trupul i-a rămas neputrezit, fiind trecut în rîndul sfinților în anul 2008.

Sinaxar românesc

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost